JKD KULELKAVİDO’NUN AŞAMALARI

Jeet Kune Do Kulelkavido sistemi temelde 4 aşamadan oluşur. Birinci aşama “Teke Tek Çalışma Aşaması”dır. Bu aşama kendi içinde “şal aşaması” ve “asistanlık aşaması” olarak 2 kısımdır.

Şal aşaması Beyaz Şal, Sarı Şal, Yeşil Şal, Mavi Şal, Kahverengi Şal ve Siyah Beyaz Şal olmak üzere sistemin temelini oluşturan 6 aşamadır. Siyah Beyaz Şal “egzersiz uzmanlığı aşaması” olup bu aşamada sırf egzersizler konusunda uzmanlaşılır ve süresi 6 aydır. İlk beş şalın her biri ise 3’er ay sürer.

Asistanlık aşaması (*) toplam 5 aşamadan oluşur. Her biri Siyah Şal olup, usta (sifu) yardımcısıdırlar. Asistanlıkların ilki ayakta büküş, kilit, germe, boğma, kesagatame gibi çok yakın mesafede uygulanabilecek teknikleri içerir. En modern yakın dövüş sanatı olan aikido’nun baş harfiyle sembolize edilir (A). Bu 1. Seviyedir (1. Duan). Asistanlığın ikinci aşaması daha ziyade trapping ve kombine çalışmalarından müteşekkildir. Bu karakterdeki tüm dövüş ekollerinden bize en yakın olan wing chun’un baş harfiyle sembolize edilir (W). Bu 2. Seviyedir (2. Duan). Asistanlığın üçüncü aşamasında sparring karakterli orta ve uzak mesafeli dövüş ekollerinin karışımının vuruş ve engellemeleri çalışılır. Bunlardan sisteme en yakın görülen muay thai’nin baş harfiyle sembolize edilir (M). Bu 3. Seviyedir (3. Duan). Asistanlığın dördüncü aşamasında karma yer dövüşlerinin teknikleri kullanılır ve pankration’ın baş harfiyle sembolize edilir (P). Bu 4. Seviyedir (4. Duan). Asistanlığın beşinci ve son aşamasında ise insan vücudundaki hassas noktalar tanıtılarak buna uygun teknikler öğrenilir. Bu nedenle dim mak’ın baş harfiyle sembolize edilir (D). Bu 5. Seviyedir (5. Duan). Böylece teke tek dövüşün tüm karakteristiği bu beş aşamada kazanılmış olur. Zaten bu beş husus sokakta en geçerli hususlardır ve bir altıncısı eklenemez. Her getirilecek olan kendini bunlardan birine dâhilinde bulur. Teke Tek Çalışma Aşaması bittiğinde dövüşçü bire bir dövüşle ilgili her şarta hazır olmalıdır. Süresi altı aydır.

İkinci aşama “Aletli Çalışmalar Aşaması” dır. Artık 6. seviye (6. Duan) ile ustalığa ilk adım atılmıştır. Bu nedenle “ustalık aşaması” denilse de uygundur. Teke tekte karma ve aletli dövüşler de çalışılır. Gerek sokak dövüşü teknikleri ve Bruce Lee’nin orijinal çalışma programları burada konu edilirler. Bıçaklı, muştalı, kısa ve uzun sopalı ve de farklı eşyaların katıldığı dövüşler de bu aşamada konu edilirler. Bundan önce görülen her şey çalışmalara dâhil edilebilir. 6 seviyede sabit silahlara karşı çalışma yapılır. Bunda bazen silahlıya silahsız, bazen de silahlıya silahlı çalışılır. 7. seviyede (7. Duan) oynar silahlarla çalışma yapılır. Nunchaku, kelebek bıçağı gibi. Her iki seviyenin süresi de altışar aydır.

Üçüncü aşama “Çifte Tek Çalışma Aşaması”dır. Bu 8. seviyedir (8. Duan). Geçmiş aşamalarda öğrenilen her şey bu aşamada iki kişiye karşı çalışılır. İki kişiyle baş etmeden kalabalığa geçilemeyeceği için bu aşama kalabalık dövüşlerin temeli kabul edilebilir. Bu aşama ustalığı daha da yukarı çekerek iki kişiye karşı dövüşün ikiden az ve fazlasının farkını gösterir. Yakın, orta, uzak her mesafe denenir. Aşama ilerledikçe aletler de katılır. Süresi altı aydır (**).

Dördüncü aşama “Kalabalığa Tek Çalışma Aşaması”dır. Burada tedricen kalabalığı artırmak üzere geçmişte görülen tüm karma ve aletli çalışmalar konu edilir. 9. Seviye üç kişiyle (9. Duan), 10. Seviye dört kişiyle (10. Duan), 11. Seviye beş kişiyle (12. Duan), 12. Seviye altı kişiyle (12. Duan), 13. Seviye yedi kişiyle (13. Duan), 14. Seviye sekiz kişiyle (14. Duan), 15. Seviye dokuz kişiyle (15. Duan), 16. seviye ise 10 kişiyle (16. Duan) ve bunların silahlandırılmasıyla antrene edilerek nihayet son bulur. Çalışmalar disiplinli ve sabırlı bir şekilde yürütüldükten sonra kalabalığa adapte olmak kolaylaşacaktır. Fakat partnerlerin seviyece size çok yakın olmaması gerekmektedir.

Görüldüğü gibi Kulelkavido hiçbir ekolün taklidi olmayıp, hiçbirine benzemez. Yapısının planlı-programlı olması, fizi-gruplama yönteminin kullanılması, pratikten çıkan teorilerle şekillenmesi, özelliğin felsefi alt yapısını jeet kune do oluştursa bile kendine özgü benzersiz bir üst yapısının da olması, dövüşün hiçbir gerekli özelliğini dışına almaması ve yine hiçbir gereksiz özelliğini içine almaması, sporun, sanatın ve sokağın her üçünün de özelliklerini bir arada içermesi, Kulelkavido’yu alternatif ve özgün kılar.

NOT: (*) Seviyeler eğitimcinin tercihine göre “grade” ya da “rank” olarak İngilizce; “tuan” veya “duan” olarak Çince; “seviye”, “derece”, “aşama” olarak Türkçe ifade edilebilirler. (**) Türkiye Wushu Federasyonu Jeet Kune Do Kulelkavido branşı olarak 8. Duan son aşama olup devamı yani 9. Duan ve sonraki dereceler yeterli sayıda yüksek seviyede eğitimci olduktan sonra ileriki yıllarda ilave edilecektir.

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../jkd-kulelkavidonun-asamalari/16354.html  12 Kas 2015