NASIL JEET KUNE DO’CU OLUNUR?

Jeet Kune Do, Bruce Lee’nin özgün sistemidir ve isim hakkı Bruce Lee’nin eşi Linda’nın üzerinedir. Bu yüzden Bruce Lee’nin kendi sistemini ondan başka kimse temsil edemez. Kimse onun sisteminin aynısını çalışıp kendi konseptini katmadıkça JKD adamı olamaz. JKD konsept olarak da sadece Bruce Lee’ye aittir ve bu felsefe sizden Bruce Lee’nin konseptini değil kendi konseptinizi ortaya koymanızı ister. Çünkü JKD yerinde saymaz; patinaj yapmaz; sürekli bir değişim ve gelişim gerektirir; bu süreçte değişimin nedeni sizin katkılarınızdır. Fakat tüm bunlar temel ilkelerine sadık kalarak gerçekleşmelidir.

Nedir bu prensipler? Nedir JKD’nin olmazsa olmazları? JKD’nin klasik sistemlerden farkı nedir? JKD’ci nasıl olunur?

Öncelikle klasik sistemlerin yükünden kurtulmak ve çabuk sonuç alıcı teknikleri çok çalışıp çok hızlandırmak gerekir. Basit ve direkt ataklar gerekir. Tekme, yumruk, trapping ve grappling mesafesinde su gibi akan savunma ve saldırı çalışmaları yapmak gerekir. En az enerji ve hareketle en çok iş yapma becerisi kazanmak gerekir.

Savunma olarak atağı durduran yumruk ve tekmeler (stop hits ve stop kick) eşzamanlı olarak savuşturmayla (simultaneous parrying) yapılmalıdır. Eşzamanlı savuşturmayla yumruklama (simultaneous parrying ve punching) çok hızlı gerçekleşebilir. Saldırı yapmaya yeltenirken ondan önce davranarak ona saldırır ve vurarak atağı durdurur. Böylece harekette ekonomi (economy of motion) sağlanmış olur.

Atağın 5 yolu (five ways of attack) bilinmelidir:

 1. Basit (Açılı) Direkt Atak (Simple - Angle - Direct Attack /SDA)

2. Kombine Atak (Attack By Combination /ABC)

3.Ekseninde İlerleyen Atak (Progressive Indirect Attack /PIA)

4.(Eli) Hareketsizleştirerek Atak (Hand - Immobilization Attack /HIA)

5. Çeken Atak (Attack By Drawing /ABD)

Ataklarda haber vermek yok (non-telegraphed attack); yumruk patlayıcı olarak çıkarsa haber vermez (non-telegraphed punch). Bu nedenle patlama (bursting) önemlidir; anilik önemlidir.

Su gibi akışkan bir zihnin (be like water) otomatikman harekete hazır ve uyumlu bir beden gereklidir. Nitekim sıvı her şeye ve her şekle uyum sağlar. Her şekle uyum şekilsizlik (formless)demektir. Yeniden yönlendirme (redirection) yoluyla hasmın enerjisini yine hasma kullanır. JKD bunları da ister.

Ekonomik hareket (economy of motion) gerekir; yani fazladan hareket etmemek. Bu nasıl mümkün olur? Etkililik (efficiency) gerekir. Yani maksimum güçle, en kısa zamanda hedefine ulaşan bir saldırıyla. Etkililik için bloke yerine savuşturmak (parrying), hassas noktalara ulaşmak ve çok sert vurmak gerekir.  Dolaysızlık (directness) gerekir. Yani doğrudan geliyor olmak. Basitlik (simplicity) gerekir. Yani  düşünmeden, süslemeden, basitçe, doğal, komplikasyonsuz. Yani ana amaç “çabuk sonuç almak”tır.

Yüksek seviye tekmeler problem olabilir (no high kicking). Hasma yakın iken (istisnalar kaideyi bozmaz)alt seviyeye tekme, kaval, orta seviyeye yumruk ve diz; üst seviyeye yumruk, dirsek ve kafa tosu daha uygundur.

JKD dövüşte dört mesafeden söz eder: Tekme mesafesi (kicking), yumruk mesafesi (punching), hasmı tuzaklama yani hareketsiz bırakma mesafesi (trapping) ve yakalama mesafesi (grappling). JKD mesafeleri zamanla gelişmiştir. Başlangıçta mesafeler yakın, orta ve uzun menzilli olarak kategorize edilmişti.

Wing Chun teorilerinden merkezi hat teorisi (centerline theory) bilinmelidir. Burada bir yandan hasmın tam ortasından geçen hayali çizgisi hedeflenirken diğer yandan kendi çizgimiz korunur.

Gerçek(çi )dövüş (combat realism) önemlidir. Süslü teknikler sokak gerçeğinde geçersizdir. Bu itibarla JKD dövüş sporlarının hepsinden “kuralsızlık” bakından da farklıdır. Mademki gerçek(çilik) önemlidir, öyleyse canlılık (aliveness) da önemlidir.

Benim katılmadığım ve felsefesine aykırı bulduğum “The Original JKD (Jun Fan)” ve “The JKD Concepts“ ayrımı bazıları için iddiadır. Ama bunlardan birinin varlığı bile diğerini yok kılar. Bu nedenle bazı önemli isimler bu ayrımı yapmış ve bazıları da karşı çıkmıştır. Bruce Lee’nin ilk öğrencileri, son öğrencilerinin bildiğini bilmiyorsa ama son öğrenciler ilk öğrencilerinden çok önemli bilgiler edindiklerini söylüyorlarsa bu dahi paradokstur. Bruce Lee isteyen öğrencilerine sertifika verebilir; ama bazı öğrencileri sertifika derdinde olmayabilir ve bunun peşine bile düşmeyebilir. Tıpkı Bruce Lee gibi diplomayı kâğıt parçası sayabilir. Zihin kuşatılmışsa kuşağın donu tutmaya yaradığını düşünebilir. Burada asıl olan felsefeye doğru olarak hâkim olmak ve ilklere aykırı düşmemektir. İki tip bakış açısı ya da üç tip her neyse nasıl doğmuştur? “JKD framework system” ve “JKD personal system” ayrımına neden uğramıştır? Bu tartışılabilir ve ben bu yazıda bu tartışmaya girmeyeceğim. Kişiyi JKD adamı yapan JKD felsefesine ve ilkelerine uygun ama kendine özgün bir müfredat oluşturmasıdır. Bu özelliklere sahip olan herkes JKD adamıdır. Müfredat tüm bunları içermelidir. JKD adamı olmak mantıksal açıdan işte bu kadar kolaydır; ama tüm bunları yerine getirmek çok çalışarak yeteneklerin geliştirilmesine bağlıdır.

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/nasil-jeet-kune-docu-olunur/14415.html   6 Kas 2014