BİR OKURUMUZDAN MESAJ

Bir okurumuzun bizim için hazırladığı bir yazıyı olduğu gibi buradan yayınlıyorum:

“Karalamaktan başka bir faydası olmayan ve Yüksel Yılmaz'ın isminden prim yapmaya çalışan bu kimselerin sitesine bilinçli bir şekilde bakacak olursanız ciddiyetsizliklerini anlamak için hiç zorluk çekmezsiniz. Yüksel hocanın “GERÇEĞİ ISKALAMAK DA GERÇEKTİR” isimli yazısından bazı alıntılar da yaparak eleştiri yazımızı adabınca yapalım. Yüksel Hocanın cevaplarından çok şey anlıyor aydınlanıyoruz.

Seçkin bey diyor ki: “Jeet Kune Do: Way of Intercepting Fist - Karşılayan/yönlendiren Yumruğun Yolu”

Oysaki “karşılayan/yönlendiren” şeklindeki Türkçe çeviri kastedilen manaya çok uygun değildir. “İnterception” “stopping” ile eşanlamlıdır ve “durdurma” demektir. Bu arkadaş maalesef çevirisini “parrying” anlamında yapmıştır. Bu kısıtlamadır. Karşılama ya da yönlendirme “durdurma” (intercepting) olmaksızın da söz konusu olabilir. Karşılıyor olabilir ama durdurmuyordur.

Yüksel Yılmaz Wikipedia’dan örenk veriyor: “Jeet Kune Do ("Jeet Kun Do", "JKD," or "Jeet Kuen Do") is a hybrid martial arts system and life philosophy founded by martial artist Bruce Lee with direct, non classical and straightforward movements…”

Yani “Jeet Kune Do ("Jeet Kuen Do", "JKD", "Jeet Kuen Do") doğrudan, klasik olmayan ve basit hareketler ile dövüş ustası Bruce Lee tarafından kurulan melez bir dövüş sistemi ve hayat felsefesidir.” Burada “system” (sistem) denilmektedir.

Yine aynı kaynakta “In 2004, the Bruce Lee Foundation decided to use the name Jun Fan Jeet Kune Do to refer to the martial arts system that Lee founded. "Jun Fan" was Lee's Chinese given name” denilir. Yani “2004 yılında, Bruce Lee Vakfı kurduğu dövüş sistemi için Jun Fan Lee Jeet Kune Do adını kullanmaya karar verdi..." Burada da dikkat ederseniz sistem geçiyor.

“Jeet Kune Do (JKD) the name Bruce Lee gave to his combat system and philosophy” yani “(Bruce Lee Jeet Kune Do (JKD) adını dövüş sistemi ve felsefeye verdi” diyor. Burada “system” geçiyor. Seçkin bey anlaşılan sistem kelimesine fena takmıştır.Ama yapacak bir şey yok. Böyle geçiyor.

Amerikalılar bunun farkında oldukları için ‘sistem’ diyebilmektedirler.

Seçkin bey diyor ki, “…Dünyada çoğu kişi şöyle bilir; "Bruce Lee Jeet Kune Do diye bir dövüş stili kurdu." Ama bu doğru değil... JKD sistem değildir. Bir dövüş tekniği değildir. Yumruğu, tekmesi, kilidi falan yoktur. Bruce Lee’nin en büyük öğrencisi Inosanto şöyle diyor; First of all JKD is not style, it is not a pratic it s a proses, which we use different disiplines”"Çevirisi; "Her şeyden önce JKD bir stil değildir, bir uygulama değildir. O farklı disiplinleri kullandığımız bir süreçtir”

Burada karşı çıkılan başkasının stiline sahip olmaktır. Kendini sergilemekmek kendi tlini ortaya koymaktır.

“Kendisi asla söylemese de büyük bir üstat olan Dan Inosanto özet olarak şunu söylemek istiyor: “Her mesafe ya da durumda avantaj sağlayan sistemler vardır. Örneğin yakın mesafede Wing Chun, uzak mesafede Savate gibi. Her durumda avantaj sağlayan tarz ne ise o kullanılır. JKD bir tarzdan diğerine su gibi akar ve hiçbir limit kabul etmez.”

Yahu böyle çeviri böyle yorum böyle bilinç mi olur?

Yüksel Yılmaz güzel cevap vermiş ama: "“Her mesafede avantaj sağlayan sistemler” varmış. Avantajı teknik mi verir sistem mi? Dediği gibi sistem veriyorsa iki farklı yakın dövüş sisteminin hangisi daha avantajlıdır? Wing chun’cu ile jiu jutsu’cu karşı karşıya. Gördünüz mü iş nasıl tekniğe ve taktiğe dayandı… Yakın mesafeye wing chun’u ve uzak mesafeye savate’yi örnek veriyor. Wing chun’un yakın mesafede avantajlı olduğunu söylerken wing chun’cunun karşısında bir jiu jutsu, daitoryu ya da güreşçi düşünmüş müdür acaba? Hayır. Peki, savate’cinin karşısında kimi düşünmüş olmalıdır dersiniz? Söyleyeyim: yine bir savate’ciyi. Böylece avantaj ifadesinin tekrar gözden geçirilmesi gerekir. Avantaj branşta değil, teknik ve taktikte saklıdır. Yani aynı branştaki iki kişi bile aynı avantaja sahip olmayabilirler. Karşılaştıklarında kullanacakları teknik ve taktikler avantajı belirleyecektir. Bu kardeşimiz “JKD bir tarzdan diğerine su gibi akar” derken İnosanto’dan aldığını söylediği bu ifadede İnosanto farklı disiplinlerin kullanılmasından söz eder. Disiplinler bu arkadaş tarafından wing chun ve savate gibi branş olarak anlaşılmıştır. Aslında bu branşların verdiği disiplinleri algılamak gerekir. Bu JKD felsefesine tam 180 derece terstir."

"Dövüşürken aniden kroşe çıkmanız icabetti diyelim. Savate’de kroşe vardır diye bu şimdi savate mi olmuştur? Kroşe boks ve daha birçok dövüş branşında da var. Niye savate’ye mal edilsin?"

"Aniden alt seviye bir tekme kullanıldı diyelim… Bu şimdi ne oldu? Aniden Tayland boksu mu oldu? “Low kick” bir tek bu branşta yok ki? O zaman hangisini diyeceksin? Aniden ayağa daldığında artık hangi branşa geçilmiştir? Sonra da yerde boğmaya geçince hangisine dönüşmüştür? Judo mu? Jiu Jutsu mu? BJJ mi? Vale Tudo mu? Pankration mı? Glima güreşi mi, yoksa Catch mı? Demek ki disiplinden kasıt branş değildir ve demek ki bu arkadaş İnosanto’yu doğru anlamamıştır. Zaten yerli arkadaşın ifadesi JKD’nin ruhuna tam 180 derece aykırıdır."

Yazısında biraz önce jkd’ye “sistem değildir” diyen Seçkin bey yazının devamında çelişerek, “Jeet Kune Do aslında senin kendi sistemin demek” diyor. Sonra yine çelişiyor: “Peki Bruce Lee’nin kurduğu dövüş sistemi JKD değilse nedir?” diye soruyor. Hem “Bruce Lee’nin kurduğu dövüş sistemi” diyor, hem de “JKD değilse” diyor? Paradoks...

Sonra “Daha önce de söylediğimiz gibi Jun Fan Kung Fu bir dövüş sistemidir” diyor. Haydaaa.

Sonra yine “Jeet Kune Do ise kendi sistemini, kendi tarzını oluşturma ve bu şekilde kendini tanıma işlemidir ( proses )” diyor. Yine haydaaa.

JKD kendi sistemini oluşturma işlemi olunca kendi tarzını yani kendini sergilemenin adı JKD olmuyorsa ne oluyor? Şu hale bakın ki kendi ifadesine göre bile olmuyorsa da “sistem” , oluyorsa da “sistem”… Yazık ki karar veremedi gitti arkadaşımız.

Yazının devamında “Bu amaçla JKD yi kurdu” diyor. Yahu JKD felsefe ise kurulur mu? Bu iş kugulanır mı?

Devamında “Bruce Lee şöyle diyor “JKD is just a name” çevirisi “JKD sadece bir isimdir” diyor. Niçin demiş bunu Bay Seçkin? Açıklama yok. Bunu Bruce Lee bu felsefeyi Seçkin Bey gibi anlamayanlar için diyor. Bruce Lee diyor ki: Ey Seçkin ve senin gibiler. Siz bu felsefeyi tanımıyorsunuz. O sadece bir isim deyin geçin. Lütfen bu isim hakkında saçmalamayın.

“Bruce Lee’nin JKD’sini yapabilmek için öncelikle Jun Fan Kung fu temelinin oturmuş olması gerekir. Devamında ne yaparsanız yapın kişisel olarak temelde Jun Fan programı vardır” diyor. Yüksel hocadan dinlediğimiz kadarıyla tatminiz ve soruyoruz: Bruce Lee'nin hangi programı? Onun programı 60'lı yıllarda başka 70'lerde başka. Hatta 70'te başka, 71'de başka. Hatta Ocak 71'de başka Şubat 71'de başka. Hatta İnosanto'da başka, Bustillo'da başka. Sürekli bir dinamizm ve değişim adamından söz ediyoruz.

“Bruce Lee şahısların kendi istek ve ihtiyaçlarına göre kendilerini gözlemleyerek kendi sistemlerini/tarzlarını oluşturmalarını söyler. JKD felsefesi budur” derken dikkat ederseniz “kendi sitemlerini oluşturmalarını” diyor. Yahu burada da sistem geçiyor..

“Değişik ekollerin en etkili bulduğu taraflarını kendi üstünde toplar” derken, Bruce Lee o değişik ekolleri ne kadar çalışmıştır?

Seçkin beyin sitesi “Jun Fan Kung Fu şu gibi kısımlardan oluşur” diyor. Bruce Lee sizin sitenizde geçtiği üzere aikido’yu kiminle çalışmıştır ve çalıştığı nerde geçmektedir? Bu iddia kimindir? Yok böyle bir şey.

Yüksel Yılmaz şu kısmı çok iyi eleştirmiş doğrusu: “Uzak mesafede Savate ayakkabı kullanımı olduğu için tercih edilir. Buradan biraz daha yaklaştığımızda Boks tarzı teknikler daha kullanışlı olur çünkü tekmeye göre daha hızlı olarak kombine saldırı ya da savunma yapabiliriz” derken JKD felsefesine tam yani 180 derece ters düşülmüştür. Yaklaşınca boks yaparsanız “low kick” kullanmanız yasak olur. Boks kurallıdır. Uzak mesafede savate yaparsanız bu klasik sistemin kurallarına uzak mesafede hapsolursunuz. Araya branşı sokamazsınız. Çeşitli dövüş sistemlerinde uygulanan teknik ve taktikleri bir enstantane olarak sokarsınız. JKD diye siz ne yapıyorsunuz? Üzümü ağzınıza sapıyla atmayın; üzümün tadını kaçırırsınız. Yahu siz “o sadece bir isim” deyip geçin, bırakın JKD’nin ne olduğunu biz söyleyelim. Bakın Bruce Lee ne güzel diyor: “Lütfen onun hakkında daha fazla saçmalamayın.”

Daha kısa mesafeye gelindiğinde kollar temas halindeyse tercih edilen seçenek Wing Chun oluyor” diyorsun ama bu mesafede aniden güreşe de dönebilir. Kendini “wing chun oluyor” diye şartlandırınca belki wing chun oluyor; ama kesinlikle JKD olmuyor."

Kısacası mücadele sporları adına yüzkarası...

İftira, yanıltma, saklama, gerçeği örtme, alay, sövme, hakaret, zan her türlü gereksiz fazlalık ve önemli eksiklik forumunda. Üslubunu bozmayanlara lafımız yok. Ama spor camiasındayız. Belden aşağı konuşanların anaları bu terbiyeyi onlara nerden alıp verdiler acaba? İnsan bir şey demeden önce kırk düşünüp bir söylemeli ki yaş tahtaya basmasın…

Siz ne getirdiniz? Ne faydanız var? Yeteneğiniz nereye saklandı? Neden iki video atıp Yüksel hocaya jkd nasıl olurmuş göstermiyorsunuz? Rezil olmamak için mi? Hiçsiniz hiç…”

29 Aralık 2014​

Kaynak: http://www.medyakocaeli.com/bir-okurumuzdan-mesaj-makale,969.html