JKD KULELKAVİDO’NUN ÜÇ BOYUTU

Jeet Kune Do Kulelkavido (JKD KKD) üç boyutlu bir sistemdir. Bunu “3S” ile hatırda tutabiliriz. Spor, sanat, sokak.

Spor Boyutu: JKD Kulelkavido’nun egzersizleri ve sparring yarışları bu boyutun konusudur. Antrenmanlarda aletli ve aletsiz egzersizler bedenin 3 parçası dikkate alınarak çalışılır: Kaslar, kemikler ve eklemler. Bunun için 5 motorik egzersiz yapılır: Elastikiyet, kuvvet, hız, dayanıklılık ve koordinasyon. Dersler egzersizlerle başlar. Egzersizler sistemin temelidir ve okul içinde ya da dışında yapılabilir. Egzersizler Bruce Lee’nin bizzat çalıştığı egzersizlerin tamamını içermekte olup, bilimin süzgecinden geçirilerek programlanmıştır. Yarışmalar ise sistemin dinamiğidir. Bu boyutun en üst aşaması antrenörlüktür. Bu boyut bizi “sporcu” yapar ve Siyah Beyaz Şal ile simgelenir.

Sanat Boyutu: JKD Kulelkavido’nun demonstrasyonu müsabakalar kadar özendirici ve daha ziyade terkibi ve konsepti tanıtıcıdır. Zira birbirinden en farklı teknikler burada en estetik, en hızlı ve en güçlü şekilde sergilenirler. Bunlar daha ziyade göze hitap eden görsel tekniklerdir. Bu boyut bizi “sanatçı” yapar. Beyaz Şal’dan itibaren ustalar dâhil herkes bu gösterilere katılabilirler.

Sokak Boyutu: JKD Kulelkavido’nun nihai amacı sokak savunmalarıdır. Gerçeğe ayarlı tekniklerin çalışılması bu sistemin sportif ve sanatsal değerine gerçekçilik katar. Kişinin canını yahut daha değerli bir varlığını savunmasına hizmet etmesi onun bedel olarak değerini gösterir. Bu boyut bizi “dövüşçü” yapar.

Bu üç buut JKD Kulelkavido’nun olmazsa olmazlarıdırlar. Spor yönü bize sağlık kazandırır. Sağlığın önemini açıklamaya gerek yok. Sanat yönü bizi sosyalleştirir. Sosyal olmanın önemini de açıklamaya gerek yok. Sokak yönü zaten hayatidir. Hayatımızın önemini de açıklamaya gerek yok. Her üç boyutuyla da belli etmektedir ki, JKD Kulelkavido avutucu hiçbir boyuta sahip değildir ve başka hiçbir dövüş sisteminin aynısı değildir; hatta hiçbirine benzemez. JKD Kulelkavido bilimin niteliklerine ayarlıdır.

JKD seminerleri çok iyi eğitimcilerce verilse bile o seminere katılan herkes iyi derecede algılayamazlar. Bu bazen dilin yetersizliğinden, bazen seminerin eğitim değil tanıtım karakterli olmasından, bazen de kendi dilimizle bile anlaşamadığımız derin felsefeleri idrak yetersizliğinden kaynaklanır ve saire... Böyle olunca da “3 S” katledilir. Spor boyutu yoktur; çünkü yarışması (sparring) yoktur. Bununla beraber yarışmayı bileyen egzersizleri de yoktur ve yorulmazlar bile. Bruce Lee’nin egzersiz deliliği herkesçe tartışılmaz olduğu halde egzersiz programlarına hayatlarında yer bile vermezler. Sanat boyutu yoktur; çünkü egzersizle yapılandırılmayan vücutlar şişman, hantal, yavaş ve asimetriktir. Karşısında programlı, telgraflı ve mekanik bir şekilde hücum eden öğrencisine akışkanlık gösterirler. Oysa burada sanatı ortaya çıkaracak olan sadece zihnin değil fiziğin de estetiğe imkân vermesidir. Sokak boyutu da yoktur; çünkü mahrum kaldıkları egzersizler beraberinde onları sürat, güç ve kondisyondan da mahrum eder. Hadi ellerine lapa alıp tekme-yumruk çalışmaları zaman zaman söz konusu oluyor olsun, en ciddi noksanları JKD felsefesine olan uzak mesafeleridir ki bu onları JKD adamı olmanın dışına iter.

Oysaki Jeet Kune Do Kulelkavido’da bu boyutlar tamamlanmadan mezun olunamaz. Siyah Beyaz Şal sahipleri antrenörlük diploması alırlar. Daha sonra siyah şallar gelir. 12. Grade’de  Dai Sifu diploması alınır. 15. Grade’de Sigung diploması alınır. Nihayet 16. Grade’de Dai Sigung diploması alınır. Sınavlar medya yoluyla topluma duyulur. Her seviyenin yetkisi farklıdır. Hedef kişiye kendini keşfettirdikten sonra kendini aşmasını da sağlayıp özgün olarak “sistem kurucusu” (sijo) yetiştirmektir. Bu değerlendirmeler Avrasya Jeet Kune Do Federasyonu’nun yetkili kıldığı kurmay bir heyet tarafından yapılır. Federasyonumuz dünya çapında JKD ustalarıyla temas halinde olsa bile biz burada onları ya da başka yabancıları değil, “Türk JKD’si”ni temsil ediyoruz. Ayrıca Bruce Lee’nin dahi sadece kendini temsil ettiğini ve öğrencilerinin de onu değil kendilerini temsil ettiklerini tam burada hatırlatmak isterim.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../jkd-kulelkavidonun-uc-boyutu/15789.html   6 Ağu 2015