ŞARTLARIN PEDAGOJİSİ

Her zabıtanın hayatının bir parçası dövüş sanatı olmalıdır. Sadece kendine değil (self defense) her mağdur ve mazlum için yani başkaları için de yetecek kadar becerili olmalıdır. Bunun için Jeet Kune Do Kulelkavido sanatının istediği farklı şartlarda eğitimdir. Zabıtalar şu on üç şart altında görev yapmaktadırlar:

1.  Bulundurulan silahlara ait şartlar: Zabıtalar silah taşımamaktadırlar. Fakat sokaktaki adam taşıyabilir ve silahlı müdahalede bulunabilir. Demek ki bıçak, sopa, tabanca ve sair silahlara hatta eşyalara karşı savunmasını bilmelidir.

2.  Sokak şartları: Zabıtalar sokağın derin, dar, çıkmaz, kalabalık, trafiği yoğun olmasını dikkate almalıdır. Aynısı cadde için de geçerlidir. Çünkü bütün bunlar kavganın seyrini etkileyicidir.

3.  Giysi şartları: Zabıtaların kılık kıyafetleri sokak savunmalarına uygun olmalıdır. Hareketlilik kapasitesini kısıtlamamalıdır. Ayakkabılar çok önemlidir. Giysi vücudu iyi korumalı hatta darbeleri yumuşatmalıdır.

4.   İklim şartları: Zabıtalar havanın çok sıcak, çok soğuk, yağmurlu, karlı, buzlu, fırtınalı vs. olması durumunda farklı reaksiyon ve savunmalar gösterirler. Mesela buzlu kaygan zeminlerde kavga daha çok yerde sürebilir. O halde yer dövüşünde de bir şeyler bilmelidir.

5.   Afet şartları: Zabıtalar deprem ve sonrası, sel ve sonrası, kasırga ve sonrası yahut yangın ve sonrası gibi durumlarda da tetikte olmalıdırlar. Böyle anlar kanunların en çok ihlal edildiği zamanlar olup suiistimalle suç işleyenler karambollara güvenirler.

6.   Gece-gündüz şartları: Zabıtalar özellikle gündüz şartlarında daha çok ihlalle karşılaşırlar. Fakat geceleri belki daha az ama daha tehlikeli durumlar söz konusu olabilir. Gece gizler.

7.   Tek-çift-kalabalık şartları: Bir zabıtanın tek kişi olarak ya da grup olarak kendini savunması farklı prensipleri içerir. Kalabalık kavgada sadece kendinizi korumanız kâfi gelmeyebilir; arkadaşınızı da koruyabilmelisiniz.

8.   Sosyolojik şartlar: Zamanın değişmesine bağlı olarak şartlar da değişebileceği için konjonktüre göre tedbirli olunmalıdır. Bazı ülkelerde zabıtanın muhatabı bile bazen terör olabilmektedir. Bu durumda sivil vatandaş görünümünde kimin ne taşıdığı belli olmaz.

9.    Psikolojik şartlar: Evine ilaç alabilmek için alışan agresif bir esnaf ki bu seyyar satıcı da olabilir, belki de bir cinnetin arifesindedir. Bardağı taşıyan tek damla sizin ağzınızdan çıkan tek bir cümle olabilir.

10.  Fizyolojik şartlar: Sağlam bir fiziki yapının ölçüsü çeviklik ve performanstır. Aksi halde yetersiz bir nefes ya da kondisyonsuzluk yahut vücudun koruyucu güçlü kaslarla siper edilmemesi sizi dirençsiz kılabilir.

11.   Kavga öncesi şartlar: Bu şartlar iyi değerlendirilirse en başlıca vazife olan caydırıcılık ya da kavganın büyümesinin önlenmesi gerçekleşebilir. Yok, eğer kesin bir kavga söz konusu ise o zaman da kavga öncesi doğru gard, uygun yer ve gerekli mesafede olmalıdır.

12.   Kavga ortası şartlar: Kavganın tam olarak içinde iken çok kötü bir darbe almadan sürekli atak halinde bulunmak sizi saldırılara karşı daha emniyetli kılacaktır. Artık en caydırıcı olan unsur vurduğunuzu yere indirmektir.

13.   Kavga sonrası şartlar: Kavganın sona ermesi yanıltıcı olabilir. Düşürdüğünüz kimseden gözlerinizi ayırmamalısınız. Ayrıca çevreye de duyarlı olmalısınız ki bir yakını arkanızdan sinsice kafanıza bir odun indirmesin.

Amaçlar: Hiç zarar vermeden sonuç almak. En az zararla sonuç almak. Mümkün mertebe caydırıcı olunması gerekir. Üstün olsanız bile bunu zulme çevirmemelisiniz.

İhtiyaçlar: Sağlıklı olmalısınız. Sokağa uygun dövüş teknikleri bilmelisiniz. Düzenli egzersiz yapmalısınız. Taktikler bilmelisiniz. Stratejiler bilmelisiniz. Telkin beceriniz olmalı. Sabırlı olmalısınız. Şefkatli olmalısınız. Anatomi bilmelisiniz. Uzuvlarınız silaha dönmeli. İlkyardım bilginiz olmalı.

Özetleyecek olursak nihai amaç caydırıcılık ve asayiştir.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/sartlarin-pedagojisi/15464.html   28 May 2015