DEMO KURALLARI

Spor gösterilerimizde eğitimcilerimizin uymaları gereken kurallar:

 

1.  Sahneye çıkışlarda ve sahneden ayrılırken çabuk davranılmalıdır.

2.  Partnerler önce izleyenlere sonra birbirlerine selam vermelidirler.

3.  Aynı programda aynı tekniği bir sporcu yaptıysa bir başkası da yapmamalıdır.

4.  Bir teknik ardı ardına iki defa tekrar gösterilmemelidir.

5.  Teknikler hızlı, sert ve gerçekçi uygulanmalıdır.

6.  Gösteriler bir video filmimizin gösterimiyle ışıkların söndüğü bir ortamda başlamalıdır.

7.  Gösteriye eğitimciler ve varsa tekniği mükemmel sergileyen öğrenciler katılmalıdırlar.

8.  Sahnelenen gösteri açıklayıcı metin eşliğinde uygulanmalıdır.

9.  Teknikler izleyicinin anladığı açıda gösterilmelidir.

10. Partnerler arasında fazla yaş farkı olmamalıdır.

11. Her gösteride mutlaka akrobatik ve aletli teknikler yer almalıdır.

12. Her partnerin yedeği bulunmalıdır.

13. Gösteriler sorumlusunda gösteride yer alanların herkesin telefon ve adresleri bulunmalıdır.

14. Öğrencilerin eğitimcilerine karşı saygısı kendilerine telkin edilmelidir.

15. Her spor okulu gösterilere tanıtıcı pankartlarıyla katılmalıdırlar.

16. Gösteri günü gösteriye 1 saat kala prova yapılmasına son verilmelidir.

17. Gösteri günü öğrenciler gösteri yerine en az 1 saat erken gelmelidirler.

18. Gösteriye gelenler diğer gösteri gruplarını izleyip alkış desteğinde bulunmalıdırlar.

19. Gösterici tekniği çok iyi ezberlerse bile partner de en az onun kadar ezberli olmalıdır.

20. Kalabalık dövüşler herkes su gibi ezberleyinceye kadar çalışılmalıdırlar.

21. Gösterilerde yetki Federasyonumuzun belirlediği Gösteriler Sorumlusu’nundur.

22. Katılım sayısı gösteriye en az 1 hafta kala Gösteriler Sorumlusu’na bildirilmelidir.

23. Her gösteride Organizasyonlar Sorumlusu en az 1 kişi Sahne Sorumlusu belirlemelidir.

24. Sahne Sorumlusu sahnede ilgisiz kişileri bulundurmamalıdır.

25. Davetlilerin mümkünse ailece gelmeleri sağlanmalıdır.

26. Salon organizasyonu ve branşı tanıtıcı afiş, pankart ve flamalarla donatılmalıdır.

27. Organizasyonlar Sorumlusu salon girişinde en az 2 adet görevli bulundurmalıdır.

28. Salon girişindeki görevliler konukları güler yüzle karşılamalı ve uğurlamalıdır.

29. Protokolle ilgilenen 10 kişilik özel ekip kurulacak.

30. Davetler bizzat ziyaret yoluyla 10 gün önce başlayarak yapılmalıdır.

31. Organize uluslararası olduğunda temsilci ülke bayrakları asılmalıdır.

32. Gösterilerden 3 gün önce provalar tek tek incelenmelidir.

33. Gösteriye katılanların elbiseleri tek tip olmalıdır.

34. Organizasyonun ulusal ve uluslar arası çapta olduğu görünümden de anlaşılmalıdır.

35. Gösterilerde monotonluğu engellemek için karakteristik çeşitlilik olmalıdır.

36. Her gösteri kendi seçtikleri farklı bir müzikle sergilenmelidir.

37. Cihazlar önceden kontrol edilmeli ve erken saatlerde denenmelidir.

38. Organizasyonda yetki Federasyonumuzun belirlediği Organizasyonlar Başkanı’nındır.

39. Gösteriler Sorumlusu ile Organizasyonlar Başkanı birbirleriyle irtibatı kesmemelidir.

40. Gösteriler sorumlusu organizasyona 1 hafta kalana kadar ve organizasyondan sonra 1 hafta içinde Organizasyonlar Başkanı’na yazılı rapor vermelidir.

41. Organizasyona 1 hafta kalana kadar ve Organizasyondan sonra 1 hafta içinde Organizasyonlar Başkanı Genel Sekreter’e yazılı rapor vermelidir.

42. Organizasyonlar Başkanı ve Gösteriler Sorumlusu’nun raporları organizasyondan sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında değerlendirilmelidir.

43. Federasyonumuz dışardan gelen davetliler için belirlediği programın dışına çıkmamalıdır.

44. Yönetim Kurulundaki her başkanın en az bir yardımcısı olmalı ve irtibatı sürdürmelidirler.

 

                                                 2010/YÜKSEL YILMAZ (Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu Başkanı)