“GERÇEK JEET KUNE DO” DİYEN SAHTEDİR

Neden kimse benim çalıştığım “gerçek Jeet Kune Do” diyemez? Bunun üç nedeni var. Birincisi isim hakkıyla, ikincisi kişiselleşmesiyle ve üçüncüsü sokakla alakalı özelliğidir. Şimdi bu üç özelliği kısaca tek tek inceleyelim…

1. İsim Hakkıyla Alakası: Jeet Kune Do’nun isim hakkı Bruce Lee’nin eşi Linda üzerinde olduğu için kimse çalıştığı sisteme sadece “Jeet Kune Do” diyemez; bu ismin başına veya sonuna ille bir şey eklemek ya da tamamen farklı bir isim bulmak zorundadır. Mesela Dan İnosanto “Jun Fan Jeet Kune Do” diyor; sadece “Jeet Kune Do” diyemez; çünkü o “Jeet Kune Do” değil “Jun Fan Jeet Kune Do” çalıştırıyor. İkisi aynı şey değil… Bu durumda İnosanto bile “gerçek Jeet Kune Do” diyemez. Çünkü Bruce Lee’den başka kimse diyemez. Mesela Jesse Glover “Non Classical Gung Fu” demiştir. Burada klasik olmayan Gung Fu’dan kastı elbette Jeet  Kune Do’dur; ama “Jeet Kune Do” dememiştir; bu ikisi de aynı şey değildir. Ben de uzun yıllardır bu yüzden kişisel isim koydum. Önce “Supersystem” dedim. Sonra bu isim bana fazla ecnebice geldi. Bir ürünün reklamında bile bu isim geçmişti. Sonra zihinselliğine vurgu olsun diye “İç Yol” dedim; fazla yerelleşti; ben evrensel olsun istedim. Kulelkavido ismi hem evrenseldi hem de kulağa hoş geliyordu. Ama temeli JKD felsefesi olduğu için ve JKD ile alakası anlaşılsın diye nihayet “JKD Kulelkavido” dedim. Bruce Lee’nin yaptığının JKD olduğunu söylerken bana ait olanı işte böyle ayırdım. Bu durumda sen Bruce Lee değilsin ve “gerçek Jeet Kune Do” ifadesi “kanunsuzluk” barındırır.

2. Kişisellikle Alakası: Neden yukarıdaki başlığı attık? Bazı gerçekler için bu ifadeyi kullanamayız. Mesela bir Kung Fu, bir Karate, Bir Judo, bir Tae Kwon Do ya da bir Kick Boks veya Muay Thai için “gerçek” ifadesini kullanamayız… Bu branşların sahtesi olabilir ve siz bunu fark edince “bu sahte, bizimki gerçek” diyebilirsiniz. Bunu Jeet Kune Do (JKD) için demeye kalkan şapa oturur; JKD felsefesini bilmiyordur. Çünkü JKD’yi diğerlerinden ayıran en karakteristik özelliklerden biri de budur. Bruce Lee’nin orijinal öğrencilerinin sistemleri salt “Jeet Kune Do” değildir; onların kişisel JKD’leridir; ama “onların”. Jeet Kune Do’da durum diğer branşlardan farklıdır. Farklıdır çünkü Jeet Kune Do’nun sınırı yoktur ve Jeet Kune Do Bruce Lee’nin kişisel sistemi olduğu için bir ucu açıktır; sonu yoktur; herkes kendi kişisel sistemini oluşturmakta hürdür. Yani katabilir ve kendi sistemini oluşturabilirsin. Ama o Bruce Lee’nin kişisel sistemi olmaz; senin kişisel sistemin olur.

Neden başka branşlar için gerçek ifadesi kullanılabilir; mesela “gerçek Karate” denebilir? Çünkü Karate’nin kalıpsal bir yapısı, sabit bir müfredatı ve spor özelliği vardır. Karate’nin bir başı ve bir sonu vardır. Değişmez müfredatı vardır. Kurallarının uzun süreçte kısmi değişikliğe uğraması “başı sonu belli” olduğu için onu “malum” kılar. Yani bir kimse Karate’de kafadan bir “kata” uydursa ya da Tae Kwon Do’da bir “pumse” uydursa o kimse o branştaki herkes tarafından şöyle bir tepki görür: “Shotokan Karate’de 26 adet kata (*) vardır ve bu 27 olmaz; 27 desen hiçbir Karateci bilmez ve zaten kabul de etmez.” Yani sınırı belli. Bu yüzden bir şey katıp eklense hemen dikkat çeker ve denir ki: “Gerçek Karate’de böyle bir kata yok.” Ama JKD’ye kendinden bir şey katabilirsin; hatta katmalısın; kendi JKD’ni oluşturmalısın. JKD senden bunu istiyor; tekrar etme, taklit de etme, kendini sergile. Bu durumda “gerçek” sözcüğü aidiyetini yitirmiştir. Gerçek kişiden kişiye değişince kimin gerçeği? Sen gerçek Jeet Kune Do yaptırdığını söylüyorsan o zaten sadece senin gerçeğindir; onu başkasına dayatamazsın. Her JKD mutlaka özgün olacağı için otomatikman herkesin JKD’si kendi gerçeğini yansıtacaktır. Mademki JKD’nin “personel” özelliği var öyleyse kimseden aynı JKD’yi yapmasını bekleyemezsin. Bu durumda “gerçek Jeet Kune Do” ifadesi “tutarsızlık” barındırır.

3. Sokak Dövüşüyle Alakası:  JKD “sokak savunması” amaçlıdır. Bir ‘spor’ hatta ‘sanat’ olmaktan çok ‘sokak’tır. Siz kendi katkılarınızla bu oranı değiştirebilirsiniz. Yani sizin ‘spor’ ya da ‘sanat’ yüzdeniz daha çok olabilir. Çünkü siz başkasınız. Fakat JKD ile alakanızın idamesi amacın “sokak” olmasına bağlıdır. Amaç ‘spor’ ya da ‘sanat’ olunca bambaşka olur; ama “olur”; ama bir isim bulman şartıyla.

Bu durumda bir düşünün hele… Adama sorsan desen ki, “Sen ne yapıyorsun?” O da dese ki, “Gerçek Jeet Kune Do.” Gülüp şunu deme hakkın var, “Göreyim.” O da karşısına bir partner alsa ve lapa çalışarak gösterse… Gülmeye devam ederek şunu diyebilirsin, “Bu çalışma ‘Jun Fan Gung Fu’ programında var ve Bruce Lee’nin şu şu şu öğrencileri de böyle çalıştırıyor. Ama buna ‘Jeet Kune Do’ denmez ki.” ‘Jeet Kune Do’ bütün bildiklerinin ve çalışmalarının “gerçek” hayatta yani “sokaktaki” pratiğidir. Senin ‘sokak dövüşü’ yapmandır gerçek Jeet Kune Do. Gerçek Jeet Kune Do spor salonunda ya da müsabakalarda gösterilmez. Gerçek Jeet Kune Do’da yumruk gerçektir; tekme gerçektir; kuralsızlık gerçektir; kan gerçektir; her şey hakemsiz, raundsuz, süresiz olarak gerçektir. Spor salonunun vitrinine “Gerçek Jeet Kune Do” yazan adam eğer içerde gerçekten dövüştürmüyorsa yalancıdır. Jeet Kune Do sokakta gerçekleşir. Spor salonlarında yapılan Jun Fan Gung Fu programları ve kişisel katkılarımız ya da kendi konseptlerimizdir; yani bizizdir. Bu durumda “gerçek Jeet Kune Do” ifadesi “bilinçsizlik” barındırır.

Sonuç olarak “gerçek Jeet Kune Do” diyen isim hakkı açısından yalancı ve kanunsuzdur; “gerçek Jeet Kune Do” diyen kişisellik açısından yalancı ve tutarsızdır; “gerçek Jeet Kune Do” diyen sokak açısından yalancı ve bilinçsizdir. Bunlardan “isim hakkı" haberdar olmamakla açıklanabilir; ama “kişiselleşme” ve “sokak” ilkelerini bilmemek bağışlanamaz. Çünkü bu ikisi JKD felsefesinin yapı taşlarındandırlar. Gelin görün ki Bruce Lee’nin orijinal öğrencileriyle fotoğraf çektirenler işin felsefesini almak yerine idman aldıklarından felsefesiyle yani JKD’nin kendisiyle çelişiyorlar. Şu gerçeği unutmayın: Jeet Kune Do teoride “felsefe” ve pratikte “sokak”tır.

Not: *1. Heian Sodan, 2. Heian Nidan, 3. Heian Sandan, 4. Heian Yondan, 5. Heian Godan, 6. Bassai Dai, 7. Bassai Sho, 8. Kanku Dai, 9. Kanku Sho, 10. Tekki Shodan, 11. Tekki Nidan, 12. Tekki Sandan, 13. Chinte, 14. Empi, 15. Gangaku, 16. Jion, 17. Jiin, 18. Jitte, 19. Gojushiho Sho, 20. Gojushiho Dai, 21. Hangetsu, 22. Meikyo, 23. Nijushiho, 24. Sochin, 25. Unsu ve 26. Wankan. Hepsi bu. 27 olmaz.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../gercek-jeet-kune-do-diyen-sahtedir/14921.ht...  12 Şub 2015