14 KEVSER SURESİ (1-3)

1 İnnâ a’taynâkel kevser.

1.            innâ: muhakkak ki biz

2.            a’taynâ-ke: biz sana verdik

3.            el kevsere: kevser, bolluk, çokluk, bereket, kesret

“Mutlaka ki biz sana verdik kevser’i.”

Açıklama: Yani diyor ki: “Şu kesin ki biz sana bol nimet verdik.” Burada “kevser” ifadesiyle anlatılan manevi zenginliklerdir. Elçinin taşıdığı güzel erdem,  birikim ve hasletlerdir. Vahiy, bilgi, hikmet, iyilik, her iki dünyada izzet, şeref ve onur sahibi olmak, iyi ve güzel olan her şeye sahip olmak gibi manevi kıymetlerdir. Hatta bu nimetlere maddi kıymetler olan geçimini sağlayacak kadar mal, rızık ve sağlık sahibi olması da eklenebilir. Fakat maddeden daha önemlisi Allah’ın lütfü ve terbiyesiyle en güzel huy ve davranışlara sahip olmuştur.

2 Fe salli li rabbike venhar.

1.            fe: artık, o halde

2.            salli: yönel, dua et, namaz kıl

3.            li rabbi-ke: Rabbin için

4.            venhar: ve kurban kes

“Öyleyse salli et Rabbine ve kurban kes.”

Açıklama: Yani “o halde yalnızca Rabbine yönelerek dua et ve yalnızca Onun adına kurban keserek şükrünü eda et.”

3 İnne şânieke huvel ebter.

1.            inne: muhakkak

2.            şânie-ke: sana buğz etti

3.            huve: o

4.            el ebteru: ebter, kesik, kesilmiş olan

“Mutlaka sana buğz etti o ebter.”

Açıklama: Yani “şu gerçek ki senden nefret eden, her türlü iyilik ve güzellikten kesilmektedir.” Yani diyor ki, “sen nasıl en güzel bir ahlaka sahip isen sana karşı çıkanlar da bunun aksine bütün bu iyilik ve güzelliklerden bağı kesiktir. Çünkü elçiyle arasındaki ilişki kesik olduğundan onun güzel ahlakından onlara bir şeylerin geçmesinin de önü kesiktir.” Sure bütünlüğüne bakıldığında kesik olan, bazılarının dediği gibi “soy” değil, “manevi nimetler”dir. Henüz ilk surelerde elçinin erkek çocuğunun dünyaya gelmeyeceğinden çok emin olunamaz; nitekim Peygamberimizin vefatından bir yıl evvel oğlu İbrahim dünyaya geliyor ama çok yaşamıyor. Öyleyse vahyin daha bu ilk zamanlarında bir gün erkek çocuğunun olmayacağından kimse emin olamazdı. Kötüler bile soyu kesik diye buğz değil, en fazla alay edebilirler. Önceki ayetlerle bağlantı kurmazsak “soyu kesik” demeleriyle ayet pat diye bitmiş oluyor. Ama bağlantı kurarsak kötülerin manevi nimetlerden yoksun kalmalarıyla mesaj tamamlanmış oluyor.

ALINAN MESAJ: Allah, elçisini en güzel ahlakla terbiye ederek nimetlendirmiştir. Fakat ona engel olanlar bu iyi ve güzel nimetlerin kendilerine intikal etmesinin önünü kestiklerinden bu nimetlerden mahrum kalmışlardır. Öyleyse biz de Kur’an’a bakarak elçinin ahlakıyla ahlaklanmalıyız.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021