22 SORUYA 22 CEVAP

1. Özerk olarak federasyonlaşmanız için neler gerekiyor?

1. Yeni kurulacak federasyonlar ile mevcut federasyonlara bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren spor dallarının müstakil federasyon olarak teşkilatlanmaları için mali yönden kendi kaynağını oluşturabilecek durumda olması ve bunu belgeleyebilmesi gerekir. Biz bunu hallettik. Bundan başka sporcu, kulüp/dernek alt yapısını oluşturmuş olduğunu belgelemek de önemlidir. Bu nedenle süratle derneklerimizin sayısını artırıyor ve derneklerimizin kulüpleşmelerine çalışıyoruz. Elbette bunun çabukluğu Teşkilat Başkanımızın çabukluğuna bağlı. Bundan başka Olimpik sporlarda Uluslararası Olimpiyat Komitesince tanınan uluslar arası kuruluşların olduğunu, olimpik olmayan sporlarda ise uluslar arası kuruluşların bulunduğunu belgelemek gerekiyor. Fakat geleneksel spor dallarında bu kriter aranmıyor. Biz yine de yabancı ülkelerde JKD Kulelkavido kulüplerinin oluşumu için gayret göstermeliyiz. Federasyon yönetimimizin en fazla önemsemesi gereken noksanlarımızdan biri budur. Uluslar arası alanda faaliyetlerinin olduğunu belirlemek gerekiyor. Mesela Dünya Şampiyonaları, Avrupa Şampiyonaları, Uluslararası yarışmalar gibi. Bunun için önce Türkiye çapında yarışmalar yapılmalıdır. Daha sonra birkaç ülke daha bu yarışmalara iştirak ederse ev sahipliğimizle bu noksan da halledilmiş olur. Bu da Teşkilat Başkanının önceli olan bir noksanımızdır. Bundan başka antrenör, hakem ve benzeri eğiticilerin olduğunu da belgelemek gerekiyor. Bu Eğitim Başkanının önceli ve hedefi olmalıdır ve aslında çok kolaydır. Bundan başka bina, araç, gereç, personel benzeri ihtiyaçları giderecek durumda olmak gerekmektedir. Önce şu soruları cevaplamalıyız: Yurt dışında yeterli temsil kabiliyetiniz var mı? Cevap: Yeterince yok. Ülke ekonomisine ve tanıtımına katkısı ne olacaktır? Cevap: Yarışmalar ve gösterilerle olacaktır ve de ülkemizden yayılacaktır. Teşkilata getirebileceği yükler nelerdir? Cevap: Masrafı fazla olmayacaktır. Branşının yapılmasının Türk gençliğine katkısı nedir? Cevap: Bedenen, zihnen ve ruhendir. Hangi yaş gruplarına hitap etmektedir? Cevap: Her yaşa. Branşın olimpik olma şansı var mıdır? Cevap: Kuralları belirlemeye bağlıdır. Kısacası başta Teşkilat ve Eğitim başkanlarına çok iş düşmektedir.

2. AJKD Federasyonu’nun binasına ne zaman geçilecektir?

2. Belediye başkanımızın verdiği söze göre geçici olarak içinde bulunduğumuz bu ay. Fakat daimi olarak 1 dönüm yer aranmaktadır. 1 trilyonluk bir masraf söz konusudur. Maalesef daimi binamız zaman alabilir. Bu kadar beklememek için ve binayı çok beğenir de binaya çok alışırsak başka bir binaya gerek bile kalmayabilir.

3. Dünyada her branş farklı farklı uygulamalarla çalışılmaktadır? Türkiye’deki tae kwon do ile Kore’deki farketmektedir. Judo Japonya’da farklıdır. JKD de böyle midir?

3. Aynen öyledir. Bruce Lee’nin orijinal öğrencileri bile kendi aralarında “onun en yakını bendim”, “onun en son zamanlarında yanında olan bendim” ya da “onunla en çok çalışan bendim” gibi kendilerini ayıklayıcı ifadeler kullanmaktadırlar.

4. Bruce Lee öğrencilerine nasıl ders veriyordu? Disiplinli miydi?

4. Talebe öğretmen ilişkisinden ziyade arkadaş ilişkisi vardı ve mutad olarak hepsiyle görüşmüyordu. Hangisine ne zaman rastlar ve konu edilirse paylaşıyordu. Alışıldık dojo (kwoon) disiplininden söz etmek mümkün değildi.

5. Bruce Lee’nin diploması yoktu. İnosanto’dan hem ders aldı hem de ona ders verdi. Yani ona hem talebe hem de öğretmen olunca ve kendisi de diplomasız olunca ona sertifika vermesi etik midir?

5. İnosanto buna razı ise kimseyi ilgilendirmez elbette.

6. Bruce Lee ile her çalışan aynı şeyleri mi biliyordu?

6. Tamamen aynı değil. Tesadüf ettikçe zaman zaman paylaşıyordu. Yeni bir şey geliştirdi ise ve o sırada hangisine rastlarsa. Şimdiki gibi okul düzeninden söz edilemez.

7. Türkiye’deki jun fan’cılar resmi miler?

7 Değiller. Biz resmi bir AJKDF olarak onları tanımıyoruz.

8. Bir internet sitesinde bazı asistanlarınızın jun fan’cılar uğruna sizi terk ettikleri yazılı. Doğru mudur?

8. Bahsedilen isimlerden biri onları daha iyi bulmadıkları halde onlara haddini bildirmek için onlara gittiğini söyledi. Diğer isim önyargısız ve bizimle dini konularda hemfikir olamadığı için bizden uzaklaştı. Diğer isim zaten bizden değildi. Asistanımız Cemil Sezer isimli bir diğer isim ise kesinlikle bizden kopmadı ve her şart altında onlara gereken cevabı vermektedir. Buna rağmen “nick” taşıdıkları için kim hangi akılla bu ismi oraya atıp araştırmadan yazmıştır bilemeyeceğim. Geriye kalan büyük çoğunluk ise ekonomik nedenlerden hiç ilgilenemeyenler ve bizden kopmayanlardır. Söz konusu internet sitesinde tam olarak yanıltıyorlar. Bu siteye ben zaman ayırıp bakmıyorum bile ama bana öğrencilerim bazı yazıları kesip gönderiyorlar.

9. Bruce Lee’nin öğrencisi sıfatıyla ders verenlerin yetiştirdikleri bile hem de ABD’deki salonlarında neden jkd’ye rağbet görmüyor ve kick boxing yaptırıyorlar?

9. Bruce Lee gibi jkd’yi temsil ve ifade edemedikleri için olmalı.

10. Sizin eğitim programınız jun fan’cılarınkini kapsıyor mu?

10. Bizim eğitim programımız jun fan kung fu’yu elbette kapsıyor ama bu sonradan bitme jfjkd’yi tanımıyorum. Hele bizim Türko’larınki bana yabancılarınkinden daha ecnebi geliyor.

11. Sizin programınız ve felsefeniz nedir?

11. Defalarca söyledim; programımız kulelkavido, temel felsefemiz jeet kune do ve özgün felsefemiz ise İçyol’dur. Sonradan kurulma JFJKD ile en azından şimdilik ilgimiz yoktur. Bu yüzden özelikle bizim Türko’lara benzememekle bizi suçlamasınlar. Fakat hem Almanya’daki ve hem Avusturalya’daki gerek jkd ve gerekse wing chun çalışmış temsilcilerimiz bizim benzer hatta daha gelişmiş olduğumuzu iddia etmektedirler.

12. Sizden ayrılan asistanlarınız bazı asistanlarınızı okullarda ziyaret ediyorlar. Kendileri köreliyorlar mı ve asistanlarınızın nasıl ilerlediklerini görüp pişman olmuş olabilirler mi?

12. Zaten bu onların kaçınılmaz kaderidir ve bunu sesli ya da sessiz hissedeceklerdir. Asıl pişmanlık zamanın daha fazla kaybıyla yaşanacaktır. Haklı olan gelişecek ve ilerleyecektir.

13. Madem yabancı ülkelerdeki JKD ile benzerlik söz konusudur JKD olarak onlara bağlanmayı ya da sürekli bir diyalog halinde olmayı düşünüyor musunuz?

13. Bazı soruların cevabını ve bunu bir basın toplantısında ilan edeceğiz.

14. İnternette bir forumda bir tanesi 1 ay trap yapmış, en eski öğrenciniz Sifu İbrahim Yılmaz bu kimsenin trap kısmında iyi çalışabileceğini söylemiş. Hâlbuki 1 ay WT çalışmış. Buna rağmen size bağlı bir sifu’nun dışarıda çalışan birini beğenmesini sorguluyorlar. Buna ne dersiniz?

14. Yani tevazu edip beğenmişse bunu mu taşımış internete? Bunu söyleyen ne kadar da kusur arama heveslisiymiş. Benim yeğenim İsviçre’de çok popüler isimlerle wing chun çalıştı ve memleketimizdeki Türko’ları beğenmiyor bile. Fakat gelgelelim bizi öve öve yere konduramıyor. Peki, buna ne diyeceksiniz o zaman? Ayrıca biz bahsettiği sisteme çok da yabancı değiliz. O önce iki aylık olsun da sonra konuşsun. Acemilikte erdemsizlik ve saçmalama çok olur. Madem beğenilmiş devam edip işine baksın.

15. Bir tanesi size 8 ay gelmiş bir şey öğrenmemiş ve size “iskeletor” diyor. Buna yanıtınız nedir?Ayrıca pehliwani diye bir dövüş sporunun varlığından söz ettiğiniz için dalga geçiyor. Ne diyorsunuz?

15. Ben size 8 ay gelen ama çok yol alan hâlihazır pek çok isim verebilirim. Hatta ad soyadlarını buradan ilan bile edebilirim. Fakat bu durumda hiç bakmadığım söz konusu internet forumunu gereğinden fazla önemsemiş olurum. Okullarımıza devam edenlere sormak daha uygun olur. Ayrıca kilolu olmadığım için beni zayıf bulup hakaret edenler kendilerine baksınlar ve bilsinler ki hayatımın daha uzun dönemi fiziğim kilosuz, sağlıklı, elastik ve hızlı olmuştur. Eski resimlerimi ve halimi bilen bilir. Bir şey öğrenmediği iddiasındaki bu kimse yeteneksiz ise 50 asistan ve 50 antrenörümüze baksın bakalım yetişmiyor mu? Yetmezse kendi çocuğumun 3-4 yaşındaki resimlerine de bakabilirler. Dalga geçerek pehlwani diye bir sporun olmadığını söylüyor üçün biri?

16. Siz 2-2.5 saat tamamen güç ve kondisyon antrenmanı yaptırıyormuşsunuz doğru mu?Bunlar bir iki yerde kafa geçmek için “ehe ehe he he he haaa” diye gülücük patlatıyorlar. Ne dersiniz?

16. Doğru değil. Tüm asistanlarım bilirler ki biz 2 saat ders yaparız ve bunun 45-60 dakikası % 75’i anaerobik ve % 25’i aerobik olan bir antrenman programıdır. Geriye kalan 30-45 dakikası ise teknik antrenman ya da sparring’tir. Bunu hangi ders programı olduğu belirler. 19 adet salon içi ders programımız vardır. Bu kişinin iddiası programlarımızın hiçbirine uymadığı için bizi tanıdığından bile emin olamam. Gülücük patlatmaya gelince… Bu kimseyi toplum içinde düşünemiyorum bile. Pehlwani sporu Hint güreşidir. İran güreşi de pahlavani’dir. Dalgası ve bilmemesi onun sorunudur. Keşke bahsetmeseydim ve daima bilmeseydi.

17. Ayrıca aynı kişi bol bol koşup deli danalar gibi zıplamalar yapıldığını yazmış. Ağır idman yaptırdığımız için “vay be, bugün ne antrenman yaptık” hissine kapılıyorlarmış. Bunu yazan aidatlar verdiği için kendi kendine küfür ettiğini yazıyor.

17. Bunu iddia eden kaba kimse bir kısım antrenmanlarımızdan övgüyle söz eden bazı öğrencilerimizin dört yıllık spor akademisi mezunu olduklarını hiç aklından geçirmiş midir dersiniz? Kapasiteye bakılırsa hayır. Oldukça hacimli bir egzersiz kitabı yazdım. Yayınlanınca takdir sizindir. Küfür çıktığı ağza yakışır ve o iğrenç ağza aittir. Bu kimse kocasının arkasına sığınan kadınlar gibi nick’inin arkasına sığınmasın ve bedava eğitim verdiğimiz halde fi zaman aidat alındıysa gelsin kendi elimden alsın. Gelemeyecekse de parasal konuda asıl gittiği kapıya dikkat etsin. Biz resmi bir Federasyon ve resmi bir kimliğiz. Biz bir markayız. Bizden eğitim alanı önemseyecek merciler nasıl varsa, onlardan eğitim alanı da önemsemeyecek merciler mutlaka vardır. Saklımız yoktur ve programımız müfredat olarak ortadadır. Beğenmeyen varsa gelmesin ve hiç bir şey vermesin.

18. Bu forumu ciddiye almıyor musunuz? Mesela bu üçünden biri “Elit olmayan Türkiye 8. Bir adam bile sokaktaki kaşınan adamı yer” diyor. Ne dersiniz?

18. Bana taşınan yazılarda bizim bile bizle ilgili duymadığımız haberler var. Bir düşünsenize. Asla iddia etmediğimiz bu konulardaki seviyesizliğe en dedikoducu kadınlar bile düşmemiştir. Ben bu forumu değil, bu fitneden dolayı kafası karışan tek bir kişi bile varsa ancak onu umursarım. Cevap yazmamın tek nedeni budur. İddiaya gelince… Dövüş sporcusunu sokaktaki sıradan adamla değil, sokak kavgalarında tecrübeli olanla kıyaslasın. Yoksa sokaktaki herkesi sıradan mı sanıyor? Öyleyse tekrar tekrar yanıldığı gibi bir kez daha yanılıyor. Bari biraz gazete haberleri okusun.

19. Yine aynı kimseler Fehim Başaran’ın Lo Man Kam’la alakasını sorguluyorlar. Lo Man Kam’ın JKD konusunda fikir sahibi bile olmadığını söylüyorlar. Lo Man’ın oğlu Başaran’ı tanımadıklarını söylüyormuş. Ne dersiniz?

19. Öncelikle üçüncü ağızlardan gelme bilgileri önemsemiyorum. Fakat ben ustamın dövüş teknikleri ve felsefesi konusunun dışında kimlerle ne sıklıkta ve nasıl bir temas içinde olduğunu daima zanla ifade ettim. Çünkü çocukluk ve çok gençlik çağımda beni dövüş kadar ilgilendirmiyordu ve bunun dışına da pek çıkılmıyordu. O yaşta her şeyi sormak da aklıma gelmiyordu ve zaten beni teknikler büyülüyordu. Dolaysıyla en çok etkilendiği ustalardan biri olarak bu isimden, Bruce Lee’nin asistanlarından ve hatırımda olmayan daha birkaç isimden söz ederdi. Fakat zamanla gördüm ki benim zanni ifadelerim bile ard niyetli kişilerce bir iddia imiş gibi yine bana geri döndü. Yazılı olarak kayda geçmesi için yine zanni olarak söyleyeyim ki bunu saptırırsalar bu yazımız kanıt olsun: Başaran Usta seminerden seminere gezen biriydi. Hangisinin yanında ne kadar kaldı bilmiyorum. Lo Man ve diğerleri seminerlerine gelenleri kayda alıyorlarsa ismi mutlaka ve mutlaka çıkacaktır. Böyle değilse bizim müfredatımızın genişliğini ve tekniklerimizin günışığı görmemişliğini nasıl açıklayacaklar? Açılayamazlar. Ben Fehim Başaran’ı çocukluk arkadaşlarımla bile paylaştım. O yıllar yaşça daha olgun olsaydım daha teferruatlı ve zansız ifade edebilirdim. En iyisi onlar dar kalıplardan ibaret kodeslerinde tıkılı kalıp bizi anmasınlar bile. Nasıl olsa bir gün bir şekilde anlayacakları için onlarla zaman kaybetmeye gerek yok.

20. Bu konulara üzülmemelisiniz çünkü bunu yazan hep aynı nick’e sahip iki üç kişi. Sahi bu sizi üzüyor mu?

20. Siz konu etmedikçe aklıma bile gelmedikleri için üzülmeye fırsatım olmuyor. Fakat siz hep aynı nick dedikten sonra aynı kişiler farklı nick’lerle foruma dadanabilirler. Bundan sonra bunu da dikkate almalı. Aklıselim ve terbiyeli camiamızın dışındakiler idraksizlik ve terbiyesizlikten dolayı kendi camialarını rezil ederler. Biz sövmeyi ve fitneyi değil, dostluğu ve kardeşliği öğütlüyoruz.

21. Bu iki üç kişiden birine göre baştan chi kung tao’dan bahsederken kulelkavido’dan hiç bahsetmiyormuşsunuz doğru mu?

21. Beni bilen bilir ki biz ilk olarak Süpersistem (Supersystem) diyorduk. Sonraki vaziyetine Kulelkavido dedik. Daha sonra Chi Kung Tao ve nihayet daha yeni olarak ve felsefem olarak İçyol dedik. “Yeni yetme hemen gitme”ler bunu bilemezler. Şu zafiyete bakınız ki kendi sistemimi ifade edişime bile karışıyorlar.

22. Sizce bu konuların gereksizliği söz konusu forumun seviyesini belirliyor mu?

22. Bu soru cevabını da taşıyor. Ard niyetli kimseler kendileri bir halt ediyorlarmış gibi göbek büyütüp dedikodu yapacaklarına birahane ve kahvehane köşelerine el atsınlar da birkaç gencin geleceğini olumlu etkilesinler. Yabancıların bile bir çoğu bunlardan daha kişilikliler. Birkaç kişinin bütün fitnesine bütün zamanımı hep ayıramam. Herkes sonuçlara baksın yeter.

             Kasım 2011/YÜKSEL YILMAZ