JKD NİN MODİFİKASYONU

Bruce Lee’nin kişisel programı onun yapısında ve performansındakiler için ideal iken, daha farklı yapı ve performanstakiler kendilerine en uygun olan programı oluşturmalıdırlar. Bu durumda programınız sizin adınızı alacaktır. Bu durumda özgün programınızın adı “Jun Fan” olmayacaktır. Yani Bruce Lee’nin programı sizin programınız olmayacaktır. Fakat yine de JKD’nin ilkelerine uygun çalışmanız önemlidir.

JKD kişinin kendini keşfetmesini ve sergilemesini esas aldığından kişiye uygun ve mahsus olanın belirlenmesini önemser. Fizyolojik olarak kollarınız bacaklarınıza oranla her zaman daha kısadır; ama bu oran az ya da çok değişecektir. Yani bazıları boyuna göre daha uzun kollu ve kısa bacaklı iken mesela bazıları da tersi olabilir. Uzun bacaklar tae kwon do için nasıl daha avantajlı ise, kısa kollar da grappling’te avantajlı olabilir. Fakat felsefeniz JKD ise sizin fiziğinizi avantaja davet eder. Formal ekoller çalışamayacağınıza göre programınızı fizyolojinizi dikkate alarak ayarlayacaksınız. Yani klasik sistemlere mecbur değilsiniz ve bir program değişikliği yeterlidir. Asıl olan JKD ilkelerine uygunluktur. Demek ki JKD ilkelerine göre klasik sistem çalışılamaz; ancak program değişiklikleri yapılabilir.

Bize uygun olmadığı halde eğer bir başkasına uygun olan programı çalışırsak klasik bir sistem çalışmış gibi kalıba gireriz. Taklidin takip olmadığını anlamak için ille tecrübeye gerek yoktur. Jun Fan programı size özgün bir modifikasyona uğramalıdır ve bu özgünleştirme işlemi az ya da çok olabilir. Mesela trapping çalışmaları kısa bacaklı uzun kollu birinin orta mesafe dövüşünde daha bir önem kazanır. Çünkü böyle birinin mesafesini kapaması avantajdır. Tabi yine de avantajı değerlendirebilme becerisi gerekir. Yine eğer çok çalışarak beceriyi elde edebilirse uzun bacak kısa kollu birisi Jun Fan boxing çalışmalarında uzak mesafede daha kolay denge bozucu ve hasmın hattını yaran ataklar yapacaktır. Asistanlarının da yaptığı gibi Bruce Lee’nin programı hem değiştirilebilir hem geliştirilebilir. Zaman ilerledikçe her JKD adamı kendini sergileyecek ve artık Jun Fan programı ilkelleşecektir. Fakat bugünden bakınca JKD felsefesinin ilkelleşmesi olanaksız görünüyor. JKD herkesin yapabileceği kadar kolay değildir; bu felsefesinin idraki meselesidir. Çoğu yerde indirgenerek modifiye ediliyor ki şişman, tembel, engelli, kadın, yaşlı herkes müşteri olabilsin. Bir ekolün itibarı ancak böyle düşer. Kötü görünümlü olmalarına ya da yavaşlıklarına bakarak JKD’nin böyle olduğunu sanmayın. İlkelerine uyuyorlarsa bile bu onların JKD’sidir ve JKD’yi bağlamaz.

JKD’nin prensipleri bellidir. Nasıl felsefede bir insanı Marksist, Makyavelist, teist, pragmatist yapan içerdiği özgün ilkelerin doğruluğuna inanmak ve bu ilkelere göre davranmak ise, JKD felsefeli olmanın yolu da JKD’nin prensiplerine uygun olmaktır. Çünkü JKD bir dövüş sporu ya da stili değildir; JKD Bruce Lee’nin sistemli felsefesidir. Dileyen bu felsefeye göre dövüşebilir. Bu felsefe sizi sergiler…

JKD felsefesi Kulelkavido felsefesinin temelidir. Fakat KKD, JKD’den farklı olarak hem bir spor, hem bir sanat, hem bir dövüştür. KKD dövüşün bilimsel dilidir. Bruce Lee özgün programı üzerinde çalışmıştır ve programı başka dövüş ekollerinin gerektiğinde yararlı olabilen tekniklerine açık konsept karakterlidir. Fakat kendisi egzersizleri ve tekmeleri çok önemsediği halde peşinde olduğu iddiasındakilerin bir kısmı göbek geliştirmeyi daha çok önemsemekteler. Artık “Lee’nin yolundaki şişmanlar”dan mı bahsedeceğiz? Başlangıç aşamasında tekme egzersizlerini önemseyin; zira tekme esneklik ister ve esneklik genç yaşta yakalandı yakalandı – daha ileri yaşlarda yakalanması artık zordur. Bu nedenle egzersizlerin altyapısı olarak esneklik ve germeyi görür. Bacaklar üzerinde duruyorsak gövdeden daha güçlü olmalıdır. Nasıl bir baltanın ağır olan kısmı yukarda olduğunda denge olmazsa bu da böyledir. Bir ağacın kökleri yerde sabittir; rüzgârların dalları esnetmeleri köklere yansımaz. Bu nedenle kol ağırlıklı değil, genel olarak ağırlığı eşitlemeli. Bacaklardan başlayıp kolları ve diğer uzuvları ihmal etmeden genel bir gelişim gözlemeli. Böylece her bakımdan birden gelişmesek bile zaaf tarafımız da kalmaz. Belki başlangıçta bacaklara ağırlık verildiğinden bir wing chun ya da JKD konsept dövüşçüsü ellerde sizden daha seri görünebilir; ama seviye ilerledikçe eller en azami seriliğe ulaşacaktır.

JKD Kulelkavido kategorizasyonu sokakta en geçerli ekoller ve teknikler dikkate alınarak tertiplenmiştir ve hiçbir dövüş sisteminin kategorik gerekçesine benzemez. Bunun ispatı müfredatıdır.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/jkdnin-modifikasyonu/16688.html   Ocak 2016