TURNA STİLİ

Kaplan ve Leopar stilini inceledikten sonra sıra geldi Turna stiline… Black Belt Magazine, çalışanlarının 21 Mart 2011 tarihinde hazırladığı Shaolin dövüş sanatlarının incelendiği makalede Steve DeMasco “Turna Stili” hakkında diyor ki:

Kung Fu Hayvan Stili: 3. Turna (Crane):

Popülarite: Orta.

Shaolin deyişi: Turnanın ruhu sakinliğin içinde yatar.”

Karakteristiği: Evasive (kaçınma), nadiren saldırı yönelimidir, incelikli ve zarif.

Strateji: Hasmı uzakta tutar ve kolların ve bacakların uzunluğundan yararlanır. Doğal silahların en ucuyla vurmaya eğimlidir. Hızlı el vuruşlarıyla üstünlük kurmaya çalışır. Dairesel hareketlerle eskiv yapar.

Hedefler: Yumuşak bölgeler, göz, gırtlak, kulaklar, kalp, kafanın yanları, kaburgalar.

Fiziksel gereklilikler: Uzun boy, uzun elin uzun zaman boyunca hareketsiz kalabilmesi yeteneği, iyi denge, konsantrasyon, minimum kuvvet.

Antrenman: Esneklik artırıcı hareketler, hız çalışması, silahların hızlı geri çekilmesi, chi geliştirici egzersizler.

Sembolü: Turnagagası, başparmak işaret parmağı ve orta parmağı bir araya getirerek parmak uçlarıyla vurmak.

Efsane:  Rob Moses diyor ki, “Kesinlik ve kontrol ile dans eder, krizlerin üzerine çıkmak için ağırlıksızlık sunar.”

Yorum: Parmak uçlarının kaplan pençesinde olduğu gibi yayılarak değil de uzatılarak kullanılıyor olması silahı uzatması bakımından tekniğin belki en büyük avantajıdır. Bu tür vuruşlar için hedeflenen noktanın hassas noktalar olması ve parmakların güçlendirilerek çivileşmesi gerekir. Parmakları güçlendirmek için çeşitli egzersizler vardır. Vurarak, pres yaparak ve izometrik olarak çalışılan bu egzersizleri Bruce Lee de hayli önemsemiştir. Bruce Lee’nin duvar yastığı mızrak vuruşu (bai jee) denilen silahı yani parmak ucuyla çivileme vuruşları güçlendirmek içindi. Bruce Lee parmaklar üzerinde şınav (finger push up) çekerek parmaklarda yoğunlaşan izometrik kasılma yoluyla da parmaklarını güçlendiriyordu. Hatta on parmaktan iki parmağa kadar düşürebiliyordu. Tutuş makinesi (gripping machine) ile sadece parmaklarını değil beraberinde el ve önkol kaslarını da güçlendirmiş oluyordu. Silah nitelik olarak ne kadar güçlü olursa etkili vurabileceği hassas noktalar da nicelik olarak o kadar artar. “Kaplan eli”ne nispeten yakalanma ihtimali tıpkı “leopar el” gibi çok düşüktür. Fakat “turna el” de “leopar eli” ne nispeten egzersizlere daha açıktır. Daha çok güç uygulayabilmek için çok egzersiz ama çok egzersiz imkânı için de tırnakların uzatılmaması gerekir.

Turnagagası vuruşunda elin en güçlü üç parmağı (başparmak işaret parmağı ve orta parmak) bir araya gelerek daha büyük bir güç oluştururlar. Bunun için başparmak ve işaret parmağı beş parmağın en güçlüsü olan orta parmağı alt yanlardan desteklerler. Parmak kaslarının devreye girebilmesi için parmaklar dümdüz değil, hafif kırık olmalıdırlar. Kaplan eli ile ortak tarafı leopar eli gibi “eklem” değil “parmak” egzersizi gerektirmiş olmasıdır. Turnagagasının güçlenmesi için parmak egzersizlerinin bu üç parmağı güçlendirmesi önemlidir. Parmaklar ayrı ayrı ve bir arada çalıştırılabilirler.

JKD prensipleri her halükarda kalıplaşmayı sevmediği gibi “kalıp el” de sevmez. El şekilsiz olmalı ve otomatikman her şekli alabilmelidir. Zaten Bruce Lee’nin de söylediği gibi ancak, “şekilsiz olan her şekli alabilir.” Turna vuruşu klasik Kung Fu’nun bu hayvan stilinde olduğu gibi muhakkak o biçimi alarak ve hedef noktası seçerek uygulanırsa JKD prensiplerine aykırı olur. Fakat son derece fonksiyonel olarak kendiliğinden bu biçimi alırsa aksine zenginlik olur.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/turna-stili/17252.html   28 Nis 2016