JKD KULELKAVİDO DÖNEMLERİ

Erkek dövüş sporcuları sınıf arkadaşlarına “sidai”, bayanlar ise “simui” derler. Biz de öğrenciler arasında yayılsın diye şal seviyesinde bu kavramı kullanıyoruz. Siyah şal’da bu kavramı kullanmıyoruz. Aslında terim olarak her seviyede herkes sınıf arkadaşına bu kavramı kullanabilir. Ama hiyerarşik bir düzen oluşması için bunu terim değil, bir kavram olarak şal seviyelerinde klişeleştirdik.

Beyaz Şal: Acemilik Dönemi: Sidai/Simui

Sarı Şal: Acemilik Dönemi: Sidai/Simui

Yeşil Şal: Alışma Dönemi: Sidai/Simui

Mavi Şal: Alışma Dönemi: Sidai/Simui

Kahverengi Şal: Asistan Adaylığı Dönemi: Sidai/Simui

Siyah Beyaz Şal: Asistan Adaylığı Dönemi, Yardımcı Antrenör: Sidai/Simui

Siyah Beyaz Şal’dan itibaren Siyah Şal 1. Duan olur olmaz antrenörlük yetkisi alınmalıdır. Erkeklerde “Sihing” ve bayanlarda “sije” kavramı “kıdemli” anlamında bir sözcük olduğu için “sifu” yani ustanın beş seviyedeki asistanlarına da bu sözcüğü kullanıyoruz. “Dai” eki cümlenin başına geldiğinde sınıfında diğerlerine karşı onu üst, üstün, baş, öncü, eğitmen yapar. Burada ustalaşmaya en yakın aşama olduğu için uygun olan budur.

Siyah Şal 1. Duan: Asistan: Sihing/Sije

Siyah Şal 2. Duan: Asistan: Sihing/Sije

Siyah Şal 3. Duan: Asistan: Sihing/Sije

Siyah Şal 4. Duan: Asistan: Sihing/Sije

Siyah Şal 5. Duan: Baş Asistan: Dai Sihing/Dai Sije

Sifu” ustalıktır; “usta” demektir. Kıdem kazanmadan evvel sadece “sifu” diyoruz. Terim olarak “sifu” aslında her seviyede usta için kullanılabilir. Ama biz burada kavram anlamında hiyerarşi gereği sadece ustalığın ilk iki seviyesine “sifu” diyoruz. Altını çizerek söylüyorum: Terim olarak değil, kavram olarak.

Terim olarak “sisuk” senin küçük ustanın sınıf arkadaşı ve “sibak” ise senin büyük ustanın sınıf arkadaşıdır. Burada kavram olarak hiyerarşide çok fark etmemekle birlikte iki dönem salt olarak “sifu” unvanını taşıdıktan sonra iki dönem “sisuk” ve sonra iki dönem “sibak” olarak anılmaktadır. Aslında gerek “sisuk” gerekse “sibak” usta oldukları için devamındaki aşamaya “baş usta” anlamında “dai sifu” diyoruz. “Sigung” ustanın ustasını ifade eder. Bu aşamanın üstü “dai sigung”tur. Sonra ustanın ustasının ustası anlamında “sitaigung” aşaması gelir. Kurucu olan “sijo” ise onun da ustasıdır.

Siyah Şal 6. Duan: Sifu

Siyah Şal 7. Duan: Sifu

Siyah Şal 8. Duan: Sisuk

Siyah Şal 9. Duan: Sisuk

Siyah Şal 10. Duan: Sibak

Siyah Şal 11. Duan: Sibak

Siyah Şal 12. Duan: Dai Sifu

Siyah Şal 13. Duan: Sigung

Siyah Şal 14. Duan: Dai Sigung

Siyah Şal 15. Duan: Sitaigung

Siyah Şal 16. Duan: Sijo

Teknik” dövüşte gücü arka plana atan veya iyi sonuç almak için kolaylaştıran harekettir. “Taktik” dövüş esnasında tekniği işe yarar hale getiren iyi sonuç alma amaçlı ilkedir. “Strateji” dövüş öncesi veya sonrası teknik ve taktiği işe yarar hale getiren iyi sonuç alma amaçlı ilkedir. “Stratagem” Dövüş öncesinde, esnasında veya sonrasında teknik, taktik veya stratejiyi işe yarar hale getiren iyi sonuç alma amaçlı ilkesel hiledir. “Stil” sadece o kişiye özgün bir tarzın bir ekole girebilecek değerde olmasıdır. “Ekol” sadece o kişiye özgün tarzların bir sistemde ana alan oluşturabilecek kadar çok ve çok sayıda taşıdığı sanatsal özellikleriyle kendini ayıran bir yol, okul veya akımdır. “Sistem” ise öğelerin bütüne, bütünün öğelere ve öğelerin birbirlerine göre ilişkilerinin söz konusu olduğu, birkaç ekolün bir arada aynı işlevleri gerçekleştirmek için belirli bir düzen içinde birbirleriyle ilgili bağlantılı etkileşimlerini içeren yöntemler düzeni, düzeneği, tertibatı ya da manzumesidir.

Bu aşamada kişi kesin olarak yeni yani tamamen kendisine ait teknikler bulursa “Teknik Sijo” kabul edilir. Bu teknikler dövüş teknikleri ya da egzersiz teknikleri olabilir. Teknik sayısında sınır yoktur. “Taktik Sijo” kendine özgü dövüş taktikleri icat eden kişidir. Bu taktiklerin sayısında sınır yoktur. “Stratejist Sijo” en az bir adet özgün dövüş stratejisi geliştirmiştir. Sayısında sınır yoktur. “Stratagemist Sijo” en az bir adet özgün dövüş hilesi icat etmiştir ve sayısında sınır yoktur. “Stilist Sijo” kendine ait bir stil yani tarz icat etmiştir. “Ekolist Sijo” kendine ait bir ekol icat etmiştir. “Sistemist Sijo” yeni bir sistem kurmuştur.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/jkd-kulelkavido-donemleri- /17020.html   15 Mar 2016