KEYSİ FIGHTING METHOD

İspanyol Justo Dieguez Serrano ve Andy Norman’ın gerçek olay, deneyim ve yıllarca araştırma gibi çeşitli eğiticilerle yaptıkları antrenmanlardan yola çıkarak buldukları bir yöntemdir. 80’li yıllardaki bu deneyim nihayet Hollywood filmlerine dahi girmiştir (Batman).

Modern günümüz sokaklarında ayakta kalmaya adanmış bir dövüş metodudur. Kısa ve sert vuruşlarıyla dikkat çekicidir. Sürekli evrimleşen ve asla sabit olmayan bir durumdadır. Her gün gelişerek büyümeni ister. Tekmeye pek yer verilmez. Gerekince sadece alt bölgelere kullanılır. Dövüşün düşünen adam duruşuyla başlanmasının nedeni sokakta duvara yaslı adama sataşma durumudur. Bu durumda eller başın tepesinden kavuşturulur ve kollar ile tüm surat kapatılır.

KFM’nin nihai odağı çoklu saldırgan senaryosudur. İlk günden itibaren sizi bu ortamın içine sokmak ister. Sertliği ile sokakta geçerliliğini ve gerçeğe uygunluğunu sağlama almaya çalışır. Özellikle yakın dövüşte işe yarayabilir. Fakat kalabalığa karşı yakın dövüşmek problem doğurabileceği için kalabalığa savunma konusunda şahsen tatmin değilim. Bıçak ya da tabanca için ise tatmin edici olabilir.

Jiu-jitsu, aikido, wing chun ve jeet kune do karması olduğu şeklinde ifade edilen bu metoda spor denmesi doğru değildir. Bu tipik bir street fighting’dir. Yeterlilik için 6-7 yıllık bir çalışma yeterlidir. Keysi Metodu çok sayıda rakibin saldırısına karşı savunmayı ve etraftaki objelerin birer silah olarak nasıl kullanılabileceğini öğretir. Karmasyonuna jeet kune do’nun dâhil edilmesi prensiplerinden yararlanılması nedeniyledir. Fakat jeet kune do felsefesini bilenler iyi bilirler ki sınırsızlığı esas aldığı için jeet kune do kapsanamaz. Bu durumda karma ifadesi burada cıvık kalmıştır.

Tüm dövüş mesafelerini inceler:

Elle Tutulan Silahlar

Kicking Mesafesi

Punching Mesafesi

Trapping Mesafesi

Ayakta Grapling ve Alaşağı Almalar

Ground Fighting

Jeet kune do’da ifade edilen kicking mesafesi, punching mesafesi, trapping mesafesi ve grappling mesafesi burada tamamen vardır. Fakat bizim JKD Kulelkavido’muzdaki kadar olmasa da biraz daha genişletilerek 6’ya çıkarılmıştır. Fakat tüm dövüş mesafelerini incelediği iddiasında olduğu halde JKD Kulelkavido’nun mesafelerine göz atacak olursanız tüm dövüş mesafelerinin 6 ile sınırlı olmadığını göreceksiniz. Yine de silah ve yer dövüşünü mesafe olarak kabul etmesi takdire şayandır. Biz daha bu branştan haberimiz yok iken bu iki mesafeyi JKD Kulelkavido mesafeleri arasında zikretmiştik.

Görünüş bakımından kendine özgü bir karakteri olması bakımından bu metot değerlidir ama kesinlikle jeet kune do’nun varlığı dahi bunu gereksiz kılmaktadır. Maalesef Jeet kune do’nun prensiplerine kattığı ya da KFM’ye mahsus tek bir prensibi yoktur. İspanyol sokaklarında geçerli olan bu branş dünyanın başka ülkelerinde ne kadar geçerli olur tartışılabilir. Fakat her şeye rağmen itiraf etmeliyim ki özgünlüğü çok az da olsa şahsıma ilham vermiştir.