JUN FAN GUNG FU TRAPPING PROGRAMI

Larry  Hartsell’in Avrupa’daki bazı öğrencilerinin (1) çalışma programını açıklamaya ‘trapping’ ile devam ediyoruz.

Trapping ‘tuzaklama’ ya da ‘immobilize etme’ yahut ‘hareketsiz bırakma’ demektir. Neden? Çünkü pozisyon gereği hasmın bir koluna olan müdahale diğer kolun yolunu kapayarak onu hareketsiz bırakır.

Trapping ön el referans (2) pozisyonları yukarı seviyede dıştan içe ve içten dışa ile aşağı seviyede dıştan içe ve içten dışa olarak dört şekilde gerçekleşirler.

Hasmın ön el vuruşuna karşı gerideki elimizin dıştan içe savuşturma yapmasına ‘derin savuşturma’ diyoruz. Bu gerçekleşir gerçekleşmez daha ziyade vücudun önüyle (ön kol veya ön bacak) derhal atağa geçiyoruz. Zira derin bir savunma yaptığımız için kendimizi hasmın hattının içine girmiş olarak buluruz. Ön el vuruşuna karşı zamanlama sorunu yaşamamak ve derhal savuşturma yapabilmek için öndeki el dıştan içe doğru engelleyebilir. Böylece hasmın hangi gardı aldığına bağlı olarak hasmın içine girebilir veya hasmın arkasına geçebiliriz. Bunlardan başka gerideki el dıştan savuşturma yaparak ön el ile içten yararak hasmın hattına girmesine neden olabilir. Mesela bu bizi grappling pozisyonuna sokabilir. Öndeki el içten dışa savuşturarak teknik arkadaki elin de içten dışa savuşturmasıyla veya öndeki elin aynı anda (aniden) cevap vermesiyle devam edebilir.

Jun Fan / JKD trapping ön el referans pozisyonları:

     1. Yüksek dış referans

     2. Yüksek iç referans

     3. Alçak dış referans

     4. Alçak iç referans

     5. Hasmın ön el vuruşuna karşı 5 pozisyon

-          Gerideki el dıştan (3)

-          Savuşturmadan sonra öndeki el dıştan

-          Gerideki el dıştan savuşturma - öndeki el içten (yararak giriş) (4)

-          Öndeki el içten savuşturma - aradaki el içten

-          Öndeki el içten savuşturma - öndeki el reposte (5)

Her pozisyondan 1 trap

Jun Fan / JKD Trapping:

1.  Pak sao da

            2.  Lop sao’da

            3.  Pak sao dao - loy pak sao da (6)

            4.  Loy woang pak sao da (7)

            5.  Pak sao dao - loy pak sao da

            6.  Pak  sao da - lop sao da - gum sao da (8)

            7.  Bong sao - lop sao da (9)

Alıştırma: 1+2+4+7 trapp’larını zincirleme yumruk vuruşuyla yapmak.

 

Dipnotlar: 1. Berlin Jeet Kune Do Academy. 2. ‘Referans’ ifadesinden kastedilen gönderme, karşılama, müdahaledir. 3. Buna ‘derin bloke’ ya da ‘derin savuşturma’ deniliyor. 4. ‘Yarma’ ifadesi merkezi hatta bulunması nedeniyle kullanılmıştır. 5. ‘Reposte’ dediği anında karşılık vermektir. 6. ‘Pak sao da’ tokatlayan elden sonra vuruştur. ‘Da’ vurmak demektir. 6. ‘Loy’ sözcüğü içeriye demektir. 7. ‘Woang’ çapraz demektir. Sol gardda sağ el çaprazda kalır. 8. ‘Lop’ yakalamak ya da tutmak demektir. ‘Gum sao’ basan el demektir ve yönlendirme amaçlı kullanılır. 9. ‘Bong sao’ kolun kanat gibi aldığı yönlendirme pozisyonudur.

 

m.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel.../jun-fan-gung-fu-trapping-programi/14806.html     22 Oca 2015