JKD KULELKAVİDO ANTRENMAN ÖGELERİ

JKD Kulelkavido antrenman öğelerinden hangisinin üzeride daha çok durulması gerektiği müfredatında bellidir. Dayanıklılık sporlarında kapsam; sürat, kuvvet, çeviklik gerektiren sporlarda şiddet daha çok öne çıkar. Bizde dayanıklılık % 25-30, sürat ve kuvvet % 70-75 dolayındadır. Antrenmanlarımızın tüm öğeleri sporcularımızın genel gelişimiyle orantılı olarak arttırılır. Dengeli artışın nitelikleri yıllık planın bütün evreleri boyunca olduğu gibi, sporcunun tüm yaşantısı boyunca da dikkatlice gözlenir. 

Antrenmanın (uyaranın) “kapsamı” birbiri ardına gelen antrenmanın gerekli bölümlerini bir araya getirmektir. Yani bir antrenman biriminde yapılan etkinliğin toplam miktarıdır. Kapsamının niteliği antrenman evreleri boyunca teknik özelliklerine, antrenman amaçlarına, sporcunun gereksinimine, sparring ve müsabaka takvimine bağlı olarak değişebilir. İdmanlardan yeterli verimi beklemek için en az 8-10 antrenman yapmak gerekir. Gelişme yoksa programda problem vardır. Belli özelliklerin veriminin takibi için yıllık kapsamdaki antrenman saatleri toplamı önemlidir. Nitelikli sporcuların antrenman kapsamındaki sürekli artış günümüzde dikkate şayandır. Arttırılmış antrenman kapsamı aerobik öğeler içeren bir dövüş sporu için çok önemlidir.

Uyaranın “süresi” denilince organizmaya etki eden hareket uyaranlarının zaman içerisindeki süresi anlaşılır. Bu bir tekrarın ya da serinin süresi olabilir. Dayanıklılıkta uyaranın süresi 5, 10, 15, 30 dakika olabilir; ama sprint’te bir tekrarın süresi 3-10 saniye gibi uyaranın maksimal antrenman şiddetini koruyabilecek kadar kısa olmalıdır. Koordinasyon çalışmalarında ise uyaranın süresi hareket frekansındaki azalmanın başladığı ana kadarki 8-10 saniyelik bölümdür. Uyaranın süresi ile dinlenmenin süresi arasındaki zaman ilişkisi amaca ve performansa bağlıdır. Sürat, maksimal kuvvet, çabuk kuvvetin geliştirilmesinde dinlenme uzun olmalıdır. Özel dayanıklılık ile kuvvette ve süratte dayanıklılıkta ise dinlenmeler daha kısa olmalıdır. Uzun süreli aerobik dayanıklılık antrenmanlarında dinlenmeler ya ortadan kalkar ya da çok kısadır. Şiddet yüksek ise dinlenme uzun, şiddet düşük ise dinlenme kısa olmalıdır. Aletli egzersizler çalışmak dinlenme süresini etkiler. Öyleyse dinlenmeler antrenmanın motorik özelliklerine göre ayarlanmalıdır. Mola ise antrenman bittikten sonra teknik eğitimden önceki standart süredir. Bizim dinlenme dediğimiz mola değildir; egzersizler arasındaki dinlenmedir.

Uyaranın “sıklığı”, yüklenme ve dinlenmenin zaman açısından değişimini düzenleyerek uyaranın zaman akışını belirler. Spor bilimcilerine göre organizma üzerindeki uyum sürecinin fonksiyonu iki türlüdür: Birincisinde dinlenmeler sırasında sadece yorgunluğun giderilmesi ve enerji maddelerinin yerine konması sağlanırken, ikincisinde dinlenmeler sırasında uyum olgusu kendiliğinden oluşur.

Uyaranın “sayı serisi” belirlenen zaman dilimindeki uyaranın tekrar sayısıdır. Seri, aynı hareket alıştırmalarında tekrarların birleştirilmesidir (1). Aerobik dayanıklılıkta tekrar 1-3 olabilir (2). Uyaranın sayısı, uyaranın şiddetine bağlıdır. Süre ne kadar uzun olursa tekrar o denli az olur.

Çalışma kapsamının yükseltildiği miktar seçilen spor dalının özgünlüğüne bağlıdır. Antrenman saatlerinin yıllık kapsamı ile istenilen sportif verim arasındaki ilişki önemlidir. Biz Barbaros Spor Merkezi’nde neredeyse her gün 7 saat civarı motorik özellikleri değişen egzersizler içeren antrenmanlar yapıyorduk. Bruce Lee de Pazar tatili tam istirahat dışında her gün böyle yapıyordu. Eğer dünya çapında olma gayeniz varsa ya da dünya sıralamasında yer almak isteyen bir sporcuysanız yılda 1000 saatin, uluslar arası yarışmalar gidecek bir sporcuysanız 800 saatin, ulusal çapta sporcuysanız en az 600 saatin, bölgesel çaptaki müsabakalarda verim için 400 saatin üzerinde bir antrenman planlanmak zorundasınız. Fakat maksimal kapasitenin zorlandığı yani antrenman başına düşen çalışma kapsamındaki sürekli artış sporcu için zararlı da olabilir. Dietrich Harre (1982), antrenmanda bilinçsiz artışın bitkinlik, düşük verimlilik ve artan yaralanma tehlikesine yol açtığını öne sürer.

 Antrenman kapsamını antrenmanın “zaman”ı (ya da süresi), kat edilen toplam “mesafe” (ya da kaldırılan toplam ağırlık), yapılan alıştırmaların (ya da teknik çalışmaların) toplam “yenileme sayısı” belirler. Antrenmanın belli bir evresinin özel kapsamından söz ederken antrenman sayısı, antrenman birimlerinin sayısı, idman saatlerinin ve günlerinin sayısı da belirtilir. JKD Kulelkavido adamı haftada 3 günden aşağı idman yapmamalı ve hedef haftada 6 gün olmalıdır. Haftalık idman programı her gün orta, ağır ve hafif olarak dizayn edilmelidir. Haftada 1 tam gün dinlenilmelidir.

JKD Kulelkavido’da biomotor özelliğe göre idmanda koşu için antrenman boyunca kat edilen mesafe, kuvvet geliştirmek için yapılan ağırlık antrenmanlarında kaldırılan kg cinsinden direnç, esneklik ve yer tekniklerinde zaman (saniye, dakika) kullanılır. Her idman mutlaka koşu vardır. Ağırlık kaldırmalar bizim idmanlarımızda body building değil, Bruce Lee’nin koyduğu ölçülere ve mevcut imkânlarımıza göre çalışılmaktadır. Yer teknikleri ise (ground fighting) vuruşlu ve vuruşsuz güreş şeklinde çalışılır.

Dipnotlar:

1). Örneğin squat: 70 kg/12 tekrar x 3 seri.

2). 30 dakika x 2 seri.

NOT: Mütevazi sünnet düğünümüze katılarak bizi onurlandıran Prof. Dr. Faruk Erdem, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, siyasetçi Ahmet Kul, siyasetçi Av. Zafer Mutlu, Op.Dr. Murat Güven, Avukat Adnan Kocatepe, tüccar Adem Yıldız, tüccar Halil Dokuzlar, bürokrat Ayhan Acar, İDEBİR yönetimi, AJKDF Başkan Yardımcısı Mustafa Hekimoğlu, Sifu İbrahim Yılmaz, Sifu Özcan Yılmaz, Sifu Yusuf Burgul, asistanlarım, antrenör ve  öğretmen dostlarım, mühendis dostlarım, mesai arkadaşlarım, öğrencilerim ve akrabalarıma nazik ziyaret ve temennilerinden dolayı teşekkür ediyorum.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../jkd-kulelkavido-antrenman-ogeleri/14227.htm...   02 Ekim 2014