SİJO OLMANIN KRİTERLERİ VE CHİ KUNG TAO'NUN ALTERNATİFLERİ

Chi Kung Tao (İÇ YOL-KULELKAVİDO) iç enerjinin, iç gücün, gizli gücün yolu anlamındaki bu ifadenin sınırlayıcı olmamasına dikkat ettik... Zira İç Yol'un sonu yoktur... İç Yol, boyuna ve enine sonsuz bir yoldur... İç Yol boşluktur... Engebesizdir, ama düz de değildir... İç Yol rotasız, engelsiz, sakin, kimsesiz bir yoldur...

Chi Kung Tao, bilimsel bir gözlemle oluşmuştur... İncelemeler Jeet Kune Do'dan yola çıkarak oluştuğundan temeli de Jeet Kune Do'dur...

Klasik sistemlerde sijo'luk stil, ekol, sistem oluşturmakla gerçekleşmiş, fakat pek çoğu farklılığın yanı sıra alternatif geliştiremediğinden ya kaybolup gitmiş, ya da Jeet Kune Do'nun alternatiflerinin nedeni olmuş, çaresiz kalmıştır...

Sijo'luk özel bir yetenek ister. Çünkü en özel kariyerdir. Diğer tüm kariyerler çalışmakla ve toleransla elde edilebilir. Fakat hakiki sijo'luk böyle elde edilemez. Üstelik bu yetenek hem zihnen, hem ruhen, hem bedenendir.

Çok kişi yeni bir stil, ekol ya da sistem oluşturmak için yeni isimlerle ortaya çıkar. Fakat dinleyince, hele görünce ya kızarsınız ya da gülersiniz... Kimisi kimsede olmayan bir şey bende olsun diye saçmalıkları dâhil eder-esasen kimsede olmamasının da nedeni zaten o şeylerin saçmalığı ve gereksizliğidir. O halde, farklılığı gereksizlik değil, gereklilik (alternatif) oluşturmalıdır. Elbette ki bu öyle kolay bir şey değildir... O halde bir stil, ekol ya da sistemin gerekli farklılıkları öyle üç beş teknikten ibaret de olamaz. Ustaların bildiği ya da bilebileceği, şaşırmayacağı, saçma bulacağı şeyler olmamalıdır. Jeet Kune Do tüm klasik sistemler için alternatifler içerir. Bir çok alternatifinden biri, mesela bee jong ya da spesiyal duruşu örnek verilebilir. Daha gardını alır almaz farkını-Jeet Kune Do'culuğunu-ortaya koyar. Üstelik bu gard sokağa uygundur. Bir başka alternatifi mesela boşluk felsefesidir. Bu nedenle otomatikleşebilmektedir. Bu ise sokakta en önemli meziyetlerdendir. Bir başka alternatifi; mesela, dövüşü uzatmaya bakmaması bunun için jab gibi patlayıcı ve öncü vuruşlar içermesidir. Bu alternatifler çok önemlidir. Fakat bir Judo ile Tae Kwon Do'nun ya da Boks'un farkları birbirlerine alternatif oldukları anlamına gelmiyor. Çünkü birinin içerdiğini diğeri içermemektedir. Alternatif bir içeriğe sahip olabilmenin ön koşulu karma sistemle içerebilmektir. Nitekim JKD ve CKT böyledir...

O halde CKT, JKD’ya rağmen ne gibi alternatifler içermektedir?

Biz bunu 10 kriterde inceledik... Her birine birer örnek vererek kısaca açıklayalım:

1- TEKNİK: CKT bir çırpıda yapılan tekniklere sahiptir. Bu teknikler daha önce görülmemiş olup, ya tek ele indirgenmiş ya da kolaylaştırılmıştır. Örneğin eş zamanlı atakla yapılan "ters kanca döner tekme tekniği" bizim bulgumuzdur...

2- TAKTİK: CKT, şaşırtmaya ya da teknikleri işe yarar hale getirmeye yarayan taktiklere sahiptir. Bu taktikler daha önce görülmemiş olup, ustaları da şaşırtabilmektedir. Örneğin aniden yapılan "dirsekle el sırtına yöneltme taktiği" bizim bulgumuzdur...

3- STRATEJİ: CKT dövüş öncesi, ortası ve sonrası gereken stratejilere sahiptir. Bu stratejiler daha önce görülmemiş olup, taktikleri işe yarar hale getirmekte ve dövüşün kaderini değiştirebilmektedir. Örneğin kalabalık dövüşte "hiç durmaksızın ters ivmeli atak yapmak" -bunun darbe almamamızın bir yolu olduğunu müşahede etmek-bizim bulgumuzdur...

4- DEFANS: CKT, savunma gardı ve eş zamanlı olarak farklı ataklama metotlarına sahiptir. Bu savunma gardı ve engelleme metotları daha önce görülmemiş olup, stratejiktir. Örneğin "kelebek duruşu" zengin savunma ve saldırı özelliğine sahip bir gard olup, bizim bulgumuzdur. Engellemeye de bir örnek verecek olursak, eş zamanlı olarak "atağa dirsekle patlama"yı verebiliriz...

5- ATAK: CKT, saldırı gardı ve eş zamanlı olarak farklı ataklama metotlarına sahiptir. Bu saldırı gardı ve atak metotları daha önce görülmemiş olup stratejiktir. Örneğin "içerden itişli duruş" bizim bulgumuzdur ve bu duruş diğer tüm saldırı gardlarının sahip olamadığı savunnma zorluğu taşımamaktadır. Ataklamaya da bir örnek verecek olursak,"sahte kombine içinden patlama"yı verebiliriz...

6- EGZERSİZ: CKT, vuruş anında devreye giren kasları kullanmaya yarayan egzersizlere sahiptir. Bu egzersizler daha önce düşünülmemiş ve uygulanmamış olup kısa zamanda faydası müşahede edilebilmektedir. Örneğin "partnerle mook jong"bizim bulgumuzdur...

7- SEVİYELEME: CKT; diğer hiçbir sistemde olmayan, her bir yetkili hiyerarşik bir derecelemeye sahiptir. Bu dereceleme başka sistemler gibi temelden çatıya doğru değil, çatıdan temele doğru serpiştirilmiş, bir üst derecenin daima daha iyi olduğu bir yapıdadır. Örneğin diğer sistemlerde 7.dan ile 9.dan arasında ciddi bir fark yoktur,hatta üst seviye altına mağlup olabilir.Bizde bu imkansız olacak şekilde düzenlenmiştir...

8- SINAV: CKT, diğer hiçbir sistemde olmayan hem egzersizleri, hem teknikleri, hem taktikleri, hem sparring'i vs sorgular. Bu sorgulama daha önce görülmemiş olup, vücudun ve dövüşün incelenmemiş bir kısmı kalmaz. Örneğin egzersiz olarak tüm motorikler sorgulanır. Yumruğun ne kadar doğru, ne kadar hızlı, ne kadar güçlü, ne kadar seri, ne kadar ani sorgulanması sadece yumrukla ilgili kısmıdır...

9- DİSİPLİN: CKT, diğer hiçbir sistemde olmayan her seviyenin yetkilendirildiği bir disipline sahiptir. Böylece bir teşkilat gibi çalışılır. Bu disipline şekli daha önce görülmemiş bir tarzda olup, okul dışında da devam eder ve her seviyenin özelliği ile yetkisi farklıdır. Disiplin heyetlerini de bünyesine dâhil eder. Örneğin bir antrenör ya da asistan ya da alt derecede bir öğrenciden şikayet vardır.. Bu şikâyet mevcut etik ve do kurallarına göre heyet tarafında istişare edilir. Yetkisi alınan ifşa edilir... Heyet "alt heyet" ve "üst heyet" olmak üzere iki adettir...

10- FELSEFE: CKT, diğer hiçbir sistemde olmayan JKD'nun felsefesinin kendi inancımıza ve milli yapımıza uygun hale getirilmiş ve genişletilmiş, hatta bazı bakımlardan tamamen değiştirilmiş bir felsefeye sahiptir. Bu nedenle felsefesi orijinaldir. Örneğin biz boşluk ve beyincikle otomatiklik felsefesine hem farklı bakıyor, hem de yeni bir boyut kazandırdığımızı düşünüyoruz. Biz beyinciğin diğer boyutundan söz ediyoruz. Ona "görünmeyen beyincik" diyoruz. Çünkü biz bilmediğimiz doğruları da otomatik olarak uygulayabiliyoruz...

Bunlardan ayrı olarak gard bir madde haline ya da savunma gardı ve saldırı gardı olarak iki madde haline getirilebilirdi. Fakat zaten özet olarak düşündük.. Biz gard konusunu bu maddelerin içine serpiştirdik. Fakat bir de silah var.. Her ne kadar zorunlu olmasa da bizim sanatımıza özgü silahlar var ve silahlanma anlayışımızda her eşya birer silah olarak örnek verilebilir. Stratejiler eşyaları silaha dönüştürürler... Şimdi dövüş sanatının geldiği son nokta budur diye düşünüyorum... Artık bu on maddeye alternatif bulana yol var... Böylece biz bütün bu özelliklerimizle-ki sadece birer örnekle yetindik-modern ve tüm klasik sistemlere alternatifler getirdik... Bu hem sanat, hem spor, hem bilimdir...

Tarih: 15.02.2006 / YÜKSEL YILMAZ