7 YAŞINA KADAR ÇOCUKLARA SPOR SEÇİMİ

Hareket ihtiyacımız daha biz doğmadan ana karnında başlar. Hatta düşününüz ki henüz biz doğmadan hareket doğar. Uzun bir süre hareketsiz kalınsa uyurken bile farkında olunmadan sağa sola dönülür. Çocukluk dönemine gelindiğinde hareketlilik isteği ne kadar gelse de ebeveyn yaşına uygun bir spora başlatmayı ihmal eder. Fakat bunun faturasını “yaramazlık yapıyor” diye yine de çocuklar öderler. Okul döneminde özellikle ‘beden eğitimi’ derslerinin elbette bir nebze katkısı olur. “Büyüme”, hücrelerin büyümesi ve çoğalmasının neden olduğu beden ölçülerindeki ve ağırlığındaki artıştır ve spor işte tam bu süreçte büyümeye takviye rolü üstlenir. Bu büyüme yavaşlayıp ya da durup ileri bir yaşa gelindiğinde egzersizler ya da spor yine faydalıdır ama daha büyük avantajdan söz edeceksek artık iş işten geçmiştir. Öğrenmeye hazır oluş dönemlerinin iyi bilinmesi eğitimde başarı için önemlidir. Çok erken başlanan eğitim sakıncalı olabilir. Geç kalınmış eğitim telafi edilemeyebilir. Bu demektir ki her yaşa uygun bir branşın seçimi gereklidir. Duyarlı ebeveyn çocuklarını kışın ya spor salonlarına götürür ya da kış sporlarına kayıt ettirirler. Fakat yine de yaz sporları her yaş için daha avantajlıdırlar. Hareket ihtiyacımız ise yaz ve kış her daimdir.

Bebeklerin ve küçük çocukların temel hareket yetenekleri otomatik olarak yani kendiliğinden ortaya çıkar (filogenetik). Çeşitli beden bölümleri arasındaki koordinasyon gelişimi baştan ayağa ve içten dışa doğru bir yön izlemelidir. Unutmayın, bu bir ölçüdür! Egzersiz disiplininde de bu geçerlidir. Hareketler sırasında vücut ya çok abartılı ya da çok sınırlı kullanıldığından ritim ve koordinasyon zayıftır. İlk evrede kontrol ve ritmik koordinasyon arttığı için çocuğun hareketleri daha uyumlu ve kontrollü olmaya başlar. Çocuğun koşabilmesi için tek bacağı üzerinde herhangi bir desteğe gereksinim duymadan kendisini yukarı ve ileri doğru itecek yeterli bir güce sahip olmalıdır. Aynı zamanda koşma sırasındaki hızlı hareketleri kontrol edebilmesi için de koordinasyon ve denge gerekir. Yetenekler 18 ay civarında gelişmeye başlar. Spora çok genç yaşlarda başlamak ilerde en yüksek performans düzeylerine erişebilmek için avantaj oluşturur. Bütün bunların mümkünse havadar ortamlarda gerçekleşmesi daha sağlıklıdır.

3 yaşına kadar çocuğun zaten doğal olan hareketlerine biz de yardımcı olmalıyız. Mesela yüzme günümüzde doğuma kadar indirilmiştir.

3 yaşlarında jimnastiğe başlanabilir. Jimnastik gelişme çağı sürdükçe ve yüzme hayat boyu ihtiyaçtır. Yüzmeye de bu yaşta başlanabilir. Sıçrama hareketleri (jumping) zamanla ip atlama (rupe jumping) gibi daha anlamlı etkinliklere dönüşür. İki ayak üzerinde sıçrama becerisi ortalama 3 yaş civarında kazanılır.

Tek ayak üzerinde sıçrama becerisi de ortalama 4 yaş civarında kazanılır. Bu altyapı yaz ayları fırsat bilinerek sadece yaz sporları değil her sabah ve akşam kültür-fizik egzersizleriyle de kazanılabilir.

Daha küçük yaşlarda başlanmadıysa 5 yaşına gelindiğinde artık daha fazla gecikmeden yüzme öğrenilmelidir. Yetişkinler % 80–85 miktarında oksijen toleransı gösterirken, çocuklarda (ve gençlerde) bu değer % 90–92 dolayındadır. 5 yaşından 30 yaşına kadar vücut kas kütlesi 7,7’den 8,5’e çıkarken, kas kuvveti 9’dan 14’e çıkar.

Çocukların çoğu 6 yaşına geldiklerinde temel hareket modellerine hazırdırlar. Nörolojik donanım, anatomik ve fizyolojik özellikler ve görsel algı yetenekleri birçok temel hareket becerisini daha iyi gerçekleştirecek yeterliliktedir. Çocukların hareket eden topu elle ya da ayakla vurma gibi becerileri kazanmaları algısal motor yeteneklerinin geliştiğini gösterir. Bu yüzden ebeveyn bunları kontrol etmelidir ki doktor gerektiren bir durum varsa erken davranılsın. Temel hareketler dönemindeki olgun performans düzeyi, spor becerilerini uygulama ve spor aktivitelerine yaşam boyu katılımına yansıyacaktır. Bireyin temel olarak vurma, fırlatma, yakalama ve hızlı ya da uzun koşma yetenekleri olgun bir yaş ya da formda olmadıkça gelişemez ve bir spor aktivitesinde başarılı olması beklenemez.

7 yaşına kadar geçen yıllar temel hareketler dönemi olup olgunluk için de başlangıç evresidir. Çocuklarını sevdikleri ölçüde önemseyen her ebeveyn bu temel evreyi kaçırmamalı ve kontrollü olmak kaydıyla mutlaka uygun spora başlatmalıdır. Unutmayınız ki ‘eğer kaçarsa’ bu evre asla geri gelmemek üzere kaçar.

 

YAZARIN NOTU: Rakam olarak belirlenen bu ‘yaş’lar ortalama yaş rakamları olup çocuktan çocuğa (mesela yetenekten yeteneğe) değişebilir; takribidir.