ON MADDEDE GERÇEKLER

1. JKD SİLSİLENİN SONU:  Diğer branşlar silsile oluşturmaya müsaittir. Çünkü hepsi geleneği yaşatır. Fakat JKD sadece Bruce Lee’nin stilsiz stili ve sadece onun kendisini sergilemesidir. Bu felsefeden etkilenen ya da Bruce Lee’nin çalıştığı müfredatı çalışan bile Bruce Lee’nin JKD’sini değil kendi JKD’sını yapar. Herkes kendini sergiler. Bu durum silsile imkânı vermez. Bu sadece JKD’ye has bir durumdur. Öyleyse JKD’de silsileden bahsetmek onu diğerleri gibi sanmak olur.

2. JKD’Yİ JKD YAPAN İLKELERİDİR: JKD ilkeleri JKD felsefesini oluşturur ki zaten JKD den Bruce Lee’nin dövüş felsefesini yani dövüşe bakış açısını anlamak gerekir. Bu durumda JKD’de ne olduğu değil neyin nasıl yapılacağı söz konusudur. JKD bir teknik marketi değil, tekniğin konseptidir. JKD’nin bazı ilkeleri başka branşlarda da bulunur; ama bazı ilkeleri sadece JKD ile var olmuştur. Bir kimseyi JKD’ci yapan bütün bu ilkelerine yani felsefesine aykırı olmadan pratik yapmasıdır.

3. JKD’NİN FARKLI DURUMU: JKD bir kalıp olmadığı için onu sergileyenden aynı şeyler istenemez. Herkes kendi imkânlarına göre onu sergiler. Burada yetenek, çalışma, fizyolojik kapasite, zihinsel kapasite vs. belirleyici rol oynar. Bu nedenle hiç kimseden Bruce Lee’ye benzemesi istenemez. Aksine tamamen kendi olmalıdır. Başka branşlarda “Neden benzemiyoruz?” bir problemdir; JKD’de problem “Neden benziyoruz?” sorusudur. Öyleyse JKD’de durum farklıdır.

4. YABANCI BUDALALIĞI: Amerika, Avrupa ve bazı Uzak Doğu ülkelerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden insanlar bir arada yaşarlar. Geri kalmış ya da yavaş ilerleyen ülkelerde az sayıda yabancı bulunur. Böyle olunca da ‘az olan kıymetli olur’ ilkesi harekete geçer ve dövüş sanatlarında sizden daha kötü bile olsa ünlü bir Batlı ya da çekik gözlü bir Uzak Doğulu çok değerli olur. Sizin onlardan daha iyi olmanızın aslında kendinizden başka bir engeli yoktur.

5. ÇAPRAZ İLİŞKİ: Eğer JKD ya da karma bir branş çalışılacaksa farklılığı problem etmek yerine farklılığı kritize etmek gerekir. Çünkü herkesin eksik olduğu bir şeyler bir başkasının çok iyi bildiği ya da uzun zamandır bildiği bir şey olabilir. Kişiyi tartışmak yerine kişiyle bilgiyi kritize etmek gerekir. Çünkü kişiyi tartışmak husumet ve ayrılık doğurur; ama bilgiyi tartışmak her iki tarafın da taşıdığı birtakım yanlışları telafi etmelerine ve yararlanmalarına neden olur.

6. BRUCE LEE’NİN DİPLOMASI: Bruce Lee’nin diplomasının olmaması, hiçbir branşta tam olarak uzmanlaşmaması, hatta Wing Chun’u bile yarım bırakması, diploma ve kuşak gibi payeleri değersiz görmesi bilgiyi asıl ispatlayan şeyin icraat olduğunu göstermek içindir. O eğitimi yarım bıraktığı için her ne kadar eleştirildiyse bile icra ettiği etkili teknikleri ve alternatif felsefesi nedeniyle savaş sanatı camiasında tutunabilmeyi sembolleşecek kadar başarmıştır.

7. BİRLİKTEN DİRLİK DOĞAR: Tüm branşlarda çeşitli nedenlerden doğan ayrılıklar onları itibarsız kılmaktadır. Özellikle demokratik toplumlarda birliktelik amacı gerçekleştirmeye yaklaştırır. Birlik halde hareket etmenin bir başka faydası da bir branşa en azami nitelik ve nicelikte katkıda bulunmaya imkân vermesidir. İşte Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu laboratuar, analiz, sentez, felsefe, tahlil, tetkik, antrenman, organizasyon, eğitim ve öğretimdir.

8. SIR İSPATLANMAZ: Uç kişilerle tanışıyorsanız, marjinal dönemler yaşadıysanız ve kimsenin bilmediği bilgileri zorluyorsanız bazı sırlar bir şeylere ulaşmanın kilidi olabilir. Bazı şeyler fitne zamanlarında delil özelliği taşıyabilir. Ama siz doğru söylediğinizi ispatlamak pahasına o sırları kurban edemezsiniz. Sizi suçlasalar ve söylemek zorunda bırakılsanız da asla sırrı ifşa edemezsiniz. Rahat olması gereken ithamlar değil vicdanlardır. Ben sırlarımı açmam.

9. SONUÇLAR TARTIŞILMAZ: Nedenler herkes tarafından tartışılabilir ve hatta nedenleri doğuran nedenler de tartışılabilir, ama sonuçlar tartışılmaz. İki kişi dövüştüğünde biri diğerini nakavt etmişse yerdeki adamın aslında ayakta olduğu savunulamaz; sonuç olarak o yerdedir; bu tartışılmaz. Bizim yetiştirdiğimiz yüz küsur eğitmenin hepsinin birbirinden iyi olmaları bir tesadüf olamaz. Birçok eğitmen bir kişiyi bile iyi yetiştiremeyebilir; bu öyle kolay değildir.

10. BİZ JKD KULELKAVİDO’YUZ: Biz JKD’yi sadece Bruce Lee’nin sergilediğini, onun izinde gidenlerin JKD’yi değil kendi JKD’lerini sergilediklerini iddia ediyoruz. Biz de kendi JKD’miz olan JKD Kulelkavido’yu sergiliyoruz. Biz taklit ya da kopya değiliz; özgün bir konseptiz. Ama Bruce Lee’nin asistanlarının da onun gibi olmadıklarına hep beraber tanık oluyoruz. Biz Bruce Lee’nin JKD’sini temel alarak daha ileri taşımaya çalışıyoruz.