GERÇEKÇİ DÖVÜŞ ANTRENMANI

Jeet Kune Do sparring olabildiğince gerçekçi olmalıdır. Çünkü "real kombat" JKD'nin ölçüsüdür. Mümkün mertebe gerçekçi olabilmek için kuralların tam olarak kalması, hiç olmazsa minimum seviyeye düşmesi gerekir. Kuralsız bir dövüş için bedeni koruyacak olan aksesuarların hassas noktaları çok iyi muhafaza etmesi gerekir. Zira saldıran dövüşçünün zarar verme endişesi bile olmamalıdır.

"Gerçekçi dövüş antrenmanı", ne gerçek dövüştür, ne müsabakadır, ne de antrenman amaçlı bir sparring'tir. Bu üç farklı durumun birbirleriyle karıştırılmaması hasebiyle hepsini kısaca ve tek tek değerlendirelim.

Kategorik açıdan dövüşme türleri:

1. Gerçek Dövüş: Kuralsızdır. Akıbetin ne olacağı belli olmadığı gibi tehlikesinin sınırları da belirsizdir. Hastane ya da ölümle sonuçlanabilir. Zaruret dışı söz konusu bile olmamalıdır. Bilenin de bilmeyenin de yaptığı ya da yapmak zorunda kaldığı sonuçta kazanma olsa bile kötü bir durumdur.

2. Dövüş Müsabakası: Her şeyden önce kurallıdır. Hatta çoğu dövüş sporlarında kurallar maksimal seviyededir. Akıbette kazanma ya da kaybetme olsa bile tehlike kuralların az ya da çok olmasına göredir. Kolay kolay ölümcül durumlar söz konusu olmaz. Kuralların çokluğuna rağmen tam bir korunma ve güvenlik de söz konusudur.

3. Gerçekçi Dövüş Antrenmanı: Kurallıdır fakat kurallara ayar çekilebilir. Bir antrenman ya da müsabaka olarak da çalışılabilir. Amaç yarışmak değildir; sokağa hazırlanmaktır. Bruce Lee'nin sparring çalışması buna misal verilebilir. Müsabakalara müsabaka ile hazırlanıldığı için bu antrenmanla gerçek dövüşlere hazırlanılır. Kurallar ne kadar aşağı çekilirse "gerçek dövüş"e o kadar yaklaşılır ve o kadar gerçekçi dövüş olur. Yine kurallar ne kadar yukarı çekilirse "dövüş müsabakası"na o kadar yaklaşılır.

Dövüş antrenmanında genellikle heyecan olmaz. Zaten amaç antrenman ve sokağa gerçekçi olarak yaklaşmak olduğu için kesinlikle heyecan olmamalıdır. Çünkü heyecan gerçek dövüşte de dezavantajdır. Dünya şampiyonasına bile katılsanız sokak dövüşü atmosferi gibi olmayacaktır. Sokakta canını veya belki daha değerli özelliklerini kurtarman, ringte madalyayı ya da kupayı kurtarmandan daha elzemdir. İki futbolcu, iki basketçi ya da iki voleybolcu oyun kurallarının dışına çıkarak dövüşebilirler. Bu durumda o dövüş gerçektir. Ama iki dövüşçünün gerçek futbolu, gerçek basketbolu ya da gerçek voleybolu yoktur.

Kısacası "gerçekçi dövüş antrenmanı" şudur: Partnerine diyorsun ki "tamam biz düşman değiliz; ama kötülere karşı en gerçekçi şekilde eğitilmemiz için var mısın, iyice korunup kuşanalım; öyle ki darbeler zarar vermesin ama denge bozacak kadar da etkili ve gerçek olsun. Ya da başka bir ifadeyle şudur: Gel senle iyice korunarak gerçekten dövüşelim. Tam bir korunma içinde gerçek dövüş "gerçekçi dövüş"tür.

JKD'nin okulu yoktur; sokağı vardır. JKD'nin okulu yoktur; çünkü her yer okuldur. Sokak MMA değildir. Elbette MMA'yıküçümsemiyorum ama bıçaksızdır; silahsızdır; teke tek'tir ve her ne kadar serbest ise bile yine de kurallıdır. Oysa sokak silahlı ve kalabalık da olabilir. Bu itibarla JKD'yi MMA gibi takdim etmek JKD felsefesine aykırıdır. MMA da diğer tüm dövüş sistemleri gibi şekillidir; onlardan farkı bu şeklin nispeten daha fonksiyonel olmasıdır. JKD şekilsizdir; sokak şekilsizdir ama işi bilirsen karşındakini paket dahil istediğin şekle sokabilirsin.

Bu makaleyi yazmanın tam bu aşamasında bir öğrencim (Sedat Göçer) beni aradı. Derince'de çok kalabalık bir kavga olduğunu ve ne yapması gerektiğini sordu. Tanıyıp tanımadığını sordum. Tanımıyormuş. Böylece dövüşün bir dış ilkesini ona hatırlattım: "Bilmediğin bir kavganın içine girme."

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/gercekci-dovus-antrenmani/17072.html   24 Mar 2016