TAMAMLANAN DİNE İLAVELER

Allah dinini tamamladığı halde, tamamlanmış olan bu dinde hevasına uygun mesajları bulamayanlar, Kur’an’dan başka Sünnet, İcma ve Kıyas gibi içini kendilerinin doldurdukları tanımlamalar yapmıştır.

Kuran'ın tek başına yetersiz olduğu iddiası, Kuran'ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak, Kuran'ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek, Kuran eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek… 

Hadislerin dinin kaynağı olması, Peygamberin hadislerle Kuran dışı hükümler oluşturması, Buhari diye bir hadis kitabına uymak, Müslim diye bir hadis kitabına uymak, Kütübü Sitte veya başka hadis kitaplarına uymak… 

Mezhep âlimlerinin fetvalarıyla helal haram belirlenmesi, Mezhep çıkarımlarına göre dini uygulamaların yapılması, Mezhepleri dinle eşitlemek, Sadece Sünnilerin veya sadece Şiilerin Cennetlik olduğunu iddia etmek, Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak, Hanefilik diye bir mezhep, Şafilik diye bir mezhep, Hanbelîlik diye bir mezhep, Malikilik diye bir mezhep, Caferilik diye bir mezhep, Sünnilik, Şiilik veya herhangi başlıklı bir mezhep, Maturudiye, Eşariye veya itikadi herhangi bir mezhep, Mezhebini değiştirenlere ya da bırakanlara sopa cezası uygulamak, Sahabelerin (Peygamberimizi gören herhangi bir Müslüman (!)) hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası, Halifelik müessesesi, Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması, Cami imamı, müezzini gibi sınıflar…  

Tüm canlıların Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine yaratılmış olması, Peygamberleri yarıştırma, Peygamberimizi en üstün Peygamber ilan etmek, Peygamberimizin kalbinin yarıldığı iddiası, Peygamberimizin Peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak, Kuran dışında Peygamberin sünneti başlığıyla ayrı hükümler oluşturmak, Peygamberimizin dışında dinimizin kutsal kişileri… 

Bazı kimselerin kalplerinden eminmişiz gibi evliya kabul edip Cennetlik ilan etmek ve mezarlarında anormal saygı gösterileri yapmak, Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak, Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar, fenafillah…

Dine Arap geleneklerini sokmak, Dine milli geleneklerini sokmak, Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak, Dinimize İslam dışında şeriat gibi, mezhep isimleri gibi isimler takmak, Mecelle diye bir kaynak…   

Başörtüsü takmak, Peçe takmak, Haremlik-selamlık uygulaması, Kadının tek başına seyahat edememesi, Kadının, erkeğin tüm vücudu irinle kaplı olsa, o vücudu yalayarak temizlese, yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi, Allah'tan başkasına secde edilseydi, kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası, Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı, Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı, Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği, Kadının Cuma namazını kılmaması, Kadının aybaşılı iken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme, Kuran okumaması, camiye girmemesi, Kadınları çarşaf, pardesü gibi üniformalarla örtmek, Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı, Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı, Kadının kapalı bir yerde, erkekle baş başa kalmasının haram olması, Kadının, köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması, Kadınların çoğunun Cehennemlik olması, Kadınların şerli olması, Kadınların eksik akıllı olması, Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak, Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu, Kadınların makyaj yapamayacağı, Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması, Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması, Şahitlikte, bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması, Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması…

Erkeklerin altın takmasının haram olması, Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması, Yemekte altın ya da gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu, Heykel yasağı, Resim yasağı, Satrancın yasak oluşu, Müzik enstrümanları ve müzik ile ilgili yasaklar, Baskıyla dini yaşatmak…  

Midye ya da karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması, At veya eşek veya vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması, Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup yenmesinin çirkin gösterilmesi, Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve üç mekruh eşittir bir haram izahı…

Zina edenin taşlanarak öldürülmesi, Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu, Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar…

Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği, Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı, Mastürbasyonun yasaklanması, Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması ve meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği, Erkeklerin sünnet olması, Kadınların sünnet olması, Doğum kontrolünün yasaklanması, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek…

Sakal bırakmanın sevaplığı, Sakal kesmenin haram olması, Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama, Saçları yağlamanın sevaplığı, Saçlara ve/veya sakala kına yakmanın sevaplığı, Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı…

Sağ ayakla evden çıkmak, sağ ayakla eve girmek, yatağa girmek, Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek, Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak, Oturarak küçük tuvalet yapmak, Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması, Sol elle yenenleri şeytanın yemesi…

Sarık sarmak, Misvak kullanmak, Cübbe giymek, Entari giymek, Şalvar giymek, Beyaz veya yeşil veya siyah renkli giysilerde sevap aramak, Sarı veya kırmızı renkli elbise giymemek…

Hurma veya kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak, Yemeği yer sofrasında yemek, Yemeği aynı kaptan yemek, yemeği elle veya üç parmakla yemek, Suyu üç yudumda içmek, Suyu oturarak içmek, Yemeğin bitiminde parmakları yalayıp temizlemede sünnet sevabı aramak…

Kuran'la veya Kuran'sız büyü yapmak, Muska yazmak veya taşımak, Kuran'ı üfürük kitabı gibi kullanmak, Falcıları veya cincileri dindar hoca sanmak, Merdiven altından geçmemek, kara kediyi veya kara köpeği uğursuz saymak, kurşun dökmek…

Mevlit, Ölünün 7., 40., 52. günlerinde törenler yapmak, Kabir azabı ile ilgili hikâyeler ve kabir azabının kendisi, Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları, Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması, Ölünün yerine oruç tutmak, Ölünün yerine Hacca gitmek, birisini göndermek, ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması, Kıyametin saati hakkında açıklamalar, Mehdi, Deccal, Dabbenin fil kulaklı ve hınzır gözlü ve de öküz başlı olduğu, İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği, Yecüc ve Mecüc'ün Türkler olması, Yecüc ve Mecüc'ün yerin altında bir karışlık adamlar olması…

Kuran'da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak, Kuran'da geçmeyen rekât sayılarını farzlaştırmak, Namazın yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek, Namazı kadının kıldıramaması, Rükû ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği, Fatiha Suresi'ni her rekâtta okumayı farzlaştırmak, Namazdaki son oturuşu farzlaştırmak, Namazın farz- sünnet- vacib gibi ayrımlar listesi, Namazda el bağlama şeklini ve ayakların kaç santim araklıklarla duracağını belirlemek, Namazda tahiyyat okumak, Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek…

Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz (ya da 61 gün) oruç tutması gerektiğini söylemek, Teravih namazı, bayram namazı, tespih namazı, Ramazan ve Kurban bayramları, Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek, Hacda şeytan taşlamak, Kurban bayramında kurban kesmek, Belli haramların Hacdan sonra başladığı düşüncesi, Zemzem suyunda okunmuş şeker ve tuz gibi maddelerde sevap aramak, Zekâta 1/40'lık ölçü getirmek, Deveye ve koyuna tarım ürünlerinin her birine ayrı ayrı zekât ölçüsü getirme…

Abdesti tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası, Boy abdestini cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası, Abdestin sırasını farzlaştırma, Abdestte ve boy abdestinde ağız burun çalkalamayı farzlaştırma, Abdestte ayağın topuklarla beraber yıkanması gerektiği, Boy abdestinde önce sağ ve sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlar getirmek, Abdestin ve boy abdestinin namaz dışında Kuran okumak için de mecbur tutulması, Boy abdestsiz atılan her adımda günah olması, Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması, Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması…

Dünyanın öküz ve balık üstünde olduğu, Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu, Aya gidilemeyeceği, Ayın yarılmış olduğu iddiası, Güneşin batışının, Güneşin secde etmek için kaybolması olarak açıklanması, Güneş ve Ay tutulmalarının Güneş ve Ayın kulplu arabalarla çekilmeleri olarak tanımlanması…

Boğa ve aslan ve de kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası, Cebrail'in 600 kanadına ilişkin açıklamalar…

Allah'ın Cennette baldırını açması, Allah'ın Peygamberin sırtına dokunması, Allah'ın özel günlerde yeryüzüne inip insanlarla tokalaşması, Allah'ın Peygamberle sıkı bir pazarlık sonucu namazı elli vakitten beş vakte indirmeye razı olduğu…

Geceleri aynaları kapamak, ıslık çalmanın şeytan işi olması,  çamaşırı belli günlerde yıkamanın gerekliliğini iddia etmek, Irkçılık (kendi ırkını üstün görmek), Arap ırkını üstün görmek, Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak, Yahudi ve Hıristiyanların çocukları dâhil hepsini Cehennemlik ilan etmek, Aklı inkâr etmek, taklitçiliği üstün tutmak, Bilim düşmanlığı, Sanat düşmanlığı, Alkollü koku sürmemek, Kolonya kullanmamak, Kara köpekleri öldürmek, Köpekleri eve sokmayı yasaklamak, Arap dilini Cennet dili ve harflerini Cennet harfi diyerek kutsallaştırmak,  Yüzükoyun yatmanın şeytan işi olması, Yer yatağında yatmak, Darü’l harp iddiasıyla terör yapmak, Darü’l harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak ve haklarını çiğnemek, Deprem ve selde ölenlerin şehit olması, Karın ağrısından ölenlerin şehit olması…

Bunlar içinde çok azı beki örfi olarak değerlendirilebilir; ama mesele farz denmesidir. Mesele bu hurafelerin itikadımız olmasıdır. Bunların içinde yer almak, azgın bir şirk hortumunun içinde rotasız bir biçimde savrularak uçan bir toz parçasına benzemek gibidir.     

                                                                                            08.04.2010/YÜKSEL YILMAZ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021