SAPIKLARA KARŞI BAYANLARA SAVUNMA

Jandarma ne kadar korur? Saldırıya uğrayan kadın İl Sosyal Hizmet Müdürlüklerine başvurabilir; şiddete maruz kalmış kadınlara, sosyal çalışma yapan görevliler tarafından ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir ama “sağ kalırsa”. Kadın konukevinde kalmak için başvuruda bulunabilir ama “hayatta kalırsa”. Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı da hizmet veriyor; ama “alo diyebilirse”. Şiddete maruz kaldığınızda ya da böyle bir risk altındayken bulunduğunuz yere en yakın sağlık kuruluşu da “sağ kalırsanız” tedavinizi yapar ve yaşadığınız şiddeti belgeleyen bir rapor düzenler. Bulunduğunuz yerin Adliyesindeki Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçeyle başvurarak suç duyurusunda bulunmak da “hayatta ve ayakta kalma”ya bağlı. Bulunduğunuz yerin belediyesinde kadın danışma merkezi varsa, bu merkezlerden ücretsiz psikolojik, tıbbi ve hukuki destek alabilirsiniz ama “şakağınıza bir silah dayanmamışsa”. Barolar birçok alanda savunma hakkınızı kullanmanıza destek sunabilirler ama ”gırtlağınızı sıkıca sıkan bir çift güçlü bir erkek eli yoksa”. Ülkemizdeki kadın sivil toplum kuruluşlarının kadın danışma merkezleri şiddete maruz kalmış kadınlara, dayanışma anlayışı içerisinde ücretsiz psikolojik, hukuksal, ekonomik konularda danışmanlık ve rehberlik yapılmaktadır; ama sapığın “elinden kurtulabilirseniz”. Bazı gönüllü kuruluşlara bağlı sığınma evleri “şanslı mağdurlar için”… Evinize en yakın polis merkezine ya da jandarma karakoluna giderek veya telefonla olayla ilgili şikâyette bulunabilirsiniz ama… ama… ama… Devlet bu bakımlardan tedbirini almış… 7 gün 24 saat 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat Hattı telefonla aranabiliyor. Diğer yandan bu sapıkların nasıl türediği de araştırılmalı. Rahmetli Erbakan Hoca'nın dediği gibi, “Herkesin başına değil, kalbine manevi bir jandarma dikilmeli…”

Polis gelene kadar “sadece sen varsın”… Saldırı anında birkaç dakika içinde her şey değişebilir. O esnada vatandaş yardıma gelmekten çekinebilir ya da tenhada hiç kimse de olmayabilir. Saldırı anında başkalarının fark etmesi uzun sürebilir; boş verin; siz bir şey yapın. Gırtlağınızı sıkan güçlü bir sapık eli nefesinizi kesip bağırmanızı engelleyebilir. Öyle bir durum yaşarsın ki sana sadece senden fayda vardır. İyi de eğer kendini savunmasını biliyorsan…

Bütün bunlar “saldırı anında” değil sonrasında işe yarayacağı için hiçbiri “o an savunma”nın yerini tutmaz. Öyleyse bizim teklif ve tavsiyemiz çok önemlidir; çünkü bu boşluğu dolduran sadece biziz. Bu cankurtaran, namus kurtaran, evlat kurtaran, gençliği kurtaran bir çözümdür ve elbette madalyalardan ve kupalardan daha değerlidir…

Kadınlar zariftirler… Kadınlar narin, nazik, zarif yaratılışlıdırlar. Genellikle nitelik olarak ağır işler erkeklere ayrılmıştır. Sünger avcılığı, maden ve linyit kömürü işletmeciliği; demir cevheri, krom, bakır, kurşun ve manganez üretimi; petrol ve tabi gaz kuyularının açılması, taş ve mermer ocaklarında yapılan işler; taş yontma, öğütme ve kırma işleri (*) misal verilebilir…

Sokaklara dikkat! Sokaklar özellikle geç saatlerde tehlikeli olabilmektedir. Fakat gündüz sota yerler hatta bazen en kalabalık yerler bile suç mahallidir. Bir bayan zaten zarif yaratılışlı iken her türlü insanın gezebildiği sokaklarda ne kadar güvenlidir? Sokaklarda herkes tedbiri kadar güvenlidir ve bayanlar erkeklere nispeten daha tedbirli olmalıdırlar. Bir kadının en kalabalık caddelerde bile saldırgan bir erkek tarafından kovalandığını görmeniz ya da duymanız an meselesidir…

Sokakta kırık bir tahta parçası da silahtır… Dövüş sanatçıları ellerine “kali (eskrima)” adı verilen kısa bir sopa ya da “bo” adı verilen uzun bir sopa alırlar. Bu sopa sağlam ama süslü bir bambu’dur. Fakat ben burada gözden kaçan bir tespitte bulunayım: Sokakta sopa bu kadar düzgün, bu kadar sağlam, bu kadar süslü olmayabilir. Kırık bir tahta parçası, uçları sivri ve daha gelişigüzel olabilir. Böyle bir sopa parçasını dövüş sanatçısına verdiğinizde kali’yi kullandığı gibi kullanamıyorsa o kali seni sokağa hazırlamaz. Sokakta her eşya silaha dönebilir; bir taş parçası, bir sigara küllüğü, bir çepel parçası, bir kasap bıçağı, bir tornavida…

Birkaç basit bilgi kurtarıcı olabilir… Bir bayan tedbir olarak ne yapacak da kendisini savunabileceği teknik ve taktiklere sahip olacak? İlk adım şu: “Sokağa en elverişli bir dövüş sanatını seçecek”. İkinci adım: Bu branşta “erkelere rakip olacak kadar güçlenecek”. Peki, ilk adım nasıl seçilecek? Sokak kriterli olduğu için “Jeet Kune Do” tercih edilecek; bulamıyorsanız ona en yakın branşlar seçilebilir: Wing Chun, Muay Thai gibi. Peki, ikinci adım nasıl gerçekleşecek? Egzersizler sayesinde zayıflar güçlenecek. Daha güçlü, daha hızlı, daha kurnaz, daha kombat olmaya çalışılacak… Bir kadın sapık bir düşmanın can alıcı noktalarına şiddetli vuramazsa etkileyemez. Bu yüzden önce çalışma torbalarında şiddet kazanmak gerekiyor. Çalışma torbasına güçsüz vuran bir kadın düşmana etkili vuramaz. Düşman etkilenmediğinde çok daha öfkeli olarak geri dönebilir. O yüzden etkilemek zorundadır. Bunun yolu vurduğunuz noktanın hassas olması ve vuruş şiddetinizin çok olmasıdır…

Dövüş sanatı hayatınızın bir parçası olmalıdır… Çözüm başınıza bir bela geldikten ve sağ kaldıktan sonra dövüş sporuna başlamak değil, onu hayatınızın bir parçası yapmaktır; bunun için haftanın belli gün ve saatlerini ona ayırmanızdır. Kadınlar kendilerini sürekli güvende hissedecek kadar rahat olmalılar ve bu kadınlar arasında yayılmalıdır. O zaman sapıklar için daha caydırıcı olacaktır. Çünkü sapık için her kadın zayıftır ve artık sapıklar kadınların zayıflığı konusunda çok emin olmamalıdırlar…

DİPNOTLAR: *. (Yüksek fırınlarda eritmekten yarı ikmal edilmiş hale gelinceye kadar bütün işlemleri ihtiva etmek üzere demir ve çelik imali, bina, liman, iskele, köprü, baraj ve benzeri inşaat dolayısıyla müstakilen yapılan tetkik ve deneme mahiyetindeki sondaj işleri; bina inşaatı, tamiratı ve yıkımı işleri; bina dışı elektrik, gaz, telgraf, telefon, tesisatı ve havai hat boru hattı inşaat, tamirat ve bakım işleri; iskele, liman, mendirek inşaat ve tamiratı; deniz tankerlerinde yapılan bütün işler; vapur ve gemi inşa ve tamiratı, tersaneler, hususi tipte deniz vasıtalarına mahsus makinelerin imali, gemi söküm işleri, liman atölyelerindeki işler; köprü, kanalizasyon, baraj, su regülatörü ve varyant su yolu, kuyu ve su işleri ile ilgili inşaat ve tamiratı; demiryolu, metro, tünel ve yeraltı inşaatı ve tamiratı; asfalt ve zift üretme işleme vs. hep erkek işidirler…)