13 ASR SURESİ (1-3)

1 Vel asr.

1.            ve: andolsun, yemin olsun, düşün asrı

2.            el asrı: asr, zaman, (birbirini izleyen ölçülebilir devrelerden oluşan) zaman

“Düşün asr’ı.”

Açıklama: Yani “düşün zamanın nasıl akıp gittiğini; gelip geçmekte olan zamanı. Zamanın kıymetini bil; yeniden yakalayamayacağını bil.” 

2 İnnel insâne le fî husr.

1.            inne: muhakkak ki, kesinlikle

2.            el insâne: insan

3.            le: gerçekten, mutlaka

4.            fî: içinde, ...'de/...'da

5.            husrin: hüsran

“Kesinlikle, insan gerçekten hüsrandadır.”

Açıklama: Yani “gerçek şu ki, insan ziyandadır.”

3 İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabrı.

1.            illâ: hariç

2.            ellezîne: onlar, ...olanlar

3.            âmenû: âmenû oldular

4.            ve amilû es sâlihâti: ve salih amel işlediler, kul hakkı yemediler

5.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

6.            bi el hakkı: hakkı

7.            ve tevâsav: ve tavsiye ettiler

8.            bi es sabrı: sabrı

“Dışındadır onlar: İmanlılar ve salih amelliler ve hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler.”

Açıklama:  Yani “insan şüphesiz ziyan içindedir. Fakat iman eden, salih amelden dolayı emeği zayi etmeyip kul hakkı yemeyen, gerçeği ve sabretmeyi öğütleyenler hariç.” İman şart. Salih amelden kasıt hangi yararlı işten rızkını elde ediyorsa o işte kaytarmayıp helal kazanması. Hakkı tavsiye gerçeği anlatmak ve davet etmektir. Sabrı tavsiye ise haddi aşmamayı ve Allah’ın yardım edeceğine güvenmeyi öğütlemektir. 

ALINAN MESAJ: Zaman hızla akıp gitmekte olduğundan içinde yaşadığımız geçici hayatın kıymetini bilmeliyiz. Bunun için hayat boyunca imanlı olmalı, ekonomik ihtiyaçlarımızı karşılamak için yararlı işler yaparken kul hakkı yemeden helal rızık kazanmalı, hakikati anlatıp öğütlemeli ve Allah’ın yardımı hususunda hiç endişe etmeden sabrı tavsiye etmeliyiz. Bunları yaparsak Ahrette ziyanda olanlardan olmayız.

Mayıs 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021