FELİX’İN GÜNÜMÜZ JKD’SİNE ELEŞTİRİSİ

2002 Haziran’ında “Jeet Kune Do Dergisi” ile yaptığı röportajda Bruce Lee’den ve özellikle Bruce’un asistanı James’den dersler alan Felix Macias Sr.’a günümüz JKD’si hakkında ne düşündüğü sorulunca ilginç yanıtlar veriyor: “Günümüz JKD’sine baktığımda Bruce ve James’in zamansız ölümü nedeniyle asla tam gelişmemiş bir sanat görüyorum.”

Bu ifade düşündürücüdür. Çünkü Felix’in gözlemlerinde Bruce ve James zamanındaki JKD yerinde saymaktadır. O zamandan bu yana dikkate değer bir gelişmenin olmamasının nedeni Bruce’un diğer öğrencilerinin Bruce ve James gibi olmamalarıdır. Bruce Lee sürekli bir şeyler katarak geliştiriyordu ve James de bu gelişime katkıda bulunuyordu. Yani her ikisi de yeni bir şeyler söylüyordu. Felix eleştirmekle yetinmemiş ve onların başlattığını yarım bırakmamanın yolunu da açıklamıştır:

“Onların başlattığını daha fazla geliştirmek için insanların değişik sanatlar, hasım tipleri ve durumlarla baş edebilmek için doğal yeteneklerini nasıl geliştirmeleri gerektiği hakkında daha çok bilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Herkes dövüşmeyi ve kendini savunmayı öğrenebilir. Fakat James öğrencilerinin öğrendikleri şeyi özgürce uygulayabilmelerini ve adapte olabilmelerini isterdi. Hayat size kalıplanmış durumlar vermez. O yüzden James ve Bruce’un başlattığı ruhu onurlandırmak için ve devam ettirmek için, antrenmanınız sizin ulaşabilecek sınırsız sayıdaki durum ve öngörülmez komplikasyonlara düşünmeden veya telaşlanmadan içgüdüsel olarak adapte olabilmenizi sağlaması gerekiyor.”

Felix üç eksik olarak değişik sanatlar, değişik hasım tipleri ve değişik durumlara işaret ediyordu. Jeet Kune Do konseptçiler değişik sanatlara açıktılar ama değişik hasım tipleri ve değişik durumlar konusunda müfredatları zengin değildi. Felix ise bu durumu beğenmiyordu. Hatta değişik sanatların sayısını az bulduğu için üç eksiğe dâhil etmişti. Bunlar sokak için çok önemli üç özellikti. Şu halde JKD için de önemsenmeliydi. Fakat herkes kendi JKD’sinin peşine düşecekti ve tek bir çatı altında istişare eden bir teşkilat söz konusu olmayacağından Felix’in temennisi gerçekleşmeyecekti. Bruce Lee’nin öğrencileri asla birlik ve beraberlik halinde farklı sistemlerin peşine düşmediler. Hatta bir kısmı konsept yanlısı bile değildi.

James de Bruce’tan aldığı bir miras olarak öğrencilerinin öğrendiklerini özgürce uygulamalarını istemiştir. Zaten bu özgürlük JKD felsefesinin gereğidir. Farklı şartlara adaptasyonu önemsemiş ve öğütlemiştir. Zira sokak dövüşleri bile birer kalıp halinde değildir. Kuralsızlık esastır. İşte burada telaşsız ve düşüncesiz içgüdüsel olarak cevap verilmesi gerekiyor. Mevcut okullarda antrenmanların otomatikliği ne kadar sağladığı sorgulanabilir. Felix kalıplaşmaktan kurtulma konusunun altını boşuna çizmemiştir.

JKD felsefesini yarım yamalak anlatanlar, Jun Fan JKD adını kullanarak pahalı seminerler verenler, JKD hakkında çok şey bildiğini söyleyip muhataplarını hayal kırıklığına uğratanlar bu açıklamalardan gafildirler. Web sitelerinde JKD felsefesiyle taban tabana zıt şekilde bir felsefe değeri bile olmayan açıklamaları yapanlar, becerilerini videolara dökemeyenler ve döktüklerinde ise beğenilmeyenler bu açıklamalardan gafildirler. Bruce Lee’nin öğrencileriyle resim çektirenler, JKD’yi tek kanaldan ve yetersiz alanlar bu açıklamalardan gafildirler. Kendini yenileyemeyenler, gelişerek değişene “Bu JKD değil” diyenler ve Bruce Lee gibi çalışmadan şişmanlayan “egzersiz küskünleri” bu açıklamalardan gafildirler. “Bu JKD değil” ha? Size öyle bir şey söyleyeyim ki tarihe not düşülsün:  Temmuz 1973’teki Bruce Lee Temmuz 1972’teki Bruce Lee’den o kadar çok farklıydı ki dışarıdan bakana göre bir yıl öncekinin yaptığı JKD değil…

Felix, Bruce Lee hakkında O kadar hızlıydı ki attığı her tekme ve yumruk havada şaklayan bir havluya bezer ses çıkarıyordu. Hiç kimse ona dokunamıyordu ve kimse cesaret edemiyordu” derken dikkat edin, bunu Bruce’un diğer öğrencileri hakkında da demiyor. Dikkat edin:Günümüz JKD’sine baktığımda” diyor, “asla tam gelişmemiş bir sanat görüyorum.” Niçin? “Bruce ve James’in zamansız ölümü nedeniyle…” Felix’in tam gelişmemiş dediği bu sanata hiçbir şey katmadan ustalık taslayanlar var. “O JKD değil”, “bu JKD eksik”; nereye varacağız?.. İki ölçü vereceğim:

_İlkelere uygun teoriler,

_Hayranlık bırakan pratikler.

İlkelere uygunluk JKD felsefesine uygunluktur. JKD’yi JKD yapan da zaten budur. Bu muhteşem ilkeler elbette hayranlık bırakan pratiklere neden olacaktır. Nasıl ki bu felsefenin kurucusu olan Bruce Lee’nin yaptığı gibi. Bunlardan birincisi olmazsa zaten ona “JKD” denmez; ikincisi olmazsa “masabaşı JKD”si olur ki o JKD’nin de zaten bir kıymeti olmaz. Bruce Lee görse onu utandırmayacak kadar iyi bir cazibeniz olmalı.

Felix Macias Sr.’a kendisiyle ilgili makalelerimi yayınlamadan önce ve sonra gönderdim. Bundan çok heyecan duyduğunu söyledi. Tüm Bizim Kocaeli okuyucularına selamları var.

Felix Macias Sr. kendi yolunu “Felix Macias Sr Jeet Kune Do” olarak tutmuştu…