KULELKAVIDO'YU OLUŞTURAN EKOLLER

JKD Kulelkavido yakın, orta ve uzak vuruş (striking) mesafesindeki, tutma ve yakalama (grappling) gibi çok yakın mesafedeki dövüş ekolleri ile silahlı (weaponry) ve karma (mixed) dövüşlerin karışımından oluşup, özgün felsefesinin jeet kune do felsefesine bina edildiği bir dövüş sistemidir. Her dövüş ekolünün yararlandığımız yönleri var. Elbette herhangi bir dövüş ekolünün bir özelliği diğerinde de bulunabilir. Fakat burada bizim özetleyerek zikrettiğimiz öne çıkan özelliğidir. Yoksa diğerlerinde olmadığı gibi anlaşılmasın.

Sonraki sistemlerin öncekilerden etkilenmesi tabiidir. Öncekiler tecrübeyi sonrakiler alternatifi taşırlar. Böylece en yeni olandan birikimli ve alternatif olması beklenir. Öncekilerden yararlı olanı alıp oradan itibaren çok çalışarak ve alternatifler katarak geliştirebiliriz. İşte JKD Kulelkavido bunun sonucudur.

Dövüş sistemlerini vuruşlu, tutuşlu, silahlı ve karma olarak dört kısma ayıracak olursak etkilendiğimiz sistemlerin hangisinden ne bakımdan etkilendiğimiz aşağıda belirtilmiştir:

Striking: Boxing: eskivle vuruşlar, Muay Thai: eskivle tekmeler, Capoeira: eğilmeler, Karate: uraken, Kenpo: nefes ayarı, Savate: mesafe ayarı, Soobak: dengelemeler, Shaolin kung fu: esneklikler, Taekwondo: leg stretching, Taekyon: rekabetçilik, Wing Chun: trapping ve kombinasyon, Keysi Fighting Method: kapanmalar.

Grappling. Aikido: savunmada armoniler, Brazilian Jiu-Jitsu: altta kilitler, Catch wrestling: üstte kilitler, Glima: vuruşlu güreş, Hapkido: büküşten kilide geçişler, Judo: boğmalar, Jujutsu: kesagatame’ler, Kinomichi: yere mıhlamalar, Malla-yuddha: yerde makaslamalar, Pehlwani: yerde mukavemet, Sambo: fırlatmalar, Shuai Jiao: engellemeler, Sumo: yere ağırlık verme, Systema: yere geçişler, Wrestling: devinimler.

Weaponry: Battōjutsu: uzun sopaya uzun sopayla müdahaleler, Eskrima: kısa sopaya kısa sopayla müdahaleler, Fencing: kılıçlı mesafe ayarı, Gatka: silahlı (kılıçlı) denge, Hankumdo: silahlı (kılıçlı) nefes ayarı, Hojōjutsu: iple bağlamalar, Iaidō: (kılıçlı) devinimler, Jōdō: bastonlu savunmalar, Jogo do Pau: bastonlu ritimler, Jūkendō: (kılıçlı) armoniler, Kendo: (kılıçlı) saldırılar, Kenjutsu: (kılıçlı) savunmalar, Kyūdō: odaklanma, Okinawan kobudō: uzun sopalı armoniler, Shurikenjutsu: kesiciler fırlatma, Silambam: Çift uzun sopayla ataklar, Knife fight: bıçağa savunma, Nunchaku fight: çeşitli silahlara müdahale.

Mixed (hybrid, and multi-discipline): Baguazhang: ivmeyle vuruşlar, Bartitsu: slahlıya eskivler, Kajukenbo: kilitli vuruşlar, Kalarippayattu: uzun sopalı güreşler, Krav Maga: stratejistlik, Pankration: ayakta koordinasyonlar, Shooto: yerde nefes ayarı, Tai chi chuan: saldırıda armoniler, Vovinam: ayakta makaslamalar, Xingyiquan: gardı korumalar, Vale Tudo: yerde koordinasyonlar, Dirty fight: sürprizler ve kuraldışılık, Jeet Kune Do: basitlik, otomatiklik, eşzamanlılık, stratejiler, hileler ve temel felsefe.

Bunların dışında ekleyebileceklerimiz ise Dim Mak ve sokak dövüşü tecrübeleridir (street fighting).

Daha sonra grappling’i yakın dövüş özelliği olduğundan en başa yani birinci aşamaya aldık. Fakat bunlar içinde yerde olan dövüşleri final özelliğinden dolayı dördüncü aşamaya çıkardık. Sonra zenginliğinden ötürü vuruşluları mesela orta mesafede kombinasyon ve uzak mesafede sparring özellikli olanları ikinci ve üçüncü aşamaya getirdik. Beşinci aşama tamamen dim mak’a ayrıldı. Sonra silahın oynak olup olmamasına göre silahlı dövüşleri altıncı ve yedinci sıraya oturttuk. Sekizinci aşama sırf iki kişilik dövüşlere ayrıldı. Dokuzuncu aşama ve sonrası gitgide artmak suretiyle kalabalık dövüşlerle dolduruldu. Bölümleme şeklinin son biçimi JKD Kulelkavido’nun suretini oluşturdu. Böylece JKD Kulelkavido pek çok ekolün toparlanması ve gereksizliklerden ayıklanmasıyla bugünkü suretini almıştır.

DİPNOT: Bu dağılım uluslar arası sözlük Wikipedia’nın gruplamasına göre nasıl olabileceğini göstermektedir. Farklı gruplamalar da yapılabilir; nitekim müfredatımızdaki gruplamamız farklıdır.

m.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../kulelkavidoyu-olusturan-ekoller/15319.html   30 Nis 2015