ARAŞTIRMALI MEAL-TEFSİR “ALDIĞIM MESAJ”

ÖNSÖZ

Her şeyden önce bu çalışmayı kendime yaptım. Üzerinden ticaret yapılmasını istemiyorum. Yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Bu çalışma ben yaşadıkça asla son şeklini almayacak bir çalışmadır. Burada alınan mesajlar iddia değildir; yoğun çaba ve mevcut birikimimin beni getirdiği noktadır.

Orijinal metne sadık kalarak amaca yönelik bir meal-tefsir çalışması yaptım. Mümkün mertebe metne bağlı kaldım. “Amaççılar” metne bağlı olmadan da mesajı doğru alabileceklerini sandılar. “Motomotçular” ise sözcüğe bakıp maksadı dikkate alamadan tipik bir tercümanlık yaptılar. Biz burada mutedil bir yol tutup bu iki yöntemi birlikte önemsedik. Hem orijinal metnin ne olduğunu önemseyip motomot çevirdik; hem de asıl önemli olanın verilmek istenen mesaj olduğunu dikkate aldık.

İtibar ettiğimiz ulema ve konuların akıcılığı dikkate alınarak nüzul sırasına göre meal-tefsir edilmiştir. Her ayet için en uygun bulduğum ulemayı seçtim. Keşif ya da icaddan elimden geldiğince kaçındım. Mutlaka bir alime danıştım. Kur’an’dan kopmadan Kur’an’ı Kur’an’la açıklamaya çalıştım. Ancak surelerin ne zaman indiğine dair hiçbir tefsirden emin olamayız.

Yorumlarken neden bazı görüşleri tercih etmediğimden daha ziyade niye tercih ettiğimi yazdım. Çünkü tercih etme nedenim “bir” ise, etmeme nedenim “bin”dir…

Arapça hususunda halamın oğlu Arapça mütercim Abdurrahman Şengül’e danıştım. Hocam Ahmet Baydar’dan kilitlendiğim durumları danıştım. Bu çalışmalardaki hatalar onlarla değil benim tercihimle ilgilidir. Klasik çalışmaları da gözden geçirdim. Tefsir usullerine uymaya çalıştım.

GİRİŞ

Bir kimse düşünün ki Sri Lanka’da ücra bir beldede elindeki kısıtlı ama modern imkanlarla Kur’an’ı okuyup İslam’ı araştıracak. Ne kadar doğru tespitlerde bulunabilir? Din ona geleneksel gelmediğinde yani kendi çabaları onu nereye kadar taşıyabilir? Ben inanıyorum ki çabasını önyargısızca ve usanmadan gerçekleştiren biri başarılı olacaktır. Müslümanların ülkesinde bile isteksizler için Allah’ın yardımı söz konusu olmayacaktır. Gerçekten isteyin gerçekleşecektir.

Bu çalışmada üç şey amaçlanmıştır:

-Birincisi çok yönlü bir araştırma yaparak mesajları doğru anlamak.

-İkincisi “ne anlatıldığı” gibi bir iddiada olmak yerine “ne anladığımı” anlatmak.

-Üçüncüsü bu mesajlara ulaşabilmek için ilahiyatçı olmanın şart olmadığını, dinin sadece akademisyenlerin dini olmadığını ve çabalayan herkesin anlatılan hakikatlere mümkün mertebe yaklaşabileceklerini göstermek.

Neden böyle bir meal-tefsir’e başvurduk? Nedir bizi farklı kılan? Böyle bir çalışma neyi ispatlar?

Bugüne kadar bu alandaki çalışmaları hep ilahiyatçılar yapmışlardır ve çoğu da akademisyendirler. Peki dini doğru anlamak için akademik kariyer ya da ilahiyatçı olmak şart mıdır? Dini hep meal ve tefsir yazanlar doğru anladıysalar bu durumda;

-Hangisinin yazdığı doğrudur?

-Geriye kalanlar ne derece Müslümanlar?

-Yeni Müslüman olan biri ilahiyatçı olmadıkça hakikati öğrenemeyecek mi?

Bu sorularla uğraşmamak için şunu sormak gerekir: İlahiyatçı olmayan sıradan bir Müslüman Allah rızası için araştırıp çabalasa dinini doğru öğrenebilir mi? Bu çalışma bunun cevabını vermek içindir.

Bireysel ibadeti topluma yaymak çözüm olmadı; ancak toplumsal ibadet toplumsal problemlere çözümü olabilir. Toplumsal problemlerin çözümü bireysel ibadetlerde aranmamalı. Sosyal problemleri sosyal ayetlerde aramamakla birlikte üstüne üstlük sosyal ayetlerin tümünü uhrevileştiriyoruz. Hatta bir yandan bireysel ayetlerden çözüm bekliyoruz diğer yandan sosyal ayetlerin tümünü uhrevileştiriyoruz.

Açıklamalarda Kur'an'ın karakterini de dikkate aldık. Hani bir dostunuz hakkında biri bir şey dese, o dostunuzun onu deyip demeyeceğini kestirebilirsiniz ya, Kur'an için de bu geçerlidir. Kur'an'ı tanıdıkça onun ne deyip ne demeyeceğini anlamaya başlarsınız...

Not: Bu meal-tefsir çalışmamı aslında kendimi geliştirmek için yaptım. Yayınlandığı tarih itibarıyla okunmasında fayda görüyorum. Çünkü zamanla ekleyeceklerimiz hatta çıkaracaklarımız bile belki söz konusu olabilir. Böyle olmaması için çalışmamı uzun süre beklettikten sonra ve peyderpey yayımlayacağım. Bu durumda yayımlanan en yeni tarihi dikkat-i nazara alınız. 12.04.17


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021