DÖVÜŞ OKULU

İLKEL DÖNEM

Çin’de “kwoon”, Japonya’da “dojo” dövüş sporcularının ve dövüş sanatçılarının eğitildikleri disiplinli okullardır. Buralar ilk olarak oluşurken çevrede iyi dövüşmesiyle bilinen kişilere “Bana da senin gibi dövüşebilmeyi öğretir misin?” gibi tekliflerle boş arazilerde çatısız oluştu. İlk okullar spor ve sanat değil salt dövüş üzerineydi. Bu nedenle ilerleyen zamanlarda talep arttıkça eğitim ağırlığını artırdı. İlk zamanlardaki arkadaş ilişkisi yerini öğrenci-hoca ilişkisine teslim etti. Yetişenlerin sayısının artması suiistimalleri ve sahtekârlıkları engellemek için icazetnameyi gerekli kıldı. Başarının ispatı pratik olarak belgelenirken artık belgeler teorikleşmeye döndü.

Daha sonra spor ve sanat kimliği kazandığında eğitimcinin saygınlığı arttı ve disiplin gitgide makul ölçülere oturdu. Zamanla hiyerarşi oluştu. Talebin aşırılığı nedeniyle kabul şartları ağırlaştırıldı. Nihayet öyle bir hale geldi ki zor sınavlarda hayatta kalabilenler öğrenime devam edebiliyordu (inisiyasyon). Suyunun suyu derken ustaların çıkması iyice zorlaştı. Bunun olumlu tarafı zor sınavların iyi ustalar çıkarmasıydı; kötü tarafı ise sınavı geçemeyen sayısız çocuk ve gencin hayatlarından olmalarıydı.

Uzakdoğu’da ordunun müdahalesi söz konusu oldu. Batı ise Uzakdoğu’nun tesirinde kalarak ya bizzat Uzakdoğu’ya giderek ya da Uzakdoğu’dan ustalar getirterek hem Batıya sanatı taşıttı ve hem de Batı sanat dallarının tümünü taşıyarak zenginleşti.

KLASİK DÖNEM

Bu dönem dövüşün spor dalı haline geldiği ve hatta olimpik olabilmeyi başarabildiği dönemdir. Artık ‘dövüş sporu’ terminolojisi doğmuştur. Çünkü yarışmaya dönüşmüştür. Müsabakası olmayanların da adı felsefesi gereği bellidir: Dövüş sanatı. Dövüş sanatçıları gösterilere önem vermişlerdir. Artık çoğu ülkelerde özgün ya da ithal olarak dövüş spor okullarının ve dövüş sanat okullarının sayısı gitgide artıyordu. Bir yandan okullar artarken diğer yandan ustalaşanlar kendi ekol, stil ve disiplinleriyle branşların sayısının artmasında da katkıda bulunuyorlardı. Bu dönemde Çin ve Japon dalları başı çekiyordu. Sonra buna Kore vs. de dâhil oldu. Branşların en çok sayıda harmanlandığı yer ise Amerika ve Avrupa idi.

MODERN DÖNEM

Bu dönemin başlıca özelliği okullarda birden çok branşta ders verilmesi ve ustaların da birkaç branşta ehliyetli olmalarıdır. Bu dönemde spor ve sanatın değeri gitgide azalmış karma branşlar önem kazanmıştır. Eskiye dönüş özlemiyle tekrar salt dövüş önemsenmiş ve yarışmalarda kurallar minimuma indirgenmiştir. Kuralsızlık modernizmin tepkisiyle felsefeden öteye gidememiş ve ringlere girememiştir. Artık pek çok branş içeren karma dövüşlerin dönemidir. Bu dalda başarılı olmanın yolu ise ilgili branşların hepsinden yeterince anlamaktır. Bunun varacağı nokta branşsızlıktır. Artık şu’cu ya da bu’cu yerine dövüşçü konuşulacaktır. Evrenselleşme daha da gelişir de milliyetçiliğe darbe vurursa milli sporlar ve olimpiyatlar önemini yitirecektir.

Böylece sonun başla buluştuğu bir çember çizmiş olduk. Eskiye dönüş olarak algılanmamsı gereken bu durum “değişmeyen tek şeyin değişim” ilkesiyle açıklanabilir. Artık disiplin daha modern ilkelerle söz konusudur. Artık iletişim ve kişisel gelişim uzmanları da işin içindedirler. Artık daha bilinçli bir eğitim söz konusudur. Ahlak daha evrensel bir nitelik kazanmıştır. Genel geçer kurallar daha fonksiyonel ve daha saygındır. Erdem yine idealdir. Fakat eğlenmek ve eğlendirmekten ziyade psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik fayda daha önceldir.

 

05.06.2012/YÜKSEL YILMAZ

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/dovus-okulu/15915.html    27 Ağu 2015