EJDER STİLİ

Kaplan, Leopar, Turna ve Yılan stilini inceledikten sonra sıra geldi Ejder stiline… Beşinci ve son hayvan stilinin tanıtımıyla Çin savaş sanatlarında Kung Fu’nun dünyaca ilgi çeken kadim beş hayvan stilini tanıtmış olacağız. Black Belt Magazine, çalışanlarının 21 Mart 2011 tarihinde hazırladığı Shaolin dövüş sanatlarının incelendiği makalede Steve DeMasco “Ejder Stili” hakkında şöyle diyor:

Kung Fu Hayvan Stili: 5. Ejder (Dragon):

Popülarite:  Nadir.
Shaolin deyişi:  Dragon yumruğu ruhu çalıştırır.
Karakteristiği:  Güçlü, zeki, şaşırtıcı, öngörülemez; diğer 4 Şaolin  (Shaolin) hayvanından izler içerir; Çin astrolojisinde en güçlü 2 hayvandan biri kabul edilir ve imparatorun işaretidir.
Strateji:  Ayağın keskin kenarıyla vuran hızlı şaklayan tekmeler kullanır; vurmak için yumruk ve önkolları kullanır; diğer Şaolin hayvanlarının fiziksel tekniklerini kombine edebilir.
Hedefler:  Vücudun her parçası yakalanabilir; kafa aynı anda hem yakalanabilir hem vurulabilir.
Fiziksel gereklilikler:  Gevşek kaslar, yumuşak hareketlerden sert hareketlere geçebilme kabiliyeti.
Antrenman:  Patlayıcı kuvvet geliştiren çalışmalar.
Sembolü:  Ejder-ejder kuyruğu tekmesi ki vurmak veya süpürmek için kullanılır; ejder pençesi ki parmakları kaplan pençesine göre daha düz şekilde tutar.
Efsane: Rob Moses diyor ki, “Hazineyi korur, kıtlık ve sele karşı savunur ve kadim bilgi ve folklor ile doludur.”

Yorum: Ejder pençesi, Kaplan pençesinden biraz daha düz ve Kartal pençesinden biraz daha geniş ikisinin arasında bir pençe biçimidir. Bu pençede parmaklar daha kıvraktır. Şaklayan tekmeleri kullanması hız bakımından avantajlıdır. Yumruk kullanarak pençeye bağlanmaması da olumludur. Hayvan stillerini kombinasyon olarak kullanması diğer hayvan stillerine nispeten onu daha zengin kılar. “Zengin” diyorum; özellikle “özgür” demiyorum; çünkü onun zenginliği bile diğer hayvan stillerine nispetendir. Patlayıcı kuvvet gerektirmesi de olumludur. Aldığı pençe pozisyonunun tırnaklamak dışında çok etkili olmasını beklemiyorum. Pençesinin antrenmanla bile fazla güçlenme imkânının olmaması hasebiyle yumruğu kullanmaya olanak vermiş olmalıdır diye düşünüyorum.

Fakat hayvan stillerinin cımbızla seçilen olumlu tarafları yahut ‘Ejder Eli’nin diğerlerine nispeten daha zengin olması onları özgür yapmamaktadır. Tıpkı cebinde parası olan bir mahkûm ile parasız bir mahkûm arasındaki esaret sonucunu değiştirmeyen fark gibi. Jeet Kune Do’nun onlarla kıyaslandığında en önemli farklarından biri kişiyi özgür kılmasıdır. JKD “kuralsızlık ilkesi”ne sahip olduğu için özgürdür. Ama bir felsefe olduğu için de çok sayıda ilkelere sahiptir. JKD tam da “kurallar çiğnenmek içindir” kuralına uygundur. Fakat JKD’nin özgürlüğü sadece kuralsızlığından kaynaklanmaz. Şekilsiz olarak da özgürdür; tüm şekilleri alabilir. Öyleyse özellikle sporlaşmamış hayvan stillerinin esaretini burada aramalıyız. Ejder stilinde el pozisyonları yumruğa da dönüşebildiği için diğer hayvan stillerine göre daha zengin olsa bile bu istediği el pozisyonunu alabileceği anlamına gelmez. Her şeyden evvel zihinsel olarak özgür olmayacaktır ve hareketler gerçek hayatla kıyaslandığında daha formal olacaktır.

Shaolin Kung Fu bir hayat biçimidir ve hayat mücadeledir. Hayvan stilleri bu kısıtlı özelliklerinden dolayı sonraki yüzyıllarda daha zengin ekolleri doğurmuştur. İlkel Kung Fu modern dönemleriyle kıyaslandığında son derece kısıtlı, dar, kalıpsal, esir, mekanik ve fakirdir. Fakat bir Wu Shu’nun zenginliği ve ya Tai Chi Chuan’ın estetiği ve yahut Wing Chun’un modernliği hep yüzlerce yıllık birikimin sonucudur. Bu birikimden de izler taşıması nedeniyle JKD’ye de tipik bir Kung Fu denebilir; ama başka disiplinler de içermesi ve böylece sadece Uzak Doğu unsurlarını içermemesi bakımından da denmeyebilir; hangi pencereden bakacağınıza bağlıdır.

Not: Bu yazı ile tamamlamış olduğumuz 5 hayvan stilindeki tüm yorumların ve yorum içinde yer alan JKD bakış açısının şahsıma ait olduğunu hatırlatmalıyım.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/ejder-stili/17320.html  12 May 2016