FELİX MACIAS JR JKD (OĞUL)

Felix Macias aynı adı taşıyan babasıyla daha çocuk yaştayken Bruce Lee ve James Lee’nin ilk nesil öğrencilerinden oldu.

Babası Felix Sr.’un Jeet Kune Do Dergisi’yle olan röportajı oğul Felix Jr. ile devam ediyor. Oğul Felix’e, Bruce Lee ile ilgili anısı olup olmadığı sorulunca dergiye şu yanıtı veriyor:

“Yaklaşık 8 yaşındayken ilk hatırladığım onlardan babamın bana ve kardeşime “Green Hornet” televizyon şovundaki Kato’yla tanışmak isteyip istemediğimi sormasıydı. Doğal olarak, çocuk olarak ciddi olduğuna beni ikna ettiğinde çok heyecanlandık. O akşam bizi James Lee’nin evine götürdü. İçeri girdiğimizde Bruce –Kato masada oturuyor ve kendisine ait resimleri imzalıyordu. Ben ve kardeşim onunla tanıştırıldığımda çok heyecanlıydım. Ellerimizi sıktı ve imzalı resim isteyip istemediğimizi sordu. Bruce’a doğru yürürken yanlışlıkla yeni süet botlarına bastım. Sadece bana baktı ve gülümsedi. O kadar heyecanlıydım ki Bruce’un resmini çekmem için babam bana hatırlatmak zorunda kaldı. Bu Bruce ile ilk buluşmamızdı.”

Dergi nerede ve ne zaman Gung Fu çalışmaya başladığını sorunca şu cevabı veriyor: “Hatırlıyorum, Jimmy Lee’nin evine başka bir ziyaretimizde James beni ve kardeşimi çalışma alanına götürdü ve nasıl tekme, yumruk ve hareket edeceğimi öğretmeye başladı. Bu henüz 8 yaşındayken Bruce ve James Lee’nin Gung Fu’suyla ilk tanışmam oldu.”

İlk dersinde gördüğü hazır bir müfredat değildir. Tekme, yumruk ve savunma göstererek derse başlıyor. Bu yazılı değil doğal bir başlangıçtır. Kimse bu dersin müfredatını sormasın; çünkü yoktur. Prensipler bellidir ve bu prensipleri çiğnememek kaydıyla dilediğin gibi başlayabilirsin. Dilediğin gibi çünkü mesela buradaki öğrencinin 8 yaşında bir çocuk olduğu dikkate alınmalı ve ona göre davranılmalıdır. Nitekim gelişigüzel ilerleyecek olan çalışmaların yazılı tek tip bir müfredat olmadığı oğul Felix’in devamında söylediklerinden de anlaşılacaktır. Yaklaşık 20 yıla yakın çalışan birinin müfredatının oldukça kabarık olması icap eder: “Bundan sonra James bana ve kardeşime Gung Fu öğretmeye başladı. Babamla da çalışmaya başladı. 14 yaşıma geldiğimde ciddi olarak çalışıyordum. Erken 20’lerime kadar çalışmaya devam ettim.”

Oğul Felix babasıyla aynı fikirdedir; JKD bu iki öğretmenin ölümünden beri gelişmemiştir. JFJKD konsept olduğu için ona umut vermiş. Fakat babasının ilave ettiği değişik kişi ve durumların da dâhil edilmesi gerekmektedir. Sadece farklı dövüş sanatlarının katkıları yeterli değildir. Nitekim katarak kaş yapayım derken göz çıkarılmış ve geliştireyim derken uzaklaşılmıştır. Gelişerek değil gelişmeden değişmiştir ki bu da onu başka bir şey yapar. Zaten kendisi de bunları şöyle ifade etmiştir: “Ondan sonra kendi başıma devam etmeye karar verdim. Bruce ve Jimmy’nin geliştirdiği dövüş metotları çok iyi olmalarına rağmen geride tam olarak gelişmemiş bir sanat bıraktılar. JFJKD’nin gelişmesi gerektiği yöne ait bir vizyonum vardı. Diğer kişilerin çok fazla farklı sanatı kattıklarını ve Bruce Lee’nin orijinal olarak geliştirdiğinden uzaklaştıklarını düşünüyorum.”

Dergi bu duygulara sahip biri olarak nasıl hareket ettiğini sorunca, şu yanıtı veriyor: “Jimmy ve babam tarafından bana öğretilenleri düşündüm ve hareketleri sıkılaştırmanın ve daha ekonomik ve uyum sağlayabilir yapmanın yollarını aradım. Mekanik olmadan onu mümkün olduğu kadar akıcı yapmaya çalıştım.”

Oğul Felix mesela İnosanto’nun ya da Wong’un yanına gitmek yerine kendi başının çaresine bakmıştır. Çünkü onun bilmediği Bruce ya da James’e ait olmayacaktır. Sonradan toplama olacaktır ve bunları pekâlâ kendisi de toplayabilir. Nihayet prensipler bellidir; ekonomik, uyumlu ve akışkan olarak öğrendiklerini pratik edecektir. Çok fazla farklı sanatı katarak Bruce Lee’nin orijinal olarak geliştirdiğinden uzaklaşmak… Şu ifadeye bakar mısınız? Bunu Bruce Lee’nin orijinal öğrencileri yapıyorlar. Onlardan ders alanların ya da sonraki jenerasyonların bir kısmı işi paraya dökerek bunu saklayabilirler. Ne kadar katarsan kat yine de JKD olacağını söylerken bir ölçü bile istemeyebilirler. İşin içine paranın girdiği işler hep böyledirler. Görüldüğü gibidir; Bruce Lee’den doğrudan ders alan öğrencilerinin JKD ile ilgili bir fikir birliği (icma) yoktur. Bütün orijinal öğrencileri bir araya gelebilseydiler yine de Bruce Lee’yi tam olarak anlatamaz ve yansıtamazlardı. Hatta kendisi bile kendisini kısa zaman zarfında tam olarak anlatamazdı. Bu durum herkes için böyledir. İlle eksikler olur. Düşünüyorum da en sadık öğrencilerimden Sifu İbrahim Yılmaz beni çok uzun yıllardır ve en çok tanır. Ama beni ne kadar anlatabilir? Sanırım hakkımda söyleyecekleri içinde yanlış bilgi olmazdı; ama felsefeye girildikçe hata payı artardı. Diğer öğrencilerim söz konusu olduğunda çok samimi olduklarımdan az samimi olduklarıma doğru gitgide bilgi yanlışlığı daha da artardı. Hele bir de felsefeye girilirse mesafe daha da açılır ve hatalar çoğalırdı. Öğrencimin öğrencisi olduğunda iş daha da karışacaktır. Hele ki konu felsefi olduğunda filozofun ne dediğini kendisinden dinlemek gerekir; hatta onu kendisinden dinleyen herkes aynı şeyi anlamayabilirler.