TEKNİK ANTRENMAN

İnsanın zihinsel zekâ ölçümü (intelligence quotient) ve duyusal zekâsı (emotional quotient) gibi bir de bedensel zekâsı (body quotient) vardır. Örneğin siz vücudunuza ne kadar bakıyorsunuz? Eğer BQ’nuz kötü ise buna neden olarak spor yapmıyor, gıdanıza ve yaşantınıza dikkat etmiyorsanız IQ’nuzun ya da EQ’nuzun iyi olması çok önemli değildir. IQ’su yüksek birinin BQ’ suna dikkat etmemesi zekânın başka, akıllılığın başka şey olduğunu gösterir. O halde sıradan insanlar bilinçli bir şekilde hayatlarına egzersizleri sokmak ve bedenlerini de önemsemek zorundadırlar. İyi bir dövüş sanatçısı sıradan insanların hedefinin bittiği yerden henüz yola başlar. Asla BQ sorunu yaşamaz ve antrenman programındaki “teknik antrenman” daima geliştirici bir mahiyette olur.

Teknik antrenman dövüş tekniklerinin hız, güç, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gibi motoriklerle çalışılmasıdır. Mesela bir tekme çalışmasında temaslı çalışılarak güç, çok tekrarlı çalışılarak dayanıklılık, boşluk zihniyle anilik, zamanla yarışılarak serilik, yolla yarışılarak sürat ve boylamınızın üstü aşılarak esneklik geliştirilir. Hıza bağlı olarak anilik de gelişecektir. Teknik antrenmanda dövüş teknikleri çalışılır. Yumruk, savunma güreş, aletli çalışmalar da bu antrenmana dâhildir. Mesela bir ayakla ezme (foot stomp) çalışmasının çabuklaştırılması teknik antrenmandır. Mesela eş zamanlı savunma ve atak (simultancous defense and attack) çalışması da teknik antrenmana dâhildir. Yani farklı çalışmalar ve eş zamanlılık teknik antrenmanın ‘olmazsa olmazları’ dırlar. Çapraz durduran tekme (oblique stop kick) gibi Jeet Kune Do’ya özgü atağa atak çalışmaları, sallanmanın tam uygulanması (full pendulum applied) gibi Jeet Kune Do’ya özgü defans çalışmaları, patlama (explode) gibi Jeet Kune Do’ya özgü atak çalışmaları mutlaka teknik antrenmanda bulunmalıdır. Yani:

            a) Atağa defans: Defansın altyapısı. Kontra. (Giriş).

            b) Ani atak: Atağın altyapısı. Patlayıcı. (Gelişme).

            c) Atağa atak: Başarının altyapısı. Eşzamanlı. (Sonuç).

Savunmalar esnek ve mesafe ayarlı, ataklar ani ve mesafe ayarlı olmalıdır. Birincil hedef (primary targets) belki kestirilebilir; fakat akıcılık gerisini kendiliğinden getirmelidir. Sporcular müsabaka yaklaştıkça teknik antrenmanları artırırsalar daha avantajlı olurlar. Dövüş sanatçıları ise zaten hayatın kendisini müsabaka olarak yaşadıklarından JKD’yi sindirdikçe ya da JKD Kulelkavido’da seviye alarak yükseldikçe teknik antrenmanı artırırlar. Teknik antrenman gerçeğin antrenmanıdır!

JKD yumruğu ya da tekmeyi çöpe atmıyor. Daha önceden de var olan silahları başka bir metotla kullanıyor. Yani çöpe atmadığı için yeni bir branş yok, ama başka bir metot getirdiği için yeni bir branş var. O halde teknik antrenman sizden yine yumruk, yine tekme vs. isteyecektir. Fakat sadece çalışma tabloları ya da havayı dövmeler yeterli olmaz. Mutlaka sizi uğraştırabilecek bir partneriniz olmalıdır. Partneriniz sizden bir gömlek de olsa üst seviyede olmalıdır. Eğer bulamıyorsanız, sizden sonraki en iyi kişi sizin partneriniz olmalıdır. Yükselmenin yolu sadece çok çalışmak değildir; zira insan boş yere de çok çalışabilir. Mesele çok çalışmanın içini gerekli tekniklerle doldurmaktır. İşte teknik antrenman bu nedenle her antrenmanınızın büyük kısmını kapsamalıdır. Antrenman gerçekçi olmalıdır. Öfkeli bir saldırgana nasıl savunulabilir? Bu makalenin konusu olmadığı için uzun uzun temas edemeyiz; ama şu kadarını söyleyelim: Kaçmak çözüm olmayabilir; rekabete hazır olunmalıdır. İşte bunu gerçekçi müsabaka (sparring) çalışmalarında sergileyebilmeliyiz. Ya da teknik antrenman! Mesela, karşınıza bir partner olarak vuruşla birlikte aşağı iç tokatla koruma (low inside slap cover with it) çalıştıktan sonra, benzer bir teknik olarak vuruşla birlikte çapraz tokatla koruma (cross slap cover with hit) çalışabilirsiniz.

Teknik antrenmanlar gardda ve düz olarak, partnerli ve partnersiz olarak, aletli ve aletsiz olarak, teke tek ve kalabalığa tek olarak, güç ve/veya hız geliştirme olarak farklı şekil ve durumlarda çalışılabilir. Şaşırtmacalı ve eş zamanlı atak antrenmanı üst düzeydir. Buna aletler ve kalabalık da katılınca düzey daha da artar. Asıl olan sokaktaki durumlara elverişlilik kazanmaktır. Çoğu dövüşçü kısmen iyi olmakla yetinir; kısmen iyi olmak zar atmaya benzer; kısmen şanslıdır. Teknik antrenman konusunda mutlaka unutulmaması gereken bir konu da en basit vuruşlarla bile sonuç almaktır. Direkt yumruk, direkt tekme, kroşe ve Tayland Boksu tekmesi (low kick) son derece ani, hızlı, sert ve etkileyici olmalıdır. Öyle ki bunlardan biri temas ettiği takdirde ikinci bir vuruşa gerek kalmamalıdır. En azından ikinci vuruşa fazla bir güç gerektirmemelidir. Bu durum özellikle kalabalık dövüşte zamanla yarış yapıldığı için çok önemlidir. Ön tekme ve ön yumruklarınız patlayıcılık, hız ve güç için antrene edilmelidir. Savunma ve saldırılarınızı zaman ve yol ile yarışarak ve metodik olarak geliştiriniz. Yumruğunuzu sıkınca çok tehlikeli olduğu dış görünüşüyle bile belli olmalıdır. Kol kaslarınız hislerinizden bağımsız kasılmamalıdır.

Seviyeniz yükseldikçe antrenmanınızın teknik antrenmana dönüşümü ağırlık kazanmalıdır. Tüm durumlar dikkate alınarak çalışılmalıdır. Unutmayın en iyi teknik olması gerekenin söylendiği değil, gerektiği gibi olunduğudur. Bunun için her teknik için mutlaka kendinizi vermelisiniz. Kendinizi vermeye üşenecekseniz, hazır değilsiniz; orada bulunmayın. Fazladan yorulmak istiyorsanız o başka…

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/teknik-antrenman/15283.html   23 Nis 2015