HİSSİN GÖZLERİ

Düşmanla karşılaştığınızda gözler karşılıklı bakışırken şayet düşmanınızın gözlerinde ifade varsa o bir usta olamaz. Ustalığın en hakiki belgesi gözlerin ifadesizce bakışıdır. Zira sahte diplomalar olur ama sahte cesaret ya da sahte bakışlar söz konusu olamaz. Acemilerin ve korkakların ‘bakışı kontrol ederek yenmeleri’ imkânsızdır.

Teke tek dövüşlerde farkındasızca farkedişimizde iki nokta var: Gözlerin ifadesi ve eklemin ilk hareketi. Şayet hasımla mesafemiz çok yakın ise ‘gözler’, şayet yeterince mesafe söz konusuysa ‘vücudun ilk hareket eden ‘uzvu’ bizi hazırlar; mesela omuz eklemi ya da diz eklemi bizi reaksiyona geçirir. Bu iki farkın bilincinde olmayanlar kesin hedeftirler. Mesela çok yakın bir mesafede gözleri okumak son derece kolay iken hala vücudu okumayı yani ilk hareketliliği beklemek tereddüt ve gecikmeye sebep olur. Burada şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; kişi uzmanlaştıkça gözleri okunmaz olur ve tam bir usta olduğunda artık tam olarak okunmaz olur. Bu nedenle böyle birinin ekseni daima rizikodur. Aynı derinlikte bir bakışa sahip olmayan için bu dar alan tehlikelidir. Bu alanda en emin kimseler daha da derinlikte bakmakta olanlardır. Yine mesela uzak mesafede bedeni okumak son derece kolay iken hala gözleri okumayı zorlamak uzaktaki bir kitabı okumaya çalışmak gibi meşgul edicidir. Bunun sonucu ise tereddüt ve nihayet gecikmedir. Burada ise şunu hatırlatmakta fayda görüyorum; iyi bir usta gözleriyle de bedeniyle de bizi yanıltabilir. Şaşırtmacalar ustalık sanatıdırlar. İyi bir usta sizi art arda - defalarca şaşırtabilir ve dilediği bir anda hedefine ulaşabilir. Eğer sizden çok üst düzeyde ise dövüşün bazı kurallarına uyma ihtiyacı bile duymaz.

Teke tek sparring'te hasma bakmadan hücum ve savunma antrenmanı yapmak çok faydalıdır. Bu tarz antrenmanlar hissin gözlerini açar. Bu antrenmanlarda devamlılık ise hissin gözlerini daha da keskinleştirir. Bunun dışında, mesela kapalı gözle chi - sao çalışması yapılabilir…

Teke tek dövüş çalışmalarında hissin gözlerini açmanın ve keskinleştirmenin başka bir yolu ‘karanlıkta sparring’tir. Karanlık ne hasmı göremeyecek kadar aşırı çok, ne de hasmı tam görecek kadar az olmalıdır; karanlık hasmı akletinin beyazından fark edebileceğimiz kıvamda olmalıdır.

Kalabalık dövüş antrenmanında kalabalığın merkezi hepsini görebildiğiniz değişken noktadır. Bu noktaya bakarsınız ve hepsini görürsünüz. Böylece ilk harekete reaksiyon gerçekleşebilir. Hepsini görmenin yolu değişken noktaya bakmak olduğuna göre ilk şart kalabalığın halkasının içinde olmamak yani halkayı karşınıza almaktır. Halkanın hilal şeklini almasında fazla bir mahsur yoktur. Önemli olan görmediğiniz bir noktada arkanızda birinin bulunmamış olmasıdır.

Özellikle kalabalık dövüş çalışmalarında asıl görmenin gözlerle değil zihinle gerçekleştiği daha iyi fark edilir. Nasıl ki asıl vuran da yumruk değil zihindir; yani yumruk zihinle vurmaz, zihin yumrukla vurur. Gözler zihinle görmez, zihin gözlerle görür. Yani sanılanın tam tersidir. Hissin gözleri bedenin pencereleri olan gözlerden dışarıya bakarlar.

Silahlı (aletli) hasımla yapılan dövüş antrenmanlarında teke tek çalışma yaparken hasmın bedensel bütünlüğünün bir parçası silahıdır. Hasmın elinde bir sopa olduğunu düşünelim. Sopanın uzunluğu bizim mesafe ayarımızı, sopanın biçimi bizim pozisyonumuzu, sopanın harekete geçmesi bizim eş zamanlı müdahalemizi belirler. Sopanın ucu hareketi belirler. Teke tek dövüşte hasmın gözlerine bakarken sopanın ucunu da fark etmek (farkındasızca) gerçekleşmelidir. Silahlı kalabalık hasımlarla yapılan dövüş antrenmanlarında diyelim ki hepsi sopalı ve bıçaklıdırlar - silahların uçlarının oluşturduğu alan sınırlarınızı belirler. Çemberin dışında olmak burada da çok önemlidir. Burada asıl olan hasmın hassas noktalarına ulaşabilmek ve mümkünse yani uğraştırmayacaksa herhangi bir silahı ele geçirebilmektir. Zira silahı ele geçirmek birini silahsızlandırmış olmaktan ziyade daha etkili vurabilmek ve uzak kalabilmek için iyidir. Hissin gözleri silahlarıyla hasımları ivmelerle birlikte komple görmelidir.

Kılıçlar çarpıştığında çıkan kıvılcımı fark eden farkındasızlığın sonsuzluğundan farkındalığın esaretine tutsak düşer. O halde tüm hallerde yararı en kesin olan farkındasızlıktır. Farkında olduğumuz zaman en küçük zaman dilimciklerinden oluşur. Tüm bu dilimciklerin her biri farkındasızlıkla doludur.

Yani farkındalılık farkındasızlıktan müteşekkildir. Nasıl ki quantum fiziğinde her yarım şey yarısızlığa varır. Bu da böyledir.

Şu halde acemilerin ve ustaların teke tekte ve kalabalıkta bakmak ve görmek konusunda toplam dört durumu söz konusudur:

1) Bakarak görmemek: Bu teke tek dövüşte yapılan bir doğrudur. Gözlere ya da hareket eden bir uzva bakar. Gözlere bakar ama gözleri değil vücudu komple görür. Kendi gözlerinin ifadesini fark ettirmez; çünkü baktığı yere çakılı değildir ve zaten ifadesiz bakmaktadır. Karşı tarafın gözlerindeki ifadeyi okumaması için de bir nedeni yoktur.

2) Bakarak görmek: Bu teke tek dövüşte yapılan bir hatadır. Gözlere ya da hareket eden uzva bakarak odaklanma yaşar. Gözlere bakınca hasmının gözlerinin rengini bile fark eder. Kendi gözlerinin ifadesini fark ettirirken karşı tarafın gözlerinin ifadesini fark edecek meziyete sahip değildir.

3) Bakmadan görmemek: Bu kalabalık dövüşte yapılan bir hatadır. Hiçbirine bakmaz fakat bakışlar ifade yüklüdür. Hareketli merkezi bilmez. Birine baksa onu görmez, görse bakmaz; çünkü korku halindedir. Onun genel durumu bakmaması ve görmemesidir. Oysa herkes ona bakar ve görür.

4) Bakmadan görmek: Bu kalabalık dövüşte yapılan bir doğrudur. Hareketli merkeze bakar ve böylece halkanın tamamını görür. Belli bir hasma bakmaz. Böylece hiçbirine odaklanmaz ve onu meşgul etmez. Bakışları ifadesizdir. Böylece kalabalığı oluşturan düşmanlar onu okuyamazlar iken o hepsini okur.

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/hissin-gozleri/17567.html     30 Haz 2016