SEVİYELERİN KARAKTERİSTİĞİ

JKD Kulelkavido’da seviyeler” temel”, “ilerleme” ve “ustalık” olmak üzere üç kısma ayrılır. Temel seviye çıraklığa ve ilerleme seviyesi kalfalığa benzetilebilir. Temel seviyenin temeli beyaz şal’dır. İlerleme seviyesinin temeli siyah beyaz şal’dır. Ustalık seviyesinin temeli 6. Grade’dir. Beyaz şal’dan kahverengi şal’a kadarki seviyeler “temel” seviyedirler. 6. Grade’den 16. Grade’e kadarki seviyeler ise “ustalık”tır.

Beyaz şal “tanıma” aşamasıdır. Sarı şal olduğunuzda tanıdıklarınızın “uygulama” aşamasıdır. Yeşil şal olduğunuzda biraz daha katarsınız. Mavi şal olduğunuzda statik çalışmalarda noksanınız kalmaz. Kahverengi şal olduğunuzda pratikte sorununuz kalmaz. Siyah beyaz şal  ise egzersizlerde “uzmanlaşma” aşamasıdır.

Siyah şal’a kadar tüm şallar teknik ve egzersiz olarak bizi asistanlığa hazırlarlar. Artık tanıma, denge, mesafe ayarı, okuma, terminoloji ve altyapı sorunumuz yoktur. 1. Grade’e hazırızdır.

1. Grade olduğunuzda büküş, kilit, germe, boğma ve kesagatame’nin yapıldığı tüm teknikler çalışılacaktır. Bütün bunlar ayakta pratik edilir. Artık “kök salan ağaç” olursunuz.

2. Grade olduğunuzda kombine ve koordine gerektiren ataklar çalışılacaktır. Hasım böylece bombardımana uğrar. Uyumlu kollara sahipsinizdir. Kombinasyonunuz su gibi akıyordur. Artık “ormandan inen sel” olursunuz.

3. Grade olduğunuzda sparring çalışmalarına ağırlık verilecektir. Müsabaka içeren tüm branşlar sentezlenir. Uyumlu vücuda sahipsinizdir. Düşmanı tam olarak okuyorsunuzdur. Artık “aynalaşan düşman” olursunuz.

4. Grade olduğunuzda yerde vuruşlu güreşler başlayacaktır. Tüm çalışmalar yerdedir. Ayakta öğrendiğiniz tekniklerin birçoğunu yerde de çalışırsınız. Size sıvışacak bir açık bulamaz. Artık “kilitli kale” olursunuz.

5. Grade olduğunuzda çok sayıda hassas noktayla birlikte hasmı da tanırsınız. Eklem ve parmak ucu vuruşlarıyla güç vermeden dövüşebilirsiniz. Hassasiyete sahipsinizdir. Artık “sağanak yağan çivi” olursunuz.

6. Grade olduğunuzda asistanlıkta tüm gördükleriniz harmanlanarak sokak dövüşü şartlarına adapte edilirler. Tüm çalışmalar sokağa endekslidir. Size dokunulduğunda patlarsınız. Artık “pimi çekilmiş bomba” olursunuz.

7. Grade olduğunuzda artık teke tekte sokağın ve silahların tamamına vakıfsınızdır. Düşman sizinle değil, boşlukla uğraşıyordur. Size ulaşamayacaktır. Artık “kucaklayan boşluk” olursunuz.

8. Grade olduğunuzda artık teke tek dövüşler bitmiş ve 2 kişi ile başlamıştır. Bildiğiniz her şeyi çift kişiye yaparsınız. Şimşek olunmadan bir diğerine yetişilemez. Artık “çakan şimşek” olursunuz.

9. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 3 kişiye karşıdır. Üçgeni ikigene çevirirsiniz. Üç kişiye karşı altı kişi gibisinizdir. Üçgenin aniden ikiye düşmesi kaçınılmazdır. Artık “savrulan kum” olursunuz.

10. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 4 kişiye karşıdır. Dörtgeni ikigene çevirirsiniz. Kalabalığın sizin için ayrıcalığı yoktur. Artık “doğallaşan zihin” olursunuz.

11. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 5 kişiye karşıdır. Beşgeni ikigene çevirirsiniz. Nasıl olsa tam çember imkânı yoktur. Uyumda ustalaşırsınız. Artık “yin yang dengesi” olursunuz.

12. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 6 kişiye karşıdır. Altıgeni üçgene çevirerek çembere girmezsiniz. Böylece altı kişi sizi kavrarken kavranacaktır. Arık “kavrayan daire” olursunuz.

13. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 7 kişiye karşıdır. Yedigeni üçgene çevirirsiniz. Telaşa kapılmazsınız. Kalabalık sizi esir hissettirmez. Artık “özgür ejder” olursunuz.

14. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 8 kişiye karşıdır. Sekizgeni üçgene çevirirsiniz. Hareketli olanın hedeflenmesi zordur. Sizi hedefleyemezler. Artık “şekilsiz şekil” olursunuz.

15. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 9 kişiye karşıdır. Dokuzgeni üçgene çevirirsiniz. Kimi hedeflediğinizi kestiremezler. Volkana tırmanamazlar. Artık “savunan zirve” olursunuz.

16. Grade olduğunuzda tüm çalışmalarınız 10 kişiye karşıdır. Ongeni üçgene çevirirsiniz. Bedenen ve zihnen engellenemezsiniz. Özel bir durum yoktur ve sadece işinizi yapıyorsunuzdur. Artık “engellenemeyen engel” olursunuz.

Artık yeni bir şeyler gerekir ki sanat daha da yukarıya çekilebilsin. Daha da yukarı çekme işinde teknik olarak bir şeyler katarsanız “teknik sijo’su”, taktik olarak bir şeyler katarsanız “taktik sijo’su”, strateji olarak bir şeyler katarsanız “stratejist sijo”, manipülasyon olarak bir şeyler katarsanız “stratagemist sijo”, stil olarak bir şeyler katarsanız “stil sijo’su”, ekol olarak bir şeyler katarsanız “ekol sijo’su”, sistem olarak bir şeyler katarsanız salt olarak “sistem sijo’su” olursunuz.

www.medyaerenler.com/seviyelerin-karakteristigi-yazisi-163.html

http://izmit.com.tr/tr-TR/kose-yazilari/658/seviyelerin-karakteristigi%202%20Haz%202016 2 Haz16