BRUCE LEE’YE GÖRE ÇİN SAVAŞ SANATI

Yerli kaynaklarda yakaladığım çelişkiler itimadımı sarsınca Çinlilerin Kung Fu’yu nasıl anlattıklarını merak ettim. Bu araştırmalarımı ise Bruce Lee’nin Kung Fu hakkındaki düşünceleri konusundaki merakım takip etti. Bakalım Bruce Lee “Çin Savaş Sanatı” başlığı altında neler anlatıyor…

“Temelde 5 “yol”dan oluşur:

1.Vuruş: Tüm yumruk, diz, omuz, dipçik, kafa, dirsek, alt kol ve oyluk vuruşlarını içerir. (Ancak kartal pençesi, turnagagası, peygamberdevesi el içi ve benzeri özel teknikler hariç.)

2.Tekme: Gerek Kuzey ve gere Güney stillerinin tüm çeşitli tekme tekniklerini içerir.

3.Büküş (kilit) ve kırma: Eklem lövyesi ve kırışların 72 tekniği.

4.Atış: 36 atış tekniği.

5.Silahlar: 18 değişik silah Kuzey ve Güney Çin’de çok sayıda Kung Fu stili vardır. En bilinen başlıcaları şunlardır:

Kuzey Çin’de:

Wing Chun stili

Bart Kuar Klan

Ying Yee stil

Kuzey Peygamber Devesi stili

Kartal Pençesi stili

Tam T’uei stil

Sıçrayan Bacak stili

Kuzey Sil Lum stili

Law Hon stil

Kayıp Patika stili

Wa Kung stil

Ch’a Kung stil

Maymun stili

Chuiang Kung Pai stil ve saire…

Güney Çin’de:

Wing Chun stili

Güney Peygamber Devesi stili

Ejder stili

Beyaz Turna stili

Güney Sil Lum stili

Choy Lay Fut stil

Hung Kung stil

Choy Ga stil

Fut Ga stil

Mok Ga stil

Yal Guk Moon stil

Li Ga stil

Lau Ga stil ve saire…”

Bruce Lee “Güney” ve “Kuzey” olarak ikiye ayrılan bu Kung Fu stillerinin sadece bir kısmını sıraladıktan sonra “Bu klanlar iç ve dış savaş sanatları şeklinde de ayrılabilir. Fakat burada bunun ayrıntısına girmeyeceğiz” diyerek bitiriyor. Burada Bruce Lee’nin “iç” ve “dış” olarak kastettiği “aile içi stiller” (neijia) ve “aile dışı stiller” (waijia) anlamındadır ve birçok stiller hem iç hem dış teknikleri birleştirirler.

Neredeyse ustalaşanların büyük çoğunluğunun kendi stilini icat ettiği böyle bir dünyada birçoğu yok olup gitti ama geriye kalanların sayısı bile burada sıralanamayacak kadar çoktur. Bruce Lee’nin bu yazıları yazmasından takriben 40 yıl sonra Kung Fu günümüzde “geleneksel” ve “modern” olarak ikiye ayrılmaktadır. Burada adı geçmeyen en önemli stillerden biri olan sadece T'ai chi ch'uan’ın bile 5 stili mevcuttur. Ayrıca Wing Chun da Wing Tsun ve Ving Tsun hatta Ving Chun şeklinde farklı yollar izlemektedir. “Quan” yani “yumruk” adını içeren Kung Fu stillerinin haddi hesabı yoktur. Çin sanatlarının Japon yorumu kabul edilen Kenpo, sporlaşan Wushu, serbest dövüş olarak bilinen Sanshou ya da diğer adıyla Sanda, modern sentetik tarzı olarak bilinen Jing Quan Dao, bir Hokkien terimi olan Kuntao, 'Shaolin yolu' anlamındaki Shaolin Do birer Modern Kung Fu’durlar. Batı’dan da etkilenerek evrenselleşmesine rağmen altyapısını ziyadesiyle Wing Chun’un oluşturduğu Jeet Kune Do da bir açıdan modern Kung Fu kabul edilebilir; zira ona Jesse Glover gibi “Klasik Olmayan Kung Fu” (Non Classical Kung Fu) diyenler de olmuştur.

Bruce Lee’nin doğduğu tarih olan 1940 tarihi modern Çin savaş sanatlarının miladıdır. Bu milat Lee bu tarihte doğduğu için verilmiş olmasa bile bu tarihe kadarki stiller dönemi “geleneksel” kabul edilir. Şahsıma göre geleneksel stillerin bittiği ve modern stillerin başladığı tarih 1940 değil, Bruce Lee’nin “Jeet Kune Do” ismini ilk duyurduğu 1965 tarihi olmalıdır. En azından hiç kimsenin taklitçisi olmayan biri olarak ben böyle kabul ediyorum.

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../bruce-leeye-gore-cin-savas-sanati/16497.html

10 Aralık 2015