BAZI SORULARA SORULARLA CEVAPLAR

Ustam Fehim Başaran Avrupa, Amerika’da ve Uzak Doğu’da dövüş sanatlarının çeşitli branşlarında seminerleri gezdi. Bunlar içinde en çok Bruce Lee’nin öğrencilerinin verdiği jeet kune do felsefesinden etkilendi. 1980’den beri aralıksız olarak jkd ile ilgilendim. Hatta 80 öncesi bile bu ismi akraba, arkadaş ve komşularımın da tanık olduğu üzere Türkiye’de sadece biz kullanıyorduk. Bunun en yakın tanığı tabi ki Sifu İbrahim Yılmaz ve en eski öğrencilerimdir. Ta o yıllarda bu ismi kullanmak ve tanıtmak size ne ifade ediyor?

Takriben 30 yıldır çeşitli spor okullarında birbirinden farklı binlerce teknik öğrettim ve yine tüm çevremin de bildiği üzere ve Başaran’dan başka hiç kimsenin bana herhangi bir branşta, bir gün ya da bir ders bile vermemiş olduğuna, hiç kimse bana hocalık yaptığını iddia edemeyeceğine göre Türkiye’de kimsenin bilmediği hatta görmediği o kadar tekniği nereden öğrendim?

Türkiye’nin en belalı mahallelerinden birinde yaşayan ben; gerek gerçek sokak kavgalarında ve gerekse özel müsabakalarda hem çeşitli branşlarda öğrencilerimin ve çevremdeki antrenörlerin de şahitliğinde neden hiç yenilgiye uğramadım?

Ustamın özel hayatını ve jkd eğitimi dışındaki dünyasını çocukluk ve gençlik yıllarım hasebiyle iyi bilmiyor olsam bile, ondan öğrendiğim felsefe ve tekniklerle, dövüş sanatını gerek izleyen ve gerekse çalışanları neden Türkiye’de en çok etkileyenlerden biri oldum?

Jeet Kune Do felsefesiyle ilgili hacmi hiç de küçük olmayan bir felsefe kitabı ve hatta ondan önce de bir kitap yazdığım halde neden bizi çekemeyenler bu kitaplardan yola çıkarak gık bile diyemiyorlar? Bu kitaplardaki felsefemiz gık çıkaramayacağınız kadar doğruysa bizim bu felsefeye göre çalışıyor olmamızdan neden hala rahatsız oluyorsunuz? Bu kitaptaki alıntılarda ve özellikle bu alıntıların dışındaki yorumlarımda ve görüşlerimde bu felsefeye aykırı tek bir şey neden bulamıyorsunuz?

Size bizim hakkımızda bilgi taşıyan üçüncü ağızları neden önemsiyor ve kaynağından bilgi alma dürüstlüğü ile hareket etmiyorsunuz? Neden zan ve duyum yolunu tercih ediyorsunuz? Bizim sevenlerimiz olduğu gibi çekemeyenlerimizin de olacağını hesap edemiyor musunuz? Sizin hakkınızda bir dedikodu başkasına taşındığında aynısını mı arzuluyorsunuz?

JKD ile ilgili teknik bilgiyi şimdi herkes internet dünyasından bile öğrenebildiği ve bunları biz yıllar önce öğrettiğimiz halde, hatta bunların dışında çok daha zengin teknik, taktik, strateji ve manipüle oyunları öğrettiğimiz ve bunların büyük kısmı hala internet dünyasına bile düşmediği halde ve Amerika’da bile yorumlanarak (konsept) çalışıldığı halde bizim teknik bilgimizin olup olmadığını camiamızın dışındakilerin dillendirmeleri dedikodu terbiyesi değildir de nedir?

JKD tamamen bir felsefe ise “jkd ile ilgili teknik bilgi” ifadesini kullanmanız bir çelişki olduğu halde, jkd’ye “sistem değildir” dediğiniz ve sistem anlatır gibi JKD’yi anlattığınız halde bizim sistem ifadesini felsefi anlamda değil de pedagojik olarak kullandığımızı neden anlamıyorsunuz?

JKD’yi sadece Bruce Lee’nin temsil edebileceğini söylediğimiz halde ve bu yüzden onun dışındaki herkesin konsept sergilediklerini ifade ettiğimiz halde, neden hala kendimizi Bruce Lee’nin yerine koymuşuz gibi bizi görmek istiyorlar? Bu erdemsizliği sergileyenler sanki JKD’yi temsil mi ediyorlar? Sadece Bruce Lee’nin temsil edebileceği bir özgün tarzın soyağacının olmasının hem bir çelişki hem bir saygısızlık olamayacağını göremiyorlar mı? Bruce Lee bile kendi Çince ismiyle Jun Fan olarak isimlendirdiği bir felsefenin soyağacı mı olurmuş?

Biz Bruce Lee dışında JKD felsefesini benimseyen diğerleri gibi konseptimizin adını uzun yıllar önce Kulelkavido olarak duyurduğumuz halde ve yıllar sonra da hala özgün olduğumuzu vurguladığımız halde sanki JKD’yi biz icat etmişiz gibi bize saygısızca yan bakanların bu kaşıntısı nedendir? Size ne bizim konseptimizden?

JKD’nun bir felsefe olduğunu daha yeni öğrendikleri ve bu felsefeye göre dövüş teknikleri çalışmanın bu felsefeye ters düşmediğini bildikleri halde, hala “jkd yapmak” ifadesini kullanan bu yeniler,  onlara gösterdiğimiz “jkd felsefesiyle bir şeyler yapmak” arasındaki farkı ne zaman anlayacaklar?

İşte bir asistanımız daha yeni Amerika’ya giderek her şeyi yakından görmek üzere İnosanto’nun kendi öğrencileriyle görüştü. Gördü ki her şey anlattığımız gibidir ve bu felsefeye göre yararlı olanı almaya devam ederek çalışırsın. Jeet Kune Do senin kendini sergilemendir. Daha önce bir asistanım Bruce Lee’nin kendi öğrencilerinden birinin asistanlarından biriyle Berlin’de görüşmüştü. Sonuç aynıydı. Bruce Lee’nin değil sonradan gelenlerin konsepti vardı ve asistanımın kendisi takdir ediliyordu. Zaten böyle olacağını ona daha o gitmeden söylemiştim. Asistanımızın tanıklığına göre neden bizim eğitimimiz hala çok iyi? Neden bu felsefeye göre kendi konseptimizi çalışamayalım?

Türkiye’de elbette yetenekli eğitimciler de var. Neden benim asistanlarımın hem de tümü herkesçe beğeniliyorlar ve biz Türkiye’nin en iyi eğitimcilerini yetiştirmeyi nasıl başardık?

İnternette basit basit sorularınızın cevaplandırılamadığından yakınmalarınızı öğrencilerimiz bize taşımasalar varlığınızdan bile haberimiz olamayacak. Cevaplayamayacağımız hangi sorunuz var? Nereden çıkıyor bu? Sizi kim işletiyor? Neden her sese kulak veriyorsunuz? Dedikoducularınız öğrenci sayınızı aşıyor mu? Sorularınıza cevap almamak için mi şahsımıza ulaşmıyorsunuz?

Hem JKD’ye “fesefedir ama sistem değildir” diyeceksiniz hem de “JKD çalışmalarını başlatmaktan” söz edeceksiniz? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusudur? Felsefeyse "ne" çalışıyorsunuz? Sistem değilse "nasıl" çalışıyorsunuz? Demek ki mevcut felsefeye göre "yorum" çalışıyorsunuz. İşte biz de Ustamın başka ülkelerden taşıdığı harika teknikleri bu felsefeye göre çalışıyoruz. Bunda ne var? Demek ki JKD çalışmıyorsunuz. Yorum çalışıyorsunuz. JKD, Bruce Lee’nin malıdır. Sizinki, bizimki ve herkesinki yorumdur. Bizim yorumumuzun zenginliği bizi taşıyor. Felsefemiz JKD. Bu kadar basit. Hala anlamıyor musunuz? Kendinizi kamuoyuna bizim kadar kabul ettirmek için mi bize Do ahlakına aykırı bir şekilde sataşıyorsunuz?

Dostluğun herkes için daha geçerli olacağını göremiyor musunuz? Bizim camiamızdaki birlik, beraberlik, kardeşlik, sadakat duygularını belki başka hiçbir camianın bu seviyede taşımadıklarını görmüyor ya da işitmiyor musunuz? Bunun nesinden rahatsız oluyorsunuz? Biz dövüş sanatı camiasına köstek değil, destek oluyoruz. Bu felsefeyi güzel ahlakla yaymamızın önünde durmakla kime hizmet edeceğinizi sanıyorsunuz?

Neden kardeş wing tsun camiasına da sataşıyor mücadele sanatları camiasında kaos oluşturmaya gayret ediyorsunuz? Onların Ng Mui, Yim Wing Chun ya da Yip Man’in felsefesinin yeteneğinin çok üzerinde olduklarını ve artık bu konularda Uzak Doğuluların eskisi kadar Batı dünyasının ilerisinde olmadığını görmüyor musunuz? Gerek Avcı’nın ve gerek Boztepe’nin, Çinli  W.C’cilerden daha fazla talep gördüklerini, Tüklerin adını dünyaya başarıyla duyurarak hizmet ettiklerini ve saygı duyduğunuz ecnebilere kendilerini hayranlıkla kabul ettirdiklerini görmüyor musunuz? Onları beğenmeyen siz beyzadelerin videoları da az buçuk ortadadır. Neden azdır? JKD ile ilgili göstereceğiniz bir şeyiniz mi yok? Belki sizi izlemeyenler çok sataştığınız için sizi WT’cilerden daha iyi sanırlar. Peki ortaya sergilemiş olduklarınız neden zannettirdiğiniz kadar iyi değil? Yansıdığınız kadarıyla topu topu bu kadarcıksanız neden başkasını beğenmiyorsunuz?

Neden tek yumruk olmuyor ve birbirimizle uğraşıyoruz? Neden çatık kaşlı yaşıyoruz? Neden kişisel gelişimimizi ihmal ediyoruz? Neden savaş sanatlarına hizmet yarışında olmuyoruz? Neden Do ahlakından uzağız? Bunları en çok sorması gerekenler neden bu kimseler?

                        30.09.2010 Sijo YÜKSEL YILMAZ