JEET KUNE DO PROGRAMINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Her JKD sanatçısı aşağıda söz edeceğimiz hususları içeren ama kendine uygun olan bir müfredata sahip olmalıdır. Burada söz edilenler dikkate alınmadan kişisel bir program oluşturmak noksan ve erken olur.

En önemli ilk on özellik olarak şunları sıralayabiliriz: JKD kapsayarak sentezler, ekonomiktir, alternatiftir, şekilsizdir - formsuzdur (kata yoktur), motorik temeli daha ziyade hız ve güçtür, taktik zenginliğe sahiptir, teoride ölçüsü mantıktır, teknik temeli zihindir, egzersizler ihtiva eder (doğal, aletli; tescilli ) ve kendi içinde mesafelere göre bölümlenir.

Savunmayla ilgili alt yapı hazır olduktan sonra 1 dakikalık defans ağırlıklı boks müsabakaları yapılmalı. Başlangıç için 1 dakikalık raunt olması yeterlidir. Defans ağırlıklı tekme boksu da 1 dakikalık raunt olarak çalışılabilir. Bunun dışında öndeki elle 1 dakikalık boks ve daha sonra yine ön el ağırlıklı tekme boksu da çalışılabilir. Daha başka yine partnerle sahte atak, mızrak vuruşu, tekme, mızrak vuruşu, pak sao ve vuruş çalışması ile durduran tekmeyle savunma, ön el vuruşu, yakalama ve yere alma çalışması dâhil edilmelidir.

Jeet kune do’da atakların genel özellikleri atak hazırlığı (prepation of attack), basit atak (simple attack), bileşik atak (compound attack), aynı anda karşılık vermek (riposte), yenilenen atak (renewed), kontra atak (counterattack) şeklinde sıralanabilir. Basit programın birinci bölümünün tamamlanması için JKD’ciler için çok mühim ve popüler “atağın beş yolu”ndan biri olan çeken atak (attack by drawing) daha sonra ilave edilmek üzere şu dördü çalışılabilir: Basit açılı atak (simple angle attack), kombine atak (attack by combination), hareketsizleştiren elle atak (hand immobilization attack ) ve ilerleyen atak (progressive attack).

Fazlalık teknik ve egzersiz içermez. Sonuca en kolay ve en kestirme yoldan, en kısa zamanda ve genelde direkt yoldan gider. Jeet Kune Do müfredatı tutuşlar - yaka teknikleri (gripping), göğüs göğse mücadele (grappling),  güreş (wrestling), müsabaka (sparring), sokak dövüşü (street fighting) ve egzersizler (exercises) içerir. Bu müfredat teknik olarak yumruk çeşitleri, tekme çeşitleri, tutuş çeşitleri (tek - çift kol / kırık - düz kol), büküş ve kırışlar, denge kurma ve denge bozmalar, düşmeler ve düşürmeler, yer teknikleri ve kilitler, savunmalar (bloke, savuşturma, eskiv vs.) gibi çok yönlü bir içeriğe sahiptir. Tekme direkt (düz, yukarıdan aşağı ezici, aşağıdan yukarı çarpıcı), yan (itici, çarpıcı, ezici), geri (direkt düz, alttan yukarı), kanca (ayaküstü, üst topuk), dairesel (dıştan içe, içten dışa ), çapraz (dışa, içe), döner (tam, yarım), uçar (yan, düz, çapraz), diz (direkt, alttan yukarı, dıştan içe, içten dışa) uygulanır. Dirsek (direkt, sağdan sola, soldan sağa, geri, aşağıdan yukarı) uygulanabilir. Yumruk ise direkt (düz, dikey) el sırtı, keski, kanca, aparküt, kroşe (içten dışa, dıştan içe), jab (direkt yumruk, parmak, eklem), swing (dirsekten, omuzdan – düz ve ters), çekiç (yukarıdan aşağı, yana, geriye), eklem (her yönden), parmak (her yönden) uygulanabilmektedir. Gardı daima hareket halindedir ve bai jong’a esir değildir. Dayanıklılık 5/1 - 4/1 e kadar düşerken, ağırlık kazanan hız ve güç egzersizleridir. Çalışmalar uzak mesafede sparring, yakın mesafede grappling, orta mesafede boxing, düz gardda tutuş (gripping)  ve yerde güreşmek (wrestling) olmak üzere çeşitli gardlarda başlar. Taktik ve strateji olarak çeşitli şaşırtmaca ve hilelere sahiptir. Bazen şaşırtmaya bile zaman bırakmaz (stop - hit).

Taktik olarak tuzak kurmalar, şaşırtmacalar, anilikler, denge bozmalar tercih edilmektedir. Hasım atak yapar yapmaz başlangıçta gözlere, ayalara ya da diz kapağına vurarak durdurulur; bunlar birincil hedeflerdir (primary targets). Alt seviyeye tekme gelirken yukarı yönelerek – arka ayak dâhil yerden kalkar – sonra da basan bacağın dizine tekme vurulur; bu tam sarkaç tatbikidir (full pendulum applied). Hasmın ön tekmesi gerideki ayağımızın tabanıyla engellenir (oblique stop kick).

Defans olarak yuvarlanarak kayma (sliding roll ya da rolling), zig zag (weave), dalgalanma (body sway ya da swaying), kaçınmak (evasive), kaydırmak (sliping), savuşturma (parrying), kilitleme (snapping), eğilme (ducking), blokeleme (blocking) uygulanır.

En önemli alternatifleri şu konularda gerçekleşir: Vurmak (hit), kaçınmak (evasive), gard yani hazır duruş (spesiyal ve bai jong), hile (manipulation), dikkat – kesinlik - dakiklik (precision), vücut hissi (body fell), güç (power), hız (speed), yanıltıcı harekette bulunmak (feint), düşürmek veya fırlatmak (throwing), hareketsiz kılmak (immobilization), hilekar patlama (shifty blasting), vaziyet alma (attitude), zamanlama (timing), çarpıcılık (striking), görme - önsezi (vision), farkında olma (awarenes), mesafe (distance), çabuk karşılık / darbeyle (riposte), zig zag (weave), kaydırmak (slipping) vs.

Sonuç olarak Jun Fan Gung Fu başka Jun Fan Jeet Kune Do başkadır ve Jeet Kune Do felsefesi ise bambaşkadır...  JFGF Bruce Lee’nin sürekli değişen programlarıdır ve JFJKD İnosanto’nun kendine mahsus JKD yorumudur. Zaten JKD felsefesi de mutlak değildir; eleştirilebilir. Asıl olan kendinizi en mükemmel şekilde ortaya çıkarmanıza yardım etmesidir. JKD felsefesi size rehberlik ederek kendi felsefenizi beslerken onu idrak eden sayısı kadar müfredat çeşitlenir.