SORULARA CEVAPLAR

S-1:Chi Kung Tao (CKT) adı ne anlama geliyor ve bu ad neden verildi?
C-1:Bu sanatın Çince ifade biçimidir. Türkçe "Zihnin Yolu" ya da "kendini ifaden-Kendin”denilebilir. Batıda Yılmaz JKD, Doğuda Kulelkavido denilebilir. Uzakdoğu’da Chi Kung Tao. Her dilde "Kendin" ne demek ise o. Şunu hemen hatırlatmalıyım ki Kulelkavido denilince en az doksan dokuz isimle daha anılabilir.
S-2:CKT ile JKD farkı daha ziyade ne?
C-2:Her bakımdan farklı denilebilir. Zaman zaman JKD'nun izleri görülürken, zaman zaman da tamamen alakasızlaşır.
S-3:Neden CKT konusunda fazla bir şeyden bahsetmiyorsunuz?
C-3:Bu konuda kitap, CD çalışmalarımız ve önemli bulgularımız var. Alternatif felsefeye sahip bir sanatın henüz kayda geçmeden ilan edilmesi aidiyetini olumsuz etkiler.
S-4:CKT,JKD'nin üzerinde midir?
C-4:CKT,JKD'nin üzerine bina edilmiştir. Benzer felsefeye sahip olmakla birlikte farklı birtakım felsefi özellikler de ihtiva eder. Farklarına girmek oldukça uzun sürer.
S-5:CKT'da seviyeler var mı?
C-5:Elbette var. Fakat seviyeleşme programı klasikler ve modern sistemler gibi değildir. Programımızı görünce ilkellikten ne kadar uzak ve doyurucu olduğunu müşahede edeceksiniz.
S-6:CKT'nun ölçüsü nedir?
C-6:Ekonominin ölçüsü kar, siyasetin adalet, dinin ilahi kitab, tıbbın şifa, ilmin delil’dir. Dövüş sanatlarının ölçüsü ise elbette ki madalya ya da şampiyonluk değil,"sokak" olmalıdır. JKD’nun da ölçüsü sokak’tır. JKD sokaklaşan sanat’tır; CKT ise sanatlaşan sokak’tır. Ölçümüz "imkânsız kılmak, imkânsız kalmamak”tır. Bunu şimdilik daha fazla açmayacağım.
S-7:CKT, JKD’nun devamı mıdır?
C-7:JKD'nun olmasa bile, benim JKD'dan sonraki devamım. B.Lee yaşasaydı bulgularımın bir kısmını bulurdu diye umuyorum. Fizi-gruplama yöntemiyle geriye açık kapı bıraktığımı sanmıyorum.
S-8:İleride JKD'nun gözünde CKT nasıl bir hal alabilir?
C-8:Bilimsel olarak daha ileri bir noktada göreceklerdir. Teknik, taktik, strateji bakımından da akıllara gelmeyen bir gelişmeye şahit olacak ve tüm dövüş sanatı camiasında en kolay onlar kabul edecek, kavrayacaklardır.
S-9:Klasiklerin CKT'ya bakışı nasıl olabilir?
C-9:Bu mühim değil. Onların gezegeni farklı.
S-10:CKT klasiklerin gelişimini olumsuz etkiler mi?
C-10:Klasikler birbirleriyle veya bizimle uğraşmamalıdırlar. Bu zaman ve sporcu kaybı demektir. Önemli olan kötü ortamlardan ve kahvehane köşelerinden gençleri hangi branşa ait olursa olsun, kurtarmaktır. Klasik do sporcusu çift branş çalışabilir. Şayet bir gelişim yanlışsa ve olumsuz etkileniyorsa, daha iyi bir alternatif söz konusuysa alternatifin önünü kesmek çözüm değildir.
S-11:CKT'nun klasiklere benzer tarafı var mı?
C-11:Klasikler dövüşle alakalıdırlar. Biz kendisiyiz. Böylece çok uzaktan benziyoruz.
S-12:CKT'nin JKD ile benzerlikleri nelerdir?
C-12:JKD ile aynı gezegendeyiz. Mesela sınırsızlık, otomatiklik -ki bu klasiklerdeki ezber otomatikten farklıdır, kalıpsızlık, ölçünün sokak olması, farkındasızlık, şekilsizlik vs.gibi özellikleriyle benzeriz. Bunlar her ikisinin olmazsa olmazlarıdırlar.
S-13:CKT'nun silahları var mı?
C-13:Elinize geçirebildiğiniz her şey silah olabilir. Bu nedenle varyasyonları çok geniş tuttuk.
S-14:CKT'cu olarak farklı isimlerde yeni icat olan diğer branşlara ne diyorsunuz?
C-14:İsimlerinin farklılığından başka ciddi bir fark göremiyorum. Sijo’luk en zor olması gereken şey iken bu kadar basit olabilir mi? B.Lee'nin bile talebeleri JKD'ya yeni bir şey kattıklarında sırıtıyor. Ciddi bir teknik ya da taktiğin yahutta stratejinin icadının zorluğunu eğitimci öğrencilerim daha iyi bilirler.
S-15:CKT kitaplaşacak mı?
C-15:Bu konuda külliyat çalışmaları içindeyiz. Şimdi sırada JKD'nin felsefesini anlatan kitabımız var.
S-16:CKT milli midir?
C-16:Evrenseldir.
S-17:CKT alternatif midir?
C-17:Klasik sistemlerin dünyası ile bizim ve hatta JKD'cuların dünyası tamamen ayrıdır. JKD ile CKT aynı dünyanın iki ayrı kıt'ası gibidirler. Klasikler ise farklı bir dünyanın içinde toplanmış memleketler gibidirler. Karşı olmak için yola çıkmadık. Sadece yola çıktık. Kastederek değil, kendiliğinden karşımızda buluyorsak buna bir şey diyemem. Tüm sanat ve sporlara saygılıyız. Şampiyon olmak gibi de bir idealimiz yok. Müsabaka ve şampiyonluk eğlenceli oyunlardır. Biz gerçeklerin peşindeyiz. Madalya ile süslenebilirsiniz. Zevkler tartışılmaz. Fakat şu var ki-klasikler ve modernler JKD'yu ve CKT'yu bilmeden mevcutturlar. İçlerinde bir kısmının mevcudiyet nedeni sadece budur.
S-18:CKT'da sınav var mıdır?
C-18:Altı ayda bir sınav var. Her yılın Mart ve Eylül aylarının son Pazar günü. Hem öyle bir sınav ki diğerlerinden çok farklı. Tümünü içerir. Hem de sentezleyerek. Hatta bazı taraflarının yanından bile geçmez.
S-19:CKT haftada kaç gün çalışılmalıdır?
C-19:Pazar hariç ya da herhangi bir gün hariç altı gün çalışılmalıdır. Günaşırı olarak antrenman ağır veya hafif olmalıdır.
S-20:JKD'nun meşhur 24 stratejisi ile JKD&CKT farkını özetleyemez misiniz?
C-20:Bu konuyu şimdilik şu adresten başka bir yerde bulamazsınız: www.savassanatlari.com

Tarih: 24.01.2006

Not:  Artık yirminci sorunun cevabı değişti: http://www.twf.gov.tr/ http://www.jkd.com.tr/ http://www.jkd.org.tr/

Tarih: 27.10.2016