JEET KUNE DO NE DEĞİLDİR?

Jeet Kune Do felsefesi yükselmek değil, ilerlemek üzerine oluşmuştur. Hangi seviyeye kiminle çıktığınız bir sokak kavgasında sizi rezil edebilir; fakat her geçen gün neler öğrenip ne kadar geliştiğiniz daha gerçektir. Hacimsel büyümek ilerlemek değildir; ilerlemek dünden daha iyi olmaktır. Bugün önemli olan yarın daha iyi olacağınıza inanmanızdır. Sürekli olarak kendinize güveninizin arttığı bir yol doğru yoldur.

Jeet Kune Do’nuzun iyi olması JKD’nin iyi olması nedeniyle değil, yeteneğiniz ve çabanız nedeniyle gerçekleşmelidir. Aksi takdirde Jeet Kune Do’nin hakkını veremezsiniz ve Jeet Kune Do iyi olsa bile siz asla iyi Jeet Kune Do’cu olamazsınız. Sizin Jeet Kune Do’nuzun iyi olmasının öncelikli şartı bu felsefenin doğru telakkisidir. Elinde çok keskin bir bıçağı olan bunu iyi kullanamayacaksa iyi bir silaha sahip değildir. Elinde kör bir bıçak olsa bile bunu iyi kullanabilen iyi bir silaha sahiptir. Keskin bir zihin kör bıçağı biler.

Jeet Kune Do’nun sadece bir kısım özellikleri Jeet Kune Do’yu tanımlamaz. Jeet Kune Do hayatınızın dövüş parçası olmalıdır. Jeet Kune Do hobiniz olursa felsefeniz olamaz. Bu felsefe Bruce Lee’nin dövüş anlayışıdır. Bu anlayışa hak veren, katılan, hayranlık duyan herkes potansiyel JKD’cidir. Jeet Kune Do felsefesiyle Jeet Kune Do adamı olunur ve bu ilkeler değişmez. Fakat bilim ve teknoloji karşı çıkınca Bruce Lee’nin çalışma programı bile değişebilir ve siz bu felsefeden ödün vermiş olmazsınız. Şu halde adayları JKD’ci yapan giysiler, okullar, ustalar, belgeler, dereceler, programlar değildir; dövüşü Bruce Lee’nin algıladığı gibi algılamak ve aynı kıstaslara sahip olmaktır. Bruce Lee’yi JKD’ci yapan Yip Man’in branş polisliği değil Bruce Lee’nin kendi özgürlüğüdür. Adayı JKD’ci yapan genetiği değiştirilmiş süslü teknikler değil, onu sadeleştirerek kolaylaştırmaktır. Yani sonuca çabuk ulaşmaktır. Adayı JKD’ci yapan hasmı yormaya dönük uzun koordinasyonlar değil, onu en aza - mümkünse tek seferde etkileyerek - etkisiz kılmaktır. Yani az önce de ifade ettiğim gibi sonuca çabuk ulaşmaktır…

JKD’yi kurallara hapsetmek onu anlamamaktır. JKD’yi belli ve değişmez bir programa hapsetmek kalıplaşmaktır. JKD ne yaptığımızdan ziyade nasıl yaptığımızda yaşar. “Nasıl” özgürdür ve her şekli alabilir. “Nasıl”ı kalıba sokmak “ne”yi doğurur ve “ne” kalıptır. Bu nedenle “JKD ne değildir?” sorusunun cevabı: Jeet Kune Do “ne” değildir. Kuralların girdiği yerden JKD dışarı çıkar. Kalıpsızlık JKD’nin olmazsa olmazıdır. Mesela “eyvah” demek ne kadar zaman alıyorsa savunmak da o kadar zaman alır. O içilmekte olan sıvının akışkanlığında akmaz; o daha içmeden içindedir. Bruce Lee’nin çalışma programlarının farklılığı bu özgürlükten kaynaklanır. Çünkü programa göre kişi ilkelliğin ve esaretin, kişiye göre program ise uygarlığın ve özgürlüğün yani nihayet Bruce Lee’nin ölçüsüdür. Onun her asistanının programı aynı değildir; ama benzerdir. Aynı olan prensiplerdir. Çünkü bu programları Bruce Lee’nin birikimi ve tilmizlerinin mevcut potansiyelleri belirler. Yetenekler herkeste farklı farklıdır. Bunu şuursuzlarla kritize ettiğinizde onlar için bir paradokstur. Unutmayın: O içmeden içindedir!

Jeet Kune Do felsefesi bu felsefeyle ilintili programları kapsar; fakat bu programların tümü bir araya gelse bu felsefeyi kapsayamaz. Çünkü programlar somut ve geçmiştir; bu felsefe ise geçmiş, bugün ve gelecekten müteşekkil bir soyuttur. Jeet Kune Do sadece Bruce Lee’nin Jun Fan programlarını işte bu yüzden kapsamaz. Çünkü Jeet Kune Do’nun geleceğe dönük olan ucu açıktır; her gerekli ve yararlı şey dâhil edilebilir. Jeet Kune Do Bruce Lee’nin ömrü kadar bir süreç değildir; çünkü ona gerekli ve faydalı olana sahip olan herkes katkıda bulunabilir. Bu nedenle Jeet Kune Do asla aynı kalmaz ve aynı kalamayacağı için de kalıplaşamaz. Aynı kalmayan şeyin silsilesi de olamaz.  Çünkü JKD’de kimse kendinden öncekini temsil etmez; herkes kendini temsil eder. Ancak tüm topluma hitap eden bir felsefe kolayca anlaşılabilir ve herkesçe benimsenebilir.

Jeet Kune Do adamı olmak için iyi bir müşteri olmak değil, doğru bir algının olması yeterlidir. Hiçbir filozof tüccar değildir; hiçbir felsefe de ticaret değildir. Jeet Kune Do market değildir; “Jeet Kune Do’da şu var mı, bu var mı?” diye sorulamaz. Jeet Kune Do bir ölçüdür; “Jeet Kune Do’ya şu uygun mu, bu uygun mu?” diye sorulabilir. Jeet Kune Do tipik bir dövüş anlayışıdır. Bruce Lee’nin özgün ve özgür dövüş algısıdır. Onun fikirlerine katılıyorsanız onun kendi çalışma programlarını şartlanmadan kendi fizyolojik ve morfolojik şartlarınıza göre kullanmalısınız. Jeet Kune Do sizi kilitleyen klasik sistemlerden kurtarmaya ayarlı bir hürriyet anahtarıdır. Jeet Kune Do sabitin hareketlendiği ve hareketin sabitlendiği yönü belirsiz bir yin yang’dır. Hatta yin ile yang’ın bile aynılığıdır. O farkındasız farkındalıktır. Onu tanımlamak tanımamaktır.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/jeet-kune-do-ne-degildir/15103.html    19 Mar 2015