ZABITA VE POLİSLERE DÖVÜŞ SANATI

Zabt eden veya zabıt tutan anlamına gelen “zabıta” genel ve yerel olarak ikiye ayrılıyor: Genel zabıta devletin polisi ve jandarması, yerel ise belediyenin zabıtası. Aslında zabıta bir şehirde güvenliği sağlamakla görevli olan idare ya da polis anlamına gelmekte olup, polis ile belediye zabıtaları arasındaki tek fark zabıtaların ateşli silahlarının olmayışıdır. Zabıtanın silahsız olması özellikle silahlı kişilere karşı onu tehlikeye sokabilir. Silahla sürekli bir arada olan polis ise zaten tehlikeden ekmeğini kazanır.

Zabıta tüketicinin korunması kanununa göre çalışma yaparken haksızca tepki alabilir. Zabıta amirliğine gelen vatandaş şikâyetlerini değerlendirirken camı çerçeveyi kırmaya kalkabilir. Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseseleri denetlerken kafasına kantar geçirilebilir. Çevre koruma kanununun yüklediği sorumlulukları yerine getirirken tinercilerle karşılaşabilir. İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmalarında savunma sadece zabıtanın ihtiyacı olmayabilir. Gayrisıhhî ve sair müesseseleri denetlerken imalathanede ıssızca tehdit edilebilir. Kaçak ilan ve reklamı önleyeyim derken tabela başına geçirilebilir. Seyyar satıcılarla mücadele ölümle sonuçlanabilir. Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri yahut trafik park düzenlemesi yahut kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü esnasında hastanelik olunabilir. Kaçak et denetimleri esnasında koca bir kasap bıçağıyla karşı karşıya kalabilir. Kaçak inşaat ve gecekondu denetiminde yahut imar kanunun yüklediği sorumlulukları yerine getirirken linç edilebilir. Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevkleri gibi hayır işlerinde bile şer’le karşılaşabilir. Görevleri içinde belki en kolay ve tehlikesiz olanı dilencilerle mücadeledir. Yani onun işi denetim ve kontroldür.

Polisin işi belediye zabıtasına nispeten daha tehlikeli olduğundan savunmada yetkileri daha fazladır. Suç işleniyorsa ya da işlenmişse hatta makul nedenlerle poliste şüpheler uyandırılmışsa polis tutuklama hakkına sahip olacağından suç sahibi o esnada kaçmak için zarar vermek isteyebilir. Polis memuru tutuklayacağını nedeniyle beraber hatta adını ve görev yerini bile önceden söylemek zorunda olduğundan o sırada her an her şey olabilir. Tartışmaya kalkmamalı ama savunmaya hazır olunmalıdır. Hatta her iki kolu da yukarı kaldırarak adeta dövüş gardındaki gibi ama zarar vermek de istemiyormuş gibi her ana bir atağa karşı savunmaya hazır yaklaşılmalıdır. Belindeki cop’u kali (kısa sopa) gibi etkili kullanabilmelidir.

Bir polis memuru tutuklamak için saldırı gibi olmamak kaydıyla gerekirse zor kullanabilir. Kaçmaya kalkana kelepçe takabilir. Fakat yine bu durumda her şey olabilir. Muhatap suçlu ise mahkemede kendini savunamayacağı için o anı fırsat bilip direnebilir ya da kaçmak için zarar vermek isteyebilir. Polis tutukladığı kişinin üstünü arama yetkisine sahip olduğundan ararken de tetikte olmalıdır. Polis makul nedenlerden dolayı şüpheliyi ararken bu arama anı da tehlikeli olabilir. Belki çalıntı veya uyuşturucu satışından edinilen yasa dışı şeyler, belki yasak uyuşturucular, belki bir arabaya ya da eve girmek için kullanılmış ya da kullanılabilecek araçlar, belki bıçaklar, silahlar ya da tehlikeli aletler, belki lazer imleç taşıyordur. Bunu bildiğinden direnmek isteyebilir. Polis ev içi şiddet suçu iddiasıyla ilgili olarak bir eve girdiğinde ateşli silah bulundurmakla ilgili soru sorarken, arama yaparken ve el koyarken dikkatli olmak zorundadır.

Belediye zabıtaları zaman zaman kendilerini kavga ortamının içinde bulmaktadırlar. Savunma yetkileri son derece kısıtlı olup caydırıcı bir unsur olarak görev almaktadırlar. Kavga söz konusu olursa polis devreye sokulmaktadır. Fakat polis ekibi gelene kadar zabıta da kavganın bir parçasıdır ve o süreç içinde kendini savundu savundu, savunamazsa artık olan olmuştur.

Hiç olmazsa polis gelene kadar kendini savunabilmelidir. Bunun için özellikle kavganın veya dövüşün ilk anında uygulanabilecek ve tehlikeli bir darbe almasını önleyecek teknikler bilmelidir. Zabıtaların savunma sporu olarak klasik branşları seçmeleri ihtiyaçlara cevap veremez. Çünkü onlar sokakta görev yapmaktadırlar ve müsabakayla değil gerçek dövüşle muhataptırlar. Şu halde sokak kavgalarında en geçerli branşları seçmelidirler. Bunun için Jeet Kune Do Kulelkavido tercih edilebilir.

www.bizimkocaeli.com/.../yuksel-yilmaz/zabita-ve-polislere-dovus-sanati/15432.html   22 May 2015