ŞİDDETİ İÇİMİZDE BASTIRMA PROJESİ’NİN AMACI

Biz Jeet Kune Do camiası olarak her zaman özellikle aileleri tarafından ihmal edilen yahut başka nedenlerden ötürü sahipsiz kalan gençlerin topluma kazandırılmalarını birinci öncelik olarak telakki ettik. Bu nedenle bu hususta hazırlamış olduğum projeyi camiamızla birlikte gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Tek eksiğimiz var: Milletimizin duası ve devletimizin desteği.

Şiddeti İçimizde Bastırma Projesi Jeet Kune Do camiamızın bir projesidir. Projemizin konusu “Şiddete meraklı gençlerin dövüş sporu ahlakıyla frenlenip terbiye edilmesi ve varsa kötü alışkanlıklardan kurtarılmaları” dır.

Projemizin amacı “gençlere sahip çıkma” dır. Yani ebeveyni ve yakınları tarafından usanılan yahut kimsesi olmayan gençlerin bir camiaya kendilerini ait hissetmeleri. Bu JEET KUNE DO CAMİASI’dır. Diğer bir amacımız “vurdu kırdı meraklarını terbiye etme” dir. Yani vurmaya kırmaya meraklı gençlerin enerjileri ve stresleri spor okulu salonlarında antrenman yoluyla atılabilir. Jeet Kune Do sokak dövüşlerine en yakın spor branşı olarak kavga meraklılarına çok cazip gelecektir. Yani bu cazibeyle salona çekmek. Bir diğer amacımız “maneviyatlarıyla beraber merhametlerini artırma” dır. Sporcunun sadece egzersizlerle bedenlerini beslemek yetmez. Erdemli şahsiyetlerin örnek verilmeleri ve bizim iyi örnek olarak onlarla ilgilenmemiz onların maneviyatını artıracaktır. Yani dövüş ortak tarafımız olduğu için bize ilgi duyan bu insanları biz ailelerinden, öğretmenlerden ve imamlardan daha çok etkileyebiliriz. Bir diğer amacımız ise “kötü alışkanlıkları olanlara güzel örnek olup özendirerek onları disipline etme” dir. Hiçbir kötü alışkanlığı olmayan eğitimcilerimize olan saygıları onların hocalarına benzemek istemelerine sebep olabilir. Okul ortamının gerek belirli saat ve gerekse tavizsiz prensipler bakımından disiplin gerektirmesi bu disipline uyanların hayatını değiştirmek zorundadır. Yani bu disiplinle hayatlarına güzel yön verebilmek.

Dünyanın her ülkesinde gençliğinin sahiplenilmesi o devlet için en önemli amaçlardandır. Bir milletin gençliğine olan alakası o milletin geleceğe olan niyetini belirler. Çünkü gençlik geleceğin ifadesidir ve gelecek bugün kadar önemlidir. Bir devletin hızlı ilerlemesinde, yavaş ilerlemesinde, durmasında veya gerilemesinde gençliğinin durumu belirleyici rol oynar. Öyleyse bu konu toplumun tamamı için hem de her bakımdan çok önemlidir. Şu halde bu hususta çaba halinde olmamız gerekmektedir.

Sahipsiz gençler için çok sayıda yönteme başvurulmuştur. Fakat bunlardan kaçı nitelik ve nicelik bakımından gençler üzerinde etkili olmuştur? Biz Jeet Kune Do camiasında hiçbir destek almadan çok sayıda gençleri topluma kazandırmayı başardık. Bunun örnekleri branşımıza olan rağbeti artırmıştır. Bir de devletimizin desteğini alırsak sonucun nitelik ve nicelik bakımından çok daha yüksek olacağından kuşkumuz yoktur. Bu konu başka her konudan acil ve önemlidir. Özellikle sahipsiz gençlerin ne sizi bekleyecek ne de kaybedecek vakti yoktur. Alınacak iyi sonuç için sebep olan herkes bu ve öteki dünyada karşılığını göreceğini unutmamalıdır. Belki de başka şehir ve hatta ülkelere örnek teşkil edecektir.

Kulağı ezanda olmayan yumruğu sıkılı bir genci imam ya da müezzin camiye çekemez; ama biz spor okuluna çekebiliriz. Öğretmenler ve aileler de bizim kadar çekemezler. Biz nasihatten kaçan gençlerle buluşuyoruz!

Bizim sokak dövüşünü sanatlaştırmamız dövüşçüyü dövüş sanatçısına dönüştürür. Okuldan kaçan birçok öğrenci bizim spor salonlarımızda kendini bulmaktadırlar. Sokak dövüşlerini andıran bir spor branşı olan Jeet Kune Do şiddet yanlısı gençler için en çekici etkidir. Bize dövüş öğrenmek için gelen dövüşü sevmemeyi öğrenir. Bu anlamda türünün ilk örneği olan bir yöntem ve proje gerçekleştiriyoruz.

Bu yöntem ve proje olarak her ne kadar ilk örnek olsa bile bizim dövüş sporlarına çektiğimiz sahipsiz gençlerden kurtulanlarının sayısı yüzlercedir.

Jeet Kune Do felsefesinin kurucusu dünyaca meşhur Bruce Lee’dir. Bu şahıs dünyanın gelmiş geçmiş en fazla hayranı olan kişilerinden biridir. Branşımıza olan yoğunluğun bir başka nedeni de şüphesiz Bruce Lee’dir. Bruce Lee halen dövüş sporlarının adeta sembolüdür.

Projemizin amacının kutsallığına saygı bekliyoruz. Biz yola çıktıktan sonra bizim geldiğimizi görüp sapanlardan bir isteğimiz yok. Parası kıymetli olanlardan hiçbir şey istemiyoruz. Gençliğine kıymet veren maneviyatlı adamlarla işimiz var. Biz parasını tanrı yapan şımarıkların tanrısını ‘sadaka’ diye veriyoruz.