JEET KUNE DO’NUN ÜÇ YÖNÜ

Jeet Kune Do felsefesinin teknik yönünü neredeyse özetleyecek olan üç unsuru bilmek çok önemlidir. Bruce Lee’nin asistanlarının hepsinin seminerlerinde mutlaka temas ettikleri bu ilkeler JKD’yi klasik sistemlerden belirgin olarak ayırır.

Bazı asistanlar bu üç yönü farklı dillendirseler de gelmek istedikleri son nokta aynıdır. Mesela bazıları“basitlik, doğrudanlık ve pratiklik” olarak üç şekilde özetlerken, yine bazıları da “basitlik, doğrudanlık ve ekonomiklik”  olarak değerlendirirler. Burada ise “basitlik, doğrudanlık ve klasik olmamak”diyenlerin görüşü açıklanacaktır. Hepsinin varmak istediği son nokta şudur: “Çabuk sonuç almak.” Kısacası çabuk sonuç almak için basit ve doğrudan olmakla birlikte yine çabuk sonuç almak amacıyla pratik, ekonomik ya da klasik değil’dir.

1. Basitlik (simplicity)

a.  Her gün artıracağına her gün azalt (bilgelik daha çok eklemek demek değildir, bilgelik karmaşıklıktan kurtulmak ve basitçe basit olmaktır).

b.   Jeet Kune Do’nun 3 kademesi:

1- Çekirdeğe yapışmak

2- Çekirdekten kurtulmak

3- Orijinal özgürlüğe dönüş

Burada anahtar sözcük ‘sadelik’tir; yani karma olmamak; bileşik ve karışık olan hatta gözlenmesi bile zor olan gereksiz tekniklerle işi uzatmamak.

2. Doğrudanlık (directness)

Pasif savunma yoktur, bloke savunmanın en etkisiz biçimi kabul edilir. Sanattaki her şey en temel bileşenlerine kadar soyulmuştur. Fiyakalı dekorasyon veya süs hareketleri yoktur. Yani biri seni yakalarsa ona vurman gerekir. Öğrencilere gerçeği görmeleri öğretilmektedir; gerçeği tasarlamaları değil. Basitçe olduğu zaman onu olduğu gibi deneyimle. Tut ki biri sana bir şey fırlattı; sen onu yakalarsın-önce düşünüp sonra at duruşuna geçmezsin. Benzer şekilde birisi seni yakalarsa ona vurursun-farklı eklem hareketlerine ve karmaşık manevralara girmezsin.

Sanatı çalışmadan önce yumruk sadece yumruk gibidir, tekme sadece tekme gibidir. Sanatı çalıştıktan sonra yumruk artık yumruk, tekme artık tekme değildir. Şimdi sanatı anladığınızda yumruk sadece yumruk gibi tekme de sadece tekme gibidir.

Burada anahtar sözcük ‘dolaysızlık’tır; yani en kestirme yoldan hedefe varmak; ne hasmın ekseninde dönüp zaman kaybederek ne de kendi uzvunu teperek zaman kaybederek oyalayıcı ve hücumu belli edici fazlalıklardan kaçınmak.

3. Klasik olmamak (non-classical)

Bunun anlamı klasik postürler, gerçek dışı ayak çalışmaları, mekanik vücut hareketleri, hareketin bölümlenmesi; ‘no dissection of movement’ yani ‘önce sen şunu yapıyorsun, sonra şunu yapıyorsun ve sonra şunu yapıyorsun’ vs. yoktur. Ayrıca iki kişinin danışıklı çalışması ve ritmik formlar yoktur. Onun yerine sanat canlıdır ve kırık ritimle (broken rhythm) doludur.

Burada anahtar sözcük ‘kalıplaşmamak’tır; yani tarihin kodeslerine tıkılmamak gerçeğe ayarlı davranmak; akışkanlık; otomatiklik; şekilsizlik’tir.

Bruce Lee’nin asistanlarının bir kısmının bu yöndeki açıklaması bu yöndedir. Yoksa özellikle ilkeler konusunda bir kaos söz konusu değildir. Fakat müfredat değişebilir. Üçüncü özellik olarak "effective (etkililik)" diyen JKD adamları da vardır; bu itibarla belki de JKD'nin dört yönünden söz etmek gerekiyor.

m.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/jeet-kune-donun-uc-yonu/16081.html   24 Eyl 2015