Sportif Açıdan Jeet Kune Do Kulelkavido

Bruce Lee sürekli evrimleşerek değişen ama gelişen özelliğiyle asla sabit kalmadığı Jun Fan Gung Fu (JFGF) programları çalıştı. Bu programlara kendi adını verdi. Asistanlarına da özgün programlar yazdı. O programlar JFGF programları değildi; çünkü onlara özeldi. Bruce Lee’nin çalıştığı yahut başkalarına hazırladığı tüm programların ortak özelliği “kişiye özgün olmaları” idi. Program sizi geliştirecek ve artık daha gelişmiş bir program sıraya girecek… Öyle ya, mevcut program sizi daha ileriye taşıdıktan sonra size yetmedikçe değişecek… Öyleyse tüm programların diğer ortak özelliği “sürekli değişerek gelişen olmaları” idi. Yine bu programlar eskiden tecrübeyi ve yeniden alternatifi kattığı için “ilkelere sahip olmaları” ile dikkat çekiyordu. Ama bu ilkelerin varlığı kuralların varlığı ile karıştırılmamalıdır.

Başlangıçta dövüş sporları da sokakta işe yarama iddiası taşımışlardı. Sonradan “spor” (oyun) haline dönüştüler. Böylece ömürleri uzadı. Sporlaşmayan birçok branşlar ya halen tanınamadılar yahut yok oldular. Akıbet böyle olmasın ve daha çok duyulsun diye felsefesine saygı duymak kaydıyla bazı ülkelerde JKD’nin de yarışmaları düzenlendi.

Jeet Kune Do Kulelkavido da hiçbir JKD konseptiyle karıştırılmamalıdır. Biz Türkiye’nin şartlarına göre hareket ederek Türk JKD’sini temsil ediyoruz. Ülkelerinde JKD’yi bizim gibi yarışma yoluyla temsil edenlerle birlikte hareket ediyoruz ve bu yarışmalara katılarak ülkemizi temsil edeceğiz. Diğer yandan karıştırılmaması için Bruce Lee’nin felsefesini de yayacağız. Elimde uzun yıllardır beklettiğim Jun Fan Gung Fu programlarını paylaşarak medyadan JKDseverlerin bilmesine öncülük edeceğim. Türkiye’de herkes JKD’nin ne olup olmadığını öğrenecek. Bunları sadece biz anlatmayacağız; yurt dışından JKD ustaları da davet edeceğiz. Çok sayıda JKD konsepti var ve bunların birçoğunu tanıtacağız. Bu konuda özellikle Asya temsilcimiz Sifu Tom Keplar’dan destek alacağız. Yurt dışında Bruce Lee’nin çeşitli öğrencilerinden eğitim görmüş olan Soner Günday gibi çok sayıda asistanım da seminer vererek farklı JKD konseptlerini tanıtacaklar.

Jeet Kune Do Kulelkavido Türk JKD’sidir ve JKD felsefesinde yer almayan “sportif boyut”u da içerir. Sporun varlığı vermek istediğimiz mesajlar için son derece gereklidir. Sadece sanat ve sokak boyutundan bahsederek bir felsefeyi sevdirmek belki mümkün olabilir ama yaymak mümkün olamaz. Birçok ülkede JKD ustaları kendi ülkesinin şartlarına göre seminerlerde felsefesini anlatmışlar ama yarışmalar da düzenlemişlerdir. Bruce Lee’nin antrenman için yaptığı “sparring” burada spora dönüşmüştür. 20. yüzyılın sporsuz JKD’si 21. yüzyılda ancak spor vesilesiyle tanınabilir ve yayılabilir. Oluşum tarihine gidilecek olursa tüm branşların ilk çıkışı sportif özelliklerden yoksundur. Fakat spor olduktan sonra sokak tarafları tarih olmuştur. Çünkü insanlar gönüllerinde kavgayı değil kardeşliği tercih etmektedirler. Biz de bu noksanlığı böyle telafi ediyoruz. Ama Bruce Lee’nin özgün felsefesinin ne olduğu sorulduğunda onu ne kendi öğrencilerininkiyle ne de bizimkiyle karıştırmıyoruz. Bu büyük bir fırsattır. Çünkü resmi anlamda ilk JKD’ciler zabta geçiyorlar. JKD Kulelkavido’nun müfredatı ve yarışma kuralları bellidir.

Bruce Lee’nin felsefesinin anlatılması amaçlandığından “yarışmalar” araç olacaktır. Yarışma aralarında felsefesinden söz edilebilir, Bruce Lee’nin sözleri ya da JKD ilkelerinin yazılı olduğu pankartlar yarışma alanını süsleyebilir. Felsefesi idrak edildiğinde yarışmanın mahsuru olmayacak, aksine talep ve tanıtıma katkısı olacaktır. Bu noksanlık nedeniyle çok sayıda JKD’ci yarışması olan UFC, MMA gibi organizasyonlara ve Muay Thai, Kick Boxing gibi branşlara yönelmektedirler. Hatta ne büyük bir hatadır ki birileri tarafından Bruce Lee ilk MMA’cı olarak kabul bile edilmiştir. JKD’ciler başlangıçta müfredatlarına Jun Fan Kick Boxing’i antrenman sparring’i olarak katmışlar ama sonradan Kick Boxing maçlarına girmeye kadar işi vardırmışlardır. Maç yapanlar maç yapmayanlara “Teoride iyi olabilirsin ama pratikte iyi değilsen kıymeti yok; bunu maçla gösterebilirsin” deyince ispatlanması gerekmiştir. Bu yüzden de maçlara teveccüh edilmiştir. Kuralların minimize edildiği bir MMA maçına çıkmak cesaret istemiştir. Herkes katılamayınca katılmak kıymet kazanmıştır. “Gel kolaysa maçta yumruk at, maçta tekme yeme” diyerek cesarete ve ispata davet etmişlerdir. Ama Bruce Lee’nin iddiası böyle bir maç mıdır? Kendisi bu maçlarda ne kadar başarılı olabilirdi? Onun neden bir Amerika, Çin ya da dünya şampiyonluğu yok? JKD sadece sokak için geliştirilmiş bir felsefe değil mi? Eldiven, kask, hakem, kurallar sokağın neresinde? Bruce Lee dövüşü hep sokak açısından değerlendirerek dünya şampiyonu da olsa, sijo da olsa, Ed Parker, Joe Lewis ya da Chuck Norris de olsa -kim olursa olsun- muhatabına baskın çıkmıştır. Öyleyse daha önce de dediğim gibi: Kuralların girdiği yerden Jeet Kune Do dışarı çıkar.

Demek ki bu yarışmalarda çeşitli vesilelerle JKD’nin ne olmadığının hatırlatılması gerekir. Bruce Lee’nin JKD’sinin ve yarışanların amaçları ayrılmalıdır. Denmelidir ki, “JKD’den farkımız az da olsa kurallı bir yarışma olmamızdır; diğer yarışmalardan farkımız ise en az kurallı olmamız, zor vuruşlara ve sanatsallığa puan vermemiz ve ilkeleri hatırlatmamızdır.” Öyleyse JKD ile illiyetin ikamesi ve idamesi için prensiplerin yarışma boyunca mümkün mertebe yer almaları gerekecektir. O takdirde JKD sözcüğünün yanına gelecek bir terim ilavesiyle yarışılabilir. Bu yarışmalar JKD’ye hizmete dönüşürse gerek tanıtım ve gerekse eğitim bakımından JKD tavan yapacaktır.

www.bizimkocaeli.com/yazar/.../sportif-acidan jeet kune do kulelkavido /16804.html   04 Şubat 2016