BAYANLARA YAKIN SAVUNMA

İlk Çinliler de sanıldığı gibi minyon tipli iseler, Çinlilerin etnik adı da “Çinli” değil, “Han” olduğuna göre tüm han’lar minyon iseler, Kaşgarlı Mahmut “Divanü Lugat-it-Türk” adlı eserindeki Karahanlıların Çin’in bir parçası olduğu iddiası gerçek değilse, M.Ö.36 yılındaki Çin ile Roma savaşı gibi minyon Çinlilerin iri kıyım başka soylarla da savaşları olduysa Kung Fu ile ilgili kaynakların küçük cüsseli Çinlilerin kendilerini savunabilecekleri teknikler bulabilmek için hayvan stillerini oluşturdukları iddiası doğru olabilir. Çin hükümetinin onayladığı resmi tarihi kayıtlara göre Çinlilerle Batı dünyasının ilk teması M.Ö 200 yıllarında gerçekleştiği doğruysa hayvan stillerini bu tarihte başlatmak gerekiyor. 3000 yıllık süreçte bozkır ve dağ bölgesindeki iri kıyım Türk ve Moğol etnisiyle güneyde Yangçe Nehri vadisinde yerleşen minyon Çin etnisi arasındaki savaşın tarihi söz konusudur. Yoksa bu savaşlar mı dövüş tekniklerini geliştirmelerine neden oldu?

Çin Seddi’nin de bulunduğu Kuzey Çin bölgesi ve kuzeydeki bozkır halklarıyla güneyli Çin halkını oluşturduğu ileri sürülen vadi halkları arasındaki savaş alanındaki tecrübeler minyon Çinlilerin gerek dövüş tekniği gerekse silah tekniğini geliştirmelerini gerektirmişti (1). Çin’in MÖ 1. binyıldaki ilk hanedanı olan Şang hanedanı köken olarak Türk ve Moğol kökenli bir hanedanı gerçek ise ve Çin milleti esas olarak Han milleti olarak kabul edilir de Han milleti dışında diğer milliyetler dikkate alınırsa Tibet milliyeti, Uygur milliyeti ve İç Moğolistan gibi milliyetler karşımıza Çin’in homojen bir etnik topluluk olduğunu çıkarır. Bu durumda tüm Çinlilerin minyon olduklarının söylenemeyeceği sonucu çıkar. Çin settinin yapılmasını bile Türklerden korunmak için ya da ticaret kervanlarını yürütmek için gibi çeşitli sebeplere bağlarlar (2). Çinlilerin dövüş sanatına düşkünlüklerini iri cüsseli toplumlarla yaptıkları savaşlara bağlayanlar da var (3).

Bazı kaynaklar her ne kadar Çinlilerin çelimsiz yapılarını silaha çevirmek için önce beş hayvandan esinlenerek hayvan dövüşü stillerini ortaya çıkardıklarını söyleseler de anlaşılan kaynakların sayısı artırıldığında kanaat değişebilmektedir.

Fakat değişmeyen başka bir gerçek var: Kadınlar! Kadınların narin yaratılışta oldukları gerçeği konusunda kanaat sahibi olmak için kaynak araştırmasına gitmeye gerek yok. Her kadın erkeklere karşı koyabilecek ve hiç olmazsa caydırıcı olabilecek kadar kendini savunmasını bilmelidir. Bir sapık musallat olduğunda özgüveni olmalıdır. Hatta sopa kullanmasını da bilmelidir. Kadınların en büyük problemi güçsüz olmalarıdır. Kadınlar bazı egzersizlerle hızı ve güçlerini artırabilir ve bunu saldırganın hassas noktalarına uygulayabilirler.

Jeet Kune Do felsefeli herhangi bir disiplin kadınlar için idealdir. Çünkü Jeet Kune Do gerçekte ve kısa zamanda sonuç almada etkilidir. Jeet Kune Do prensiplerine kadınların uymaları bu prensiplerden ve insanlıktan yoksun erkekler için onları tehditkâr yapacaktır. Hızla gözlere parmak vuruşu ya da ayalara tekme etkili olacaktır. Bir bayanın parmakları narin de olsa gözlere hızla vurduğunda silaha dönüşür. Kadınlar arasında dövüşçülüğün yayılması sapıkları musallat olmadan önce düşündürecek ve belki de vazgeçirecektir.

Jeet Kune Do basitlik ister ve bu her kadın için kolaydır. Jeet Kune Do doğrudan doğruya (direkt) vurmanı ister ve bu da her kadın için kolaydır. Jeet Kune Do etkili vurmanı ister; işte bu antrenmanda hız ve gücün artırılmasıyla mümkündür. Kadınlar yumruk ve tekme antrenmanı yapmalıdırlar. Hız temassız gelişebilir ama gücün gelişmesi için temas şarttır. Evinde çalışma aletleri ve partneri olmayanlar spor okullarına başvurabilirler.

Özellikle Jeet Kune Do diyorum; çünkü bu felsefe sokağa yönelik prensipleri içerir. Herhangi bir spor ya da sanattan daha çok sokağa elverişlidir. Fakat bunun için kadınların bazı hususlarda feragat etmeleri gerekir. Düzenli olarak en az haftada iki gün ikişer saat zaman ayırmalıdırlar. Uzun tırnak yumruğu sıkıca oluşturmayı engelleyebilir. Uzun topuklu ayakkabılar hareket esnasında denge sağlamada problem oluşturabilir. Detaylı ve parçalı giysiler saldırgan tarafından yakalanmayı kolaylaştırabilir. Uzun saç bile kolay yakalanmanıza neden olabilir. Kolyeniz, küpeniz, başörtüsü iğneniz gibi her türlü takılarınız, ayakkabılarınız, kayışınız hatta keskin metalik bir kartınız silaha dönüşebilir. Kocaeli’de Sifu Yusuf Burgul antrenör Dilek Üstün İşçi’yi, Sifu Özcan Yılmaz antrenör Nurbanu Baş’ı ve Manisa’da Başasistanım Ediz Barış antrenör Rumeysa Ertem’i bayanların da Jeet Kune Do felsefesini öğrenmeleri ve kendilerini sokakta saldırganlara karşı korumaları için yetiştirmiştir.

 

DİPNOTLAR:  1. (Çin yazısını kullanmaları, M.Ö. XI’ yüzyılda mürekkep kullanmaları, M.Ö. 105li yıllarda kâğıdı icat etmeleri, M.S. 650de matbaayı kullanmaları, ilk derebeyliğin Çin’de olması Çinlilerin başka milletlerden çok da etkilenmek zorunda olmadıklarını da gösterir.) 2 . (Gerçek Shaolin Kung-Fu sanatını bilen usta sayısı bugün Çin’de dahi çok azdır. Çünkü kötü insanlara yayılması istenmemiş ve sıkı tutulmuştur. Günümüzde özünden uzak yozlaşmış bir Shaolin daha çok akrobasi, gösteri ve yarışma sporudur.) 3. Çin ile Romalıların ilk çatışması M.Ö.36 yılında olduğu iddia edilir. Hun prensini takip eden Hang birlikleri şimdiki Kazakistan’ın Talas Nehri civarında dört köşe kalkan kullanan gezgin savaşçılarla karşılaşmış. Kısa mızraklarla kendilerine karşı saldırıya geçilmesi karşısında şaşkına dönen Çinliler rakipleriyle alay ederek onları ok yağmuruna tutmuşlar. Ama neticede galip gelenler Harran’da muzaffer Krass’ın öldüğü savaşla Parfiyanlar’a teslim olan Roma lejyonu imiş. Romalılar da gayet cüsseli bir toplumdular…

 

www.bizimkocaeli.com/yazar/yuksel-yilmaz/bayanlara-yakin-savunma/15000.html

BAYANLARA YAKIN SAVUNMA. 26 Şubat 2015