BİZİ BİZDEN DİNLEYİN!

Sadece eğitimci olduğum yıllarla idareci olduğum yılları mukayese ettiğimde gördüm ki ikisi benim açımdan birbirinden uzaklaşmasa bile muhatabım açısından uzaklaşıyor. Uzun yıllardır hem eğitim hem de teşkilatçılık alanında mesai harcadım. Her iki alanda da iyi eğitim aldığımı düşünüyorum. Ama siz ne kadar iyi eğitim almış olursanız olun kalbinde fitne-fesat türünden hastalık taşıyanlar için bir şey ifade etmiyorsunuz.

Eğitim alanında son birkaç yıl öncesine kadar problem yaşamadık. Türkiye’nin en iyi dövüş sanatçılarını yetiştirmeye çalıştık.  Yüz küsur eğitimci yetiştirdik. Aralarından sadece birkaçı nankör çıktı. Bu nankörlerin ikisi zamanla haklı olduğumuzu anladıysa da iş işten geçti. Kendileri kadar yetenekli ve iyi olmayanların seminerlerine para döktüler. Hiçbir şey elde edemediler; ilerleyemediler. Bizden aldıklarıyla yetenek sergilemeye devam ettiler. Her şeye rağmen bir iki ukala hariç saygıda kusur etmediler. Söz konusu ukalalardan biri Bruce Lee’nin ilk öğrencisi olan Glover’ı beğenmeyecek ve aşağılayacak kadar ileri gitti. Amerika’da ve dünyada bile görülmemiş bir fitneyi benim ülkemde söyledi. Popülaritesi olmadığı için neler saçmaladığı duyulmadı. Onlar Jeet Kune Do’nun tek tip olduğunu yani hep aynı programdan ibaret olduğunu sandılar. Onlara intikal edilen Jun Fan Jeet Kune Do biraz farklı gelince zannettiler ki “JKD işte bu.” Zaman gösterdi ki meğer o sadece Bruce Lee’nin İnosanto isimli öğrencisinin konsepti imiş. Daha sonra anladılar ki Bruce Lee’nin hiçbir öğrencisi onun JKD’sini öğretmiyormuş; hepsi kendi konseptini öğretiyormuş… Lakin bunu anladıklarında bir şeylerin telafisi için artık çok geç idi…

Biz asla parayı önemsemedik. Fakat parayı önemsememek bizi ekonomik olarak güçlü kılmayınca işsiz, aşsız, mağdur, mahzun olan bazı öğrencilerimize ekonomik açıdan merhem olamayınca yine bazı öğrencilerimizin sivil toplum örgütü olarak daha etkili olabileceğimizi telkin etmeleri geç de olsa bizi harekete geçirdi. Dernekleşme ve federasyonlaşma çabamızın geç olmasının nedeni bile makam hırsımızın olmamasıyla açıklanabilir. Fakat ekonomik güç olmadan yine de sivil toplumsal gücü oluşturabilir miydik?..

İdari alanda beraber çalıştığımız arkadaşlar daha hırslıydılar. “Sen eğitim işine bak, biz idare işine bakalım ve Federasyonu özerk hale getirelim” teklifini en sevdiğim ağabeylerimden birinden aldığımda Kocaeli Jeet Kune Do Spor Kulübü Derneği’nde yaptığımız toplantıda başkanı olduğum Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nun yönetim kurulu kaygılandı. Saygı duyduğum ağabeyim bir iş adamı arkadaşı ile toplantımıza iştirak etmişti. Baktım ki kaygılılar ve onları yolda bırakmamdan endişe duyuyorlar, hayret ettim. Çünkü ben insanları yolda bırakacak biri değilim; nasıl bana güvenmezler de endişe duyarlar?.. Kafalardaki hesap neydi? Onlarla akit yaptık; “adam satmak yok.” Asla parası olanlarla değil, bu oluşuma emek verenlerle çalışacaktım. Fakat hale bakın ki, bu akit bozularak bana demokrasi hatırlatılacak ve onlar kendi tespit ettikleri bir iş adamıyla yola çıkacaklardı. Gariptir ki o iş adamı da eski bir öğrencim olacaktı… Yürümedi… Fakat onlar birebir temaslarımızda ukalalık ve saygısızlık yapmadılar. Nihayet Federasyon bize teslim edildiğinde aramızda mahcubiyete dair ifadeler dillendirildi ama husumet olmadı.

Federasyonun son ve yeni döneminde önceki yönetimi aratacak bir gidişat söz konusu oldu. Bu konuya belki bir gün girerim; belki asla. Fakat tarihe not düşmeyi severim. Dürüstlüğümüzün ve iyi niyetimizin aşikâr tanıkları Nuri Çinuçen’dir, İbrahim Yılmaz’dır, Salim Ulusoy’dur, Muammer Topçu’dur, Mümtaz Tarı’dır, Ediz Barış’tır, Aydın Öztürk’tür, Esat Burul’dur, Eşref Cilali’dir, Adnan Metin’dir ve dahası… Bu değerli şahıslar fitnenin kimden, nasıl, ne şekilde çıktığının +da tanıklarıdırlar. Bizi bizden olmayanlardan dinlemeyin! Burada ismi zikredilmeyenler alınmasınlar; liste daha da uzayabilirdi. Fitneciler üç civarı ve gerçek adları yerine “nick”lerini kullanan birkaç kişiydiler. Biz otuz yıllık köklü bir camiayız; otuz günlük değil… Bu yüzden diyoruz ki: Stratejik davranıldığında fitne sadece sahiplerine zarar verebilir…

(20.07.2014 notu)