7 - 17 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA SPOR SEÇİMİ

7 yaş ve üstü ise sportif hareketler dönemi olup genel olarak spor becerilerine geçiş ve özelde spor becerilerini uygulama evresidir. Artık yaşam boyu spor başlamıştır ve amaç uzmanlaşmaktır. Bunun için ise branş seçimi geciktirilmemelidir. Sıçrama becerisi, atlama becerisinden daha büyük denge ve koordinasyon gerektirir. Aday sporcu hangisinde daha yeteneklidir? Önce iki ayak üzerinde, daha sonra tek ayak üzerinde sıçrama becerisi kazanılır. Ama bu gibi ilkeler bu branşta daha yetenekli olan için daha çok geçerli olacaktır. Buz pateni, tenis gibi sporlara 7-8 yaşlarında başlanılabilir. İleri çocukluk döneminde (7-12) cinsiyet farklılığının motor beceri ve performansı üzerindeki etkisi artar. Bir takım sporu olarak futbola 7 yaşından itibaren başlangıç programlarıyla başlanabilir.

8 yaşlarında kas, kütle-vücut ağırlığının % 27’sini oluştururken, kas kasılma kuvveti hâlâ düşüktür. 8–12 yaşlarındaki çocuklar 60 ml./kg/dakika oksijen kullanım kapasitesine sahip olabilmektedirler. Fakat yine de yüksek oksijen kullanım değeri sporcunun oksijeni etkili olarak kullanabileceği anlamına gelmez. Çocuklar bu oksijeni etkili kullanamazlar. Çocuklarda oksijen borcuna olan tolerans yetişkinlere oranla daha azdır. Bir takım sporu olarak voleybola 8 yaşından itibaren başlangıç programlarıyla başlanabilir.

9 yaşlarında tedricen de olsa biyolojik ve fizyolojik ve hatta psikolojik değişiklikler devam ederken elbette kinezyolojik değişiklikler de devam etmelidir. Mesela egzersizlerde değişiklik farklı germe (stretching) ve esneme (flexibility) egzersizleri ilave yahut tercih edilerek yeniden düzenlenebilir. 9-13 yaşlarındaki sporcular her kalp atımında yetişkinlerin aldığı oksijenin 1/3’ü ile 1/2’sine yakın oksijen alabilirler. Yaş ilerledikçe ise bu fark azalır. Basketbol bir takım sporu olarak 9 yaşından itibaren tüm çocuklara uygundur. Sosyalleşme ve paylaşma bu yaş ve özellikle bu branşta idealdir. Futbolda 9-12 yaş arası çocuklar lisanslı sporculuğa adım atabilir. Okçuluk da 9-12 yaş için idealdir.

Takım sporlarının hemen hemen tümü ile eskrim sporuna 10 yaşında başlanılabilir.

11 yaş dövüş sporları için sinyal yaşıdır; özelikle yetenekliler için artık başlanabilir.

En hızlı gelişme 12 yaşlarında başlar. Atış sporlarına, atlama sporlarına ve su topu sporuna 12 yaşında başlanılabilir. Voleybolda 12-14 yaşları müsabaka dönemidir.

13–14 yaşlarında ise çocuğun gelişim durumuna göre düşük ağırlıktaki ekipmanlarla fırlatma sporlarına başlanabilir. Özellikle dövüş sporları için son sinyal dönemidir; hala başlanılmazsa bazı motorik egzersizlerin faydalarından yararlanmada geç kalınabilir.

15 yaşında kas, kütle-vücut ağırlığının % 32’sini oluşturur. Kas kütlede % 9’luk bir artış oluşmuştur. Bunu izleyen iki-üç yıl içerisindeki artış % 11 civarında olur. Kas kütle, kuvvet, güç ve sürate dayalı sporlarda gelişim yaşa bağlı olarak yavaştır.

16 yaşlarında halter ve güreş gibi sporlara başlanabilir.

17 yaşında bile aynı iş yüküne yetişkinlerden daha yüksek kalp atımıyla cevap verilebilir. Çocukların kalplerinin belli bir iş yükünü daha fazla çalışarak karşılaması yanında, bu yaşlarda kanın hemoglobin bileşimi de 14–15 yaşlarına kadar yetişkinlere nispeten daha azdır. Bu nedenle oksijen rezervesi açısından ve maksimal oksijen ve karbonhidrat kullanımına neden olan çalışmalarda dezavantajlıdırlar. Yüksek oksijen kullanım yeteneği dayanıklılık özelliğini iyileştirir.

Bu sporlara daha erken de başlanabilir; ama önce sporlara değil onların alt yapısını oluşturacak esneklik, denge ve koordinasyonlarını geliştirecek temel hareketleri içeren bir antrenman programı uygundur. Verdiğimiz bu yaş ayrımları ortalama bir ölçüdür ve elbette her çocuk için geçerli olacağı anlama gelmez. Ebeveyn çocuğun yeteneğini uzman bir antrenör ya da beden eğitimi öğretmeniyle keşfedebilir ve buna göre bir seçim yapılabilir. Çocuğunuz sizin için önemliyse bu hususlarda ihmalkâr olmayınız. Onun sosyalleşmesi, moral bulması ya da sağlık kazanması için su gibi geçen ömürde tren kaçtığında, “Babacığım (ya da) anneciğim ben küçükken kıymetini bilememişim, neden beni zamanında şu spora yazdırmadın?” demesin… Buraya kadar yaptığımız yaş ayrımına rağmen ihmalkârlık yapmaktansa ‘olduğu kadarınca ve kararınca’ elbette “sporun yaşı yoktur” denilebilir. Öyleyse buyurun size unutulmaması gereken bir ilke daha: Sporun yaşının olmaması genç yaşın avantajlı olmadığı anlamına gelmez!