SİFU’LUĞUN TAO’SU

Ustalığın yolu derin bir temel, geniş bir gövde ve yüksek bir çatı elde edilirse kat edilmiş olur. Aksi takdirde temelsiz topallar, gövdesiz prefabrikler ve çatısız kutular peyda olacaktır. Gelişigüzel bir şekilde her yol alan usta olamaz. Ustalığın bedeli para sarfiyatı da değildir.

Derin bir temel 3 unsurdan oluşur:

1. DİSİPLİN: Her şeyden önce disiplin temelin daha ilk oluşumunda yer almalıdır. Çalışma ve çalıştırma plan ve programınız disiplinli olmalıdır. Azim ve sabır varsa, saygı ve sevgi varsa, bilinç ve çaba varsa disiplin de olacaktır.

2. JKD FELSEFESİ: Ne kadar çok ve doğru disiplinli olursak olalım JKD felsefesine uygun bir zihnimiz olmalıdır. Çünkü bu felsefe bizi alternatif kılar. Bize çabuk sonuca varan en özgür ve kestirme yollar gösterir. Bizi hapishanenin dışındaki o uçsuz bucaksız doğada özgür kılar.

3. EGZERSİZLER: Motorik egzersizler bizim elastikiyetimizi, esnekliğimizi, çevikliğimizi, gücümüzü, hızımızı, dayanıklılığımızı, direncimizi, kondisyonumuzu, koordinasyonumuzu, kombinasyonumuzu artırır. Zihnin kullanacağı bedenimizi etkili bir silaha çevirir. Zihnin otomatik aksiyon ve reaksiyonerliğine ayarlı ve duyarlı bir beden teşkil eder. Bu egzersizler elbette ki branşımıza hizmet eder niteliktedirler.

Temel bittiğinde henüz çırağızdır!

Geniş bir gövde 3 unsurdan oluşur:

1. KONSEPT TEKNİKLER: Branşımızın nihai amacı sokakta yani gerçek hayatta etkili ve güvenli olabilmektir. Bu nedenle bir amaca hizmet eden teknikler hangi branşlarda varsa onlardan seçerek alır. Toplanan tekniklerin hepsi gerektiğinde işe yarayacak kalite ve kantitede olup toplanan tekniklerin bir sınırı yoktur. Yeni şeyler öğrenmeye ve katmaya açıktır.

2. ALTERNATİF TEKNİKLER: Branşınızın dışında hangi branşlar olduğu meydandadır. Yüzlerce hatta binlerce yıldır varlığını sürdüren klasik dövüş sistemleri vardır. Tüm bu sistemleri dikkate alarak yani birikimi dikkate alarak varsa yeni alternatifler katmak pratikte hem iyi sonuç verecek ve hem de ustalaşmakta adım olacaktır. Var olan ezberi bozmak ancak iyi bir ustaya yakışır.

3. ÖZGÜN TEKNİKLER: İyi bir usta hep mevcut olan ve herkesçe malum olan teknikleri değil, hiç olmazsa az da olsa şahsına mahsus yani özgün teknikler de üretebilmelidir. Elbette bu kolay değildir. Özgün teknikler ezber bozarak alternatif oluşturmada çok geçerlidir. Ustanın ustalığının kanıtı ve sanatın idamesi söz konusu olur.

Gövde bittiğinde henüz kalfayızdır!

Yüksek bir çatı 3 unsurdan oluşur:

1. STRATEJİSTLİK: Stratejist bir dövüşçü zekidir. Kolay kolay karambole gelmez. Fakat tuzağa düşürmekte de güçlük çekmeyecek kadar maharetlidir. Stratejist dövüşçü zor durumlardan kurtulmasını bilir. Planlı ya da organizeli olabilir. Hesap hatası yapmaz. Doğayı leyhine çevirir. En kısa zamanda en çok iş yaparken en az enerji kullanır. Zor duruma düşmemenin yollarını peşinen kullanır. Teknikleri taktiklerle değerlendirir.

2. STRATAGEMİSTLİK: Hilekâr bir dövüşçü tehlikelidir. Aldatmacalara ya da tuzaklara karşı hazırlıklı olmak herkesin harcı değildir. Manipülasyonlar ustaları bile yanıltabilir. Burada başarı manipüle edenin ustalığına bağlıdır. Kuralsız bir dövüşte hile bir yasak değil başarıdır. Düşmana aldanmamak da düşmanı aldatmak da başarıdır. Fakat iyi bir usta bunlara ilaveten hem çok sayıda hile oyunları bilir hem de şartlara uygun hile icat edebilir.

3. ERDEM: Erdem ustalık karakteridir. Beceri ve yetenek ne kadar çok olursa olsun erdem yoksa ustalık yoktur. Dövüşçünün yolu nihayet erdeme ulaştırıyorsa ustalığın yoludur. İçimizdeki ve dışımızdaki yardımlarla karakterimizi inşa ediyoruz. Bazıları bu inşaatı tamamlayamazken, bazıları da saraylar inşa ederler. Tevazu çatıya çakılan son çividir; kibir ise zemine çakılmaktır.

Çatı bittiğinde artık ustayızdır!

Dipnot: “Sifu” sözcüğü Çince “usta” ve “tao” sözcüğü ise Çince “yol” demektir.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/sifulugun-taosu/15687.html   16 Temmuz 2015