JFGF ve Jeet Kune Do

Bruce Lee’nin sistemi Jeet Kune Do (JKD) Bruce Lee’nin Jun Fan Gung Fu (JFGF) çalışmasının yani temelinin felsefi üst yapısını yani çatısını oluşturur. Jun Fan Gung Fu’nun teknikleri temeli oluştururken çalışan kişi sonunda her şeyin sadece kendisine bağlı olduğunu öğrenir. Hiçbir teknik dövüşü kazanamaz, kazanan daima tekniği kullanan dövüşçü ve onun özellikleridir. Bu yüzden Jeet Kune Do’da özelliklerin çalışılmasına çok değer verilir. Sonuçta dövüşçünün özellikleri teknikleri “canlı” hale getirir. Bu şekilde her insanın eşsiz olması gibi antrenman sırasında kişi kendisine pek uymayan veya özellikle iyi uyan teknik ve alıştırmalarla karşılaşacaktır. Burada önemli olan dövüşçünün şahsi tercihlerini tanımak ve ona göre eğitmektir. Senin özelliklerine göre çalışılması gereken bir program başkasınınkine benzemez. Bu durumda hiç kimse “sen nasıl JKD’cisin?” diye soramaz. Soran JKD’nin işte bu esansiyel özelliğini bilmiyordur.

Bütün bunlar Jeet Kune Do’nun temel prensipleri göz önüne alınarak yapılır:

-          Hasmı mümkün olduğu kadar erken yalnızca fiziksel olarak değil, tüm saldırgan motivasyonuyla birlikte durdurmak,

-          Harekette ekonomi,

-          Basitlik,

-          Direkt,

-          Teknikler içselleşmelidir.

Sonuçta hasma etkinlik hasmı vuran her şeydir. Bu maddelerin hepsi etkili olmaya ve kısa zamanda sonuç almaya çıkar. Burada anahtar kelimeler zamanlama (timing), fazlalık hareketler yapmamak (economic), süssüz ve kolay olanı yapmak (easy), dolambaçlı yollar kullanıp atağı fark ettirmeden kestirmeden yol almak (direct) ve teknikleri içselleştirip akışkan olmaktır (automatic).

Bruce Lee’nin Jeet Kune Do felsefesindeki o meşhur sözünü hemen burada hatırlayalım: “Faydalı olanı öğren, faydasız olanı reddet ve özellikle senin olanı ekle.”

Hartsell grubunda bazı JKD’ciler JFGF’da “Ayak Çalışması” nı “Antrenman Programı’nın 1. Aşaması”nda ‘temel’ olarak şöyle çalışırlar:

1. Adım + kayarak ilerleme / gerileme

2. Kaymak + adım - ileri / geri

3. Sokularak itme - ileri / geri

4. İçinden adım - ileri / geri

5. Yana adım - sol / sağ

6. Kavislemek - sol / sağ

7. Beşik gibi sallanmak

8. Sarkaç gibi sallanmak

9. Ön ayak üç şekilde

10. Erkek üçgen

11. Dişi üçgen

12. Saat camı

13. Topuk / parmak ucu kaması

Burada kayar “adım çalışmaları” ileri ve geriye adımlı olarak eskrim (fencing) sporcularının yaptığı gibi ani, hızlı ve uyumlu olmalıdır. “Sokularak itme”lerde hasmın hattına yan pozisyonda girilir. Bu çalışma hem ilerideki hem de gerideki adama uygulanabilir. Çalışılırken dengenin bozulmaması için garda yakın bir pozisyon alınmalıdır. Eğer sağ omuz ile itilecekse sağ kol alt seviyeyi kapayacak kadar aşağı indirilirken sol kol yukarda hatta sol el sağ omuza yakın durumdadır. Diğer adım çalışmaları hasmın hattının içine taşmadan girerek ve yan olarak antrene edilir. Bunun dışında “eskiv çalışmaları” yapılır; fakat bu sadece hasım atak yaptığında kaçınmak için değildir; hareketlilikten dolayı hedef olmamak içindir. “Erkek üçgen” Wing Chun’cuların aldığı garddır (Yee Jee Kim Yeung Ma). “Dişi üçgen” ise Bruce Lee’nin meşhur geniş gardıdır (special guard).

Bu program Bruce Lee’nin orijinal öğrencilerinden Larry Hartsell’in JFJKD’si olup tarafımızdan yorumlanıp makale olarak hizmete sunulmuştur. Bunları bir JKD eğitmenimizin eşliğinde şahsi programlarınıza katarak çalışabilirsiniz.

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/jfgf-ve-jeet-kune-do/14595.html

11 Ara 2014