Çin Savaş Sanatlarında Kung Fu’nun 5 Hayvan Stili: KAPLAN

İlk çağlarda da insanlar vahşi hayvanlardan korkuyorlardı. Vahşi hayvanların güçleri, dişleri, pençe ve tırnakları onlara üstünlük kazandırıyordu. İlkel Kung Fu da diyebileceğimiz bu stillerin doğmasına neden olanlar sürekli düşünülüp antrene edince düşünmeyen ve dövüşmeyen sıradan insanlara karşı üstün gelmişlerdi. Baktılar ki işe yarıyor daha da geliştirdiler. Karakteristik olması da söz konusu olunca nihayet hayvan stilleri doğdu. Diyebiliriz ki Çin savaş sanatları, Çinlilerin insanları korkutan kaplan, leopar, yılan ve sair hayvanlar gibi davranarak insanlara üstün gelme teorisi ile hayvan stillerini icat ederek zenginlik kazanmıştır.

Black Belt Magazine, çalışanlarının 21 Mart 2011 tarihinde hazırladığı makalenin paylaşılması gerektiğini düşündüm. Steve DeMasco 1968’den beri dövüş sanatlarının içinde ve 1998 Şubat’ında Black Belt Magazin’de çalışmaya başlamış. Uzun yıllardır Shaolin dövüş sanatlarını inceliyor. Araştırmalarının neticesinde 5 hayvanın popülarite, deyiş, karakter, strateji, hedef, fiziksel gereklilik, antrenman, sembol ve efsane bakımından nasıl tanımlanacağını göreceğiz. DeMasco’nun bu stilleri araştırmasının her birinin sonunda ben de bu stilleri çok kısaca yorumlayacağım. Yorumlar tamamen bana ait olduğundan söz konusu ettiğim araştırmacıyı değil şahsımı bağlamaktadır.

Kung Fu Hayvan Stili: 1. Kaplan (Tiger):

Popülarite: Yüksek (kaplan için), nadir (siyah kaplan için).

Shaolin deyişi: “Kaplan kemikleri güçlendirir.”

Karakteristiği: Güç, çeviklik; Çin astrolojisinde kaplan en güçlü 2 hayvandan biri sayılır.

Strateji: Doğrudan kaba güçle saldırır, dairesel kol hareketleri kullanır, kollara güvenir, ara sıra alçak tekmeler kullanır.

Hedefler: Vücudun her yeri özellikle yırtıcı tekniklere tepki veren yerler.

Fiziksel gereklilikler: Gevşek kaslar, hız, sağlam yapı, güçlü duruş alabilme ve başka duruşa hızla geçebilme yeteneği.

Antrenman: Şınavlar (push-ups), mekikler (sit-ups), kalistenikler, müsabaka (sparring), chi-geliştirici egzersizler.

Sembolü: Kaplan pençesi, başparmağı ve parmakları açarak ve sonra kıvırarak oluşturulan açık elle tutma ve vurma silahı.

Efsanede: Kung fu ustası Rob Moses diyor ki, “Yetkili kral olma ve yeryüzünü sallama gücünü verir.”

Yorum: Avucunuza kaplan pençesi şeklini verdiğinizde avuçtaki kasılma yayılmakta olduğundan eller kısmen ve daha ziyade parmaklar silaha dönüşmektedir. Fakat parmaklar bu pozisyonda saplamaktan çok “pres” uygulamak için elverişlidir. Bu pençeyle size uzanan biri bunu çok belli ederse parmaklarının yakalanarak bükülmesi, kilitlenmesi veya germe tekniklerine maruz kalması an meselesi olabileceğinden bunu tatbik edecek olanın ya ani yahut tekniğin devamında kullanması icap eder. Öyleyse kaplan pençesinin ani ve güçlü olmasına yarayacak egzersizler yapmak ve eli ille de bu silaha dönüştürüp dövüşmemek gerekir. Dövüş esnasında lazım olur da otomatik olarak bu şekli alırsa o başka… Ama kaplan stili sizden ellerinizi ille bu şekilde yapmanızı isteyecektir. Kaplan pençesiyle gırtlağı sıkamazsınız; zira elin şekli değişince başka bir hayvanın stili olacaktır. Stilciler “kaplan stili” desinler diye kendilerini bu şekilde dövüşmeye zorladıklarından kalıplaşmaktadırlar. Unutulan şudur: Her canlı kendi şartları, imkânları, silahları ve yaratılışı ile daha rahat, daha akışkan, daha doğal, daha güçlü, daha hızlı ve daha etkili olabilir. Sonuç olarak Jeet Kune Do felsefesine göre bakılacak olursa bu Kung Fu stili elbette tam bir kalıptır. Endişe etmeyin karşınızdaki kaplanın pençesini taklit eden bir “insan”dır; ortalıkta kafesinden kaçmış vahşi bir “kaplan” yoktur. Kaplan pençesi, ancak kaplanın elinde tehlikelidir ve ancak kaplanın elinde özgürdür. Özgür olmayan insanın eli pençeye dönüşemez; ancak özgür bir zihnin çıkardığı otomatikman verilen bir cevap olması müstesna… Çok çalışmakla zayıf bir silahı güçlendirmek yerine çok çalışarak güçlü bir silahı daha çok güçlendirmeyi tercih ederim. Gerçek hayatta daha güçlünün avantajı daha çoktur.

www.bizimkocaeli.com/.../cin-savas-sanatlarinda-kung-funun-5-hayvan-stili%3A-kap... 14 Nisan 2016