JKD KULELKAVİDO SPARRİNG (İLK ŞEKLİ)

Kurallar ve Talimatlar

PUANLAR

0 PUAN

Gövdeye vuruşlar

Bacağa vuruşlar

Kafaya yumruk

1 PUAN

Kafaya tekme

Kafaya döner yumruk

Kafaya diz

2 PUAN

Kafaya döner tekme

Çelmeyle düşürme

Süpürmeyle düşürme

Vurarak düşürme

3 PUAN

Fırlatarak düşürme

Kafaya dört kombine yumruk

KNOCK OUT

Kilitleyerek pes

Gererek pes

Bükerek pes

Boğmayla pes

Kesagatame ile pes

DM ile pes

DİSKALİFİYELER

Yasaklara uymama

Hakeme uymama

Kötü söz

Hilekârlık

Pes’e uymama

YASAKLAR

Kafaya DM

Kafaya kafa vuruşu

Kafaya parmak vuruşu

Kafaya dirsek vuruşu

Gırtlağa vuruş

Göze parmak vuruşu

Kulağa parmak vuruşu

SÜRE

1 dakika tek raund.

Not: Beraberlik durumunda 1’er dakika uzar.

ALETLER

Kask

Dişlik

Koki

Eldiven

Ayakkabı

Not: Puanlar ayakta ve yerde geçerlidir.

AJKDF: Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nu,

JKD: Jeet Kune Do felsefesini

JKKD: JKD Kulelkavido branşını

MHK: Merkez Hakem Kurulunu,

Şal: Öğrencilik derecesini,

Siyah Beyaz Şal: Antrenörlük derecesini,

Siyah Şal: Ustalık derecesini,

Duan/Tuan (Grade): JKD Kulelkavido spor dalında asistanlık derecesini,

Sifu: Ustalık ünvanını,

Ring: Müsabakaların yapıldığı alanı ifade eder.

İllerde yapılan özel müsabakalar için il ve iller arası veya yabancılarla yapılacak özel müsabakalar için Federasyonumuzdan izin almak gerekir. Uluslararası özel turnuvalara katılacak spor kulüpleri veya takımları, masrafları kendilerince karşılanmak kaydı ile izin verilebilir. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları ile uluslararası müsabakalarda Ülkemizi temsil edecek sporcular Federasyonumuzca belirlenir. Sporumuzu tanıtmak ve yaygınlaştırmak için; il temsilcilikleri, spor kulüpleri, dernekler, Dernekler Kanunu’na göre kurulmuş olan federasyon, konfederasyon ve özel kuruluşlar tarafından yapılacak JKD Kulelkavido festival, gece ve gösteri müsabakaları federasyonun iznine tabidir.

Her il veya kulüp temsilcisi müsabakalara katılacak sporcuların isim listesini; kategorilerine göre zamanında, silintisiz ve eksiksiz olarak müsabaka tertip kuruluna verir. Zorunlu hallerde değişiklik isteği, ilgili müsabakalardan en az iki saat önce tertip kuruluna gerekçeli olarak bildirilir.

Müsabakalara katılacak sporcularda, kategorilerinin yaş sınırları içinde federasyon Yönetim Kurulunca belirtilen duan derecesi, kimlik kartları ve lisanslarının vize edilmiş olması şartı aranır.

JKD Kulelkavido müsabakaları, ferdi ve takım branşlarında olmak üzere aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Direkt eleme,

b) Takım eleme usulü,

c) Takım puanlama usulü.

d) Lig eleme usulü,

e) Lig puanlama usulü,

JKD Kulelkavido müsabakalarına katılacak sporcular aşağıdaki yaş kategorilerine ayrılırlar.

a) Büyük erkek ve bayan: 17 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmayacak,

b) Genç erkek ve bayan: 15 yaşından küçük, 17 yaşından büyük olmayacak,

c) Yıldız erkek ve bayan: 13 yaşından küçük, 14 yaşından büyük olmayacak,

d) Minik erkek ve bayan: 10 yaşından küçük, 12 yaşından büyük olmayacak.

e) Ulusal müsabakalarında uygulanacak kilo kategorileri teknik kurulun kararıyla talimatlarla belirlenir lig müsabakalarının yaş ve kilo kategorilerinde değişiklik yapılabilir, 

Kategorilerdeki değişiklikler göz önüne alınsa da, kilo kategorileri federasyonun yetkili kurularının karar ve talimatları doğrultusunda yapılır.

Federasyonca düzenlenen müsabakaların yaş kategorilerine göre süreleri ve vuruş şiddeti aşağıdaki gibidir:

a) Büyükler kategorisi erkek ve bayan sporcular eleme ve final müsabakaları 1 dakika üzerinden 1 raunttur. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b)Büyükler kategorinde yapılacak lig, özel turnuvalar, unvan ve gösteri müsabakaları Federasyonumuz talimatları doğrultusunda yapılabilir.  Büyükler kategorisinde tüm doğru elle ya da ayak vuruşu ile sert vuruşlara ve nakavta izin verilir.

c)Büyükler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır ve tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Mecbur kalınırsa iki seans oynanan müsabakalarda bir müsabaka daha yapılabilir. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

a) Gençler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların, elemelerde ve finallerde 2 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bayanlara 2 dakika dinlenme arası verilir. Puan olarak önde olan sporcu maçı kazanır.

b)Gençler kategorisinde sporcuya günde sadece 1 müsabaka yaptırılır. Mecbur kalınırsa bir den fazla maç yaptırılabilir. Sporcu tur geçerse ertesi gün tekrar doktor kontrolü ve tartısı yapılır. Sporcu ilk tartıda girdiği kategoride ve sağlık durumu uygun ise müsabakaya devam edebilir, aksi takdirde diskalifiye edilir.

Yıldızlar kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 1 dakikadan 2 raunt, finallerde 1 dakikadan 3 raunt ve rauntlar arasında 1’er dakikalık dinlenme araları vardır. Bu müsabakalarda kafaya el ile yumruk ve dirsek vuruşlar yasaktır, ancak; diz ile kafayı çekerek vurma, enseye sporcunsun arkası dönükken sırt kısmına vurmak yasak olup, haricinde ayakla ile tüm vuruşlar serbesttir.  Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

a) Minikler kategorisinde müsabaka yapan sporcuların elemelerde 45 saniyeden 2 raunt ve 30 saniye dinlenme arası, finallerde 1 dakikadan 2 raunt ve 1 dakika dinlenme arası vardır. Bu müsabakalarda kafaya tüm vuruşlar yasaktır. Müsabakalar aynı gün içinde birden fazla turlu yapılabilir. Ancak müsabakalar diğer güne kalırsa müsabıkların tekrar doktor ve tartı kontrolü yapılır ve uygunsa maça devam ettirilebilir.

b) Minik ve Yıldızlar’da JKD Kulelkavido müsabakaları elektronik sistem bilgisayarlı puanlama skoru üzerinde yapılabilir, ancak; elektronik sistem bulunamaması halinde desisyon kararı ile yapılabilecektir. 

Federasyon tarafından düzenlenen müsabakalar için, tertip kurulu oluşturulur. Kurulun başkanı Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o il’in, il temsilcisidir. Tertip kurulu, illeri temsilen gelen yöneticilerin kendi aralarından seçecekleri 3 üye ile birlikte 5 kişiden oluşur. Tertip kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyon tarafından gönderilen müsabaka programını uygulamak,

b) Müsabakaya girecek sporcuların isim listelerini, illerden gelen katılım belgelerine göre hazırlamak, bu listeleri müsabaka gününde tartı ve kura çekimi için hakem kuruluna teslim etmek.

Tartı sırasında geçerli lisans ibraz etmeyen sporcu tartıya alınmaz ve kuraya dâhil edilmez.

Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenecek müsabakalara katılacak tescilli kulüpler ve sporcuları ile ferdi sporcuların lisanslarını, o yıl içerisinde vize yaptırmaları zorunludur.

Müsabakalar belirlenen yer ve zamanda başlatılır. Ancak, mücbir sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Erteleme yetkisi öncelikle müsabaka tertip kuruluna aittir. Ertelenen müsabakalar tertip kurulunun belirleyeceği yer ve zamanda yapılır. Faaliyet programında yer alan müsabakaların ertelenmesi veya yerinin değiştirilmesi Federasyon Yönetim Kurulu kararı, Federasyon Başkanının onayı ile yapılır.

İl veya kulüp idarecileri tartı ve kuralar çekilmeden önce kategorilerine göre takım sporcularının isim listesini tertip kuruluna vermek zorundadır.

Takım listesinde yer alan sporcuda aşağıdaki hususlara dikkat edilir;

a) Geçerli lisansa sahip olmalı,

b) Fiziksel özrü olmamalı,

c) Katılacağı müsabakanın yaş kategorisinde olmalı,

d) Yetkili doktoru tarafından müsabakaya uygundur iştirak belgesi olmalı,

e) Federasyon kimlik kartı ve talimatlarla belirtilen yeterli “duan” derecesine sahip olmalı.

Bu şartlara haiz sporcular; müsabakanın başlamasından üç saat önce elbisesiz iç çamaşırı ile tartılır. Resmi kilo sporcunun turnuva boyunca kilosu göz önünde bulundurularak ilk gün kaydedilir. Bununla birlikte müsabaka yaptığı her gün tartılır. Sporcular, tartıldıkları kilo kategorisinde müsabaka yaparlar. Sporcunun her tartı gününde sadece bir kez resmi ölçüdeki ağırlık kategorisinde olmasına izin verilir. Resmi sıradaki kayıt final tartısında göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte müsabıkı ilk tartıda kendi ağırlık aralığında gelmeyen takımın temsilcisine onu kendi kilosuna uygun alt veya üst sıklete eğer kategorisinde, o takımdan müsabık yoksa ve tartı zamanı geçmemiş ise transfer etmesine izin verilir.

Amatör JKD Kulelkavido müsabakaları Federasyonun talimatları doğrultusunda yapılır.

Takımların sıralamasını belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Yarı finallerden önce rauntlarda her kazanan 1 puan alır.

b) Yarı final rauntlarında her kazanan 2 puan alır.

c) Finalde her kazanan 3 puan alır.

Sporculardan birinin müsabakaya devam edememe sebebi geçerli ise puan verilebilir.

Müsabakada iki veya daha fazla takım eşit puana ulaşırsa sıralamayı belirlemek için aşağıdaki hususlar uygulanır:

a) Final rauntlarında daha fazla galibi olan takım.

b) Eğer puanlar hala eşitse final rauntlarında daha fazla ikincisi olan takım.

c) Eğer puanlar hala eşitse daha fazla üçüncüsü olan takım.

Hakemler, müsabakalarda tutulan cetvelleri ve diğer dokümanları noksansız bir şekilde Federasyona gönderilmek üzere il müdürlüğüne teslim eder.

Federasyon tarafından görevlendirilen temsilci ve gözlemciler; müsabakalar sırasında sporcu, antrenör ve hakemlerin kurallara uyup uymadığını, müsabakanın akışını izler ve hazırlayacakları raporu Federasyona gönderirler.

Müsabıklarla ilgili itiraz, müsabaka bitimini müteakip 30 dakika içerisinde il veya kulüp idarecileri tarafından kendi imzalarıyla yazılı olarak Merkez Hakem Kuruluna veya Müsabaka İtiraz Komisyonuna yapılır. Sözlü itirazlar dikkate alınmaz. Prosedüre uyulmayıp hala sözlü itiraz devam ediliyor ve ring ihlal ediliyorsa, ilgili müsabık diskalifiye edilebilir. Merkez Hakem Kurulu veya Müsabaka İtiraz Komisyonu,  itiraz konusu olan karar için hakem ve jüri sonuçlarını inceler gerekirse toplantı yapar ve son kararı verir. İtirazın değerlendirilme şekil ve usulleri Federasyon Yönetim Kurulunca talimatlarla belirlenir. Müsabakalarda, bu Yönetmenlik hükümleri ile cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde bulunanlar hakkında Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden takımlara, sporculara, antrenörlere ve kulüplere; Genel Başkanlıkça hazırlanan Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilmesi hakkı saklı kalmak kaydıyla federasyonumuzun ödül ve yardım talimatına göre de ödül verilebilir.

Bu Talimatta yer almayan hususlarda Federasyonumuzun çıkardığı tüzük, talimat, yönetmelik ve ilke kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar, Federasyon Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu (AJKDF)

Genel Başkan

YÜKSEL YILMAZ

NOT: Hazırladığım bu program “JKD Kulelkavido Sparring” programımızın ilk şekli olup TWF'ye branş olarak bağlandıktan sonra, Türkiye Wushu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı sayın Abdulvahid Alagöz ve yardımcısı sayın İlhan Koç’un katkılarıyla geliştirilmiş ve kısmen değişikliğe uğramıştır.