ZAMANIN TARİHİ -4

Harun Yahya gibilerin evrimi çarpıtmasına gerek yok. Evrimin varlığının ya da yokluğunun dinimize zarar vermesi mümkün değil. Bu bilimcilere bırakılacak bir iştir. Aksine evrimin varlığı tabiat kitabının apaçık izahına daha uygundur. Harun Yahya’nın “Evrimcilerin İtirafları” isimli kitabında Dr. Robert Milikan (Nobel ödüllü, ünlü bir evrimci): “Şu çok acıklı: Biz bilim adamları şu ana kadar hiçbir bilim adamının kanıtlayamadığı evrimi kanıtlamaya çalışıyoruz” demiş. Kaynak vermiş (1). Ama verilen kaynak gerçek kaynak değil. Harun Yahya sözün orijinalinin nerde geçtiğini hiç araştırmamış olmalı. Kaynak olarak bir Hıristiyan Okulunun evrim karşıtı mücadele için yaptığı çalışmayı göstermiş ama yardımcı olalım; orijinal kaynak başka (2). Doğru çevirisi ise şöyle: "Acıklı olan şey hiçbir bilim adamının hiçbir zaman ispatlayamayacağı evrimi ispatlamaya çalışan bilim adamlarımız var."

 

Cemal Yıldırım, “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” kitabında diyor ki: “Bir kez bir olgu olarak evrimsel değişme çeşitli yollardan gözlenebilmektedir. Öyle olmasa bile, fosil ve canlı organizmaların gözlemsel özelliklerinde çıkarsanabilir bir olaydır, evrim. Sonra evrim düşüncesi bir hipotezden ileri bir kuram kimliği kazanmıştır; gözlem ve deney ürünü sayısız verilerle yoklanmış, doğrulanmış bir kuram! Yaratılışçılar bu sonuç karşısında kalınca ağız değiştirmekte, kuramın ispat edilmediğini ileri sürmektedirler. Doğrudur, evrim kuramı ispat edilmemiştir. Ama bilimde hiçbir kuramın ispatı verilmez, verilemez! İspat, mantık ve matematik çalışmalarına özgü bir "doğrulama" türüdür; bir savı bilimde olduğu gibi olgulara giderek yoklamayı değil, doğruluğu varsayılan kimi ilkelerden mantıksal çıkarsamayla doğrulamayı gerektirir. Evrim kuramı, fizik, astronomi, kimya gibi bilim dallarındaki herhangi bir kuram gibi birtakım olgusal veri ve ilişkilere açıklama sağladığı, çok sayıda güvenilir kanıtlara dayandığı için ayakta durmaktadır; yoksa belli bir inanca dayandığı için değil!”

 

Harun Yahya'nın kitabında geçen "Dr. Robert Milikan (Nobel ödüllü, ünlü bir evrimci)" ifadesi yanlıştır. Bahsi geçen bilim adamının soyadı “Milikan” değil “Millikan”dır. Harun Yahya gibiler yanlış yaydıkları için internette arama yaptığınızda neredeyse tüm evrim karşıtı sitelerde bu isim yanlış yazılıdır. Bu da Harun Yahya'nın aslında internetten beslendiğini gösterir. Robert Millikan 1868-1953 yılları arasında yaşamıştır ve bu yazıyı 1925 yılında yazmıştır. Kendisi bir fizikçidir ve Nobel Ödülünü de fizik alanında almıştır. Fizikten sonraki en önemli ilgi alanı ise din ve felsefedir. Öyleyse Harun Yahya’nın bu bilim adam için "ünlü bir evrimci" demesi önyargılı bir geçiştirmedir. Kitabın adının “Evrimcilerin İtirafları” olduğunu düşünürseniz kitaptaki örnekler arasında aslında evrimci olmayanların da bulunması bir kez daha düşündürücüdür.

 

Harun Yahya'nın “Evrimcilerin İtirafları” isimli kitabının 20. sayfasında Dr. Albert Fleischman (Zoolog): “Çöküşte olan Darwin'in teorisi doğa âleminde ispatlanması gereken tek gerçek değildir. Bilimsel araştırmaların bir sonucu değildir, ama kesin olarak hayal gücünün bir ürünüdür” demiş. Kaynak vermiş (3).

 

Oysa bahsi geçen bilim adamının soyadı Fleischman değil Fleischmann'dır. Kaynak olarak bir internet sitesi verilmişse bile o sitelerdeki yazılarda ayrıca kaynak belirtilmemiş. Harun Yahya bahsi geçen cümlenin aslında nerede geçtiğini Albert Fleischmann'in bunu ne zaman nerde söylediğini bilmediği gibi söyleyip söylemediğini de bilmiyor. Verdiği adreste bir Hıristiyan okulunun evrim karşıtı mücadele için hazırladığı dokümanlar var. Ama nedense onlar da bu sözler için bir kaynak vermemişler (4).

 

Ronald Numbers “Yaratılışçılar” kitabında, Albert Fleischmann'ın kimsesiz ve pek tanınmamış bir Alman zoolog olduğunu, 1901 yılında organik evrimi eleştiren bir kitap yazdığını ve sadece Darwinizmi değil ortak organik soyu savunan tüm teorileri reddettiğini söylüyor. Yani Albert Fleischmann aslında evrimci falan değil tam aksine bir yaratılışçı. Harun Yahya bunu da bilmiyor. Harun Yahya daha bilim adamının adını doğru yazamayan ve aktardığı söze ilişkin doğru bir kaynak gösteremeyen biri olarak size ne verebilir? Hele bir de yaratılışçı birini evrimci diye tanıtıp onun sözlerini "evrimcilerin itirafları" adı altında sunmaya çalışarak iftira atıyorsa…

 

Harun Yahya'nın “Evrimcilerin İtirafları” isimli kitabında “Evrimcilerin Darwin'le İlgili İtirafları” bölümünde şöyle bir alıntı var (5): Francis Darwin (Charles Darwin'in oğlu), “Babamın kafası kesinlikle bilimsel değildi ve bilgisini genel kanunlar altında genelleştirmeyi denemedi. Ancak onun yaptığı karşısına çıkan hemen hemen her şey için bir teori üretmekti. Onun bilgisinin bana bir şey kazandırdığını düşünmüyorum.” Kaynak vermiş (6).

 

Bu alıntının kitapta geçtiği bölümde (7) yazı tırnak işaretleri içindedir. Kitapta buradan önceki sayfalara göz attığınızda önceki sayfalarda da tırnak işaretleriyle ayrılmış pek çok kısa bölüm görürsünüz. Bu bölümlerde bir kişi "My father" yani "Babam" diyerek birini anlatır. Yine bu bölümlerde insanların anlatılan kişiye "Doctor Darwin" yani "Doktor Darwin" dediğini görüyoruz. Bu bölümler nerde başlıyor diye biraz geri gittiğimizde 11. sayfada bir bölümle karşılaşıyoruz (8).

 

Burdan da anlaşılabileceği gibi 11. sayfadaki o bölümden itibaren Charles Darwin'in kendi otobiyografisi için (9) babası "Doctor" Robert Waring Darwin (10) için yazdıkları koyulmuş. Zaten “The Life and Letters of Charles Darwin” kitabının ilk bölümü “The Darwin Family” yani “Darwin Ailesi” başlıklıdır ve bu bölümde Darwin ailesinin fertleri tanıtılır. Demek ki Harun Yahya'nın kitabında geçen bölüm de aslında Francis Darwin'in babası Charles Darwin ile ilgili sözleri değil, Charles Darwin'in babası Robert Waring Darwin’le ilgili sözleridir.

 

Harun Yahya insanların gözünde Charles Darwin'in değerini düşürmek için aslında onun için söylenmemiş bir sözü sanki onun için söylenmiş gibi göstermeye çalışmıştır. Oğlunu kullanarak haksızca Charles Darwin'e saldırarak onu aşağılamıştır (11).

 

Harun Yahya Prof. Cemal Yıldırım’ın “Evrim Kuramı ve Bağnazlık” kitabından bazı alıntılar da yapmış: “Hiçbir bilim adamı (Darwinist ya da neo-Darwinist olsun) evrim kuramının ispat edildiği düşüncesini ileri süremez.” (12). Harun Yahya sadece ecnebi bilimcileri değil bizim bilimcileri de doğru aktarmıyor: Bu kitapta bu cümlenin geçtiği yere bakılırsa Cemal Yıldırım aslında şöyle demiştir: “Evrim kuramını 'ispatsız kaldığı' gerekçesiyle bilim dışı saymak ne denli yanlışsa, tartışılmaz "bilimsel bir yasa" saymak da o denli yanlıştır. Hiçbir bilim adamı (13) evrim kuramının ispat edildiği düşüncesini ileri süremez. Ne var ki, evrim kuramının sağlam olgusal verilere dayandığı gerçeği de yansız ve nesnel düşünen hiç kimsenin gözünden kaçmayacak kadar açıktır.” Ama apaçıktır ki bir cümleyi tek başına almakla etrafındaki cümlelerle beraber almak büyük bir anlam farklılığına sebep olmuştur.

 

Harun Yahya başka bir alıntısında, “Doğrudur, evrim kuramı ispat edilememiştir” diyerek uzun bir bölümün içinden bir cümleyi cımbızla çekerek yazarın gerçekte anlatmak istediği şeyin tam tersini savunuyormuş gibi göstermeye çalışmıştır.

 

Harun Yahya bir diğer alıntısında, “Darwinizm doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır” der (14). Ama bu cümlelerin kitapta geçtiği bölüme bakılırsa şöyledir: “Darwincilik doğal seleksiyon tezini yoklanması gereksiz, doğruluğu apaçık bir ilke saydığı ölçüde bilimsel bir kuram olmaktan uzaklaşmakta, ideolojik bir öğreti kimliği kazanmaktadır. Ancak hemen belirtmeli ki, bu öğretisel eğilim geçmişte kalmış bir olaydır. Bugünkü anlamıyla "Darwincilik" bilimsel evrim kuramıyla özdeştir.”

 

Görüldüğü gibi bir cümlenin arkasından gelen bölüm çıkarıldığında, o cümle çok farklı bir anlam taşıyormuş gibi gözükür.

 

DİPNOTLAR: 1. SBS Vital Topics, David B. Loughran, Nisan 1996, Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland, URL:http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/sbs777/vital/evolutio.html. 2. “The pathetic thing is that we have scientists who are trying to prove evolution, which no scientist can ever prove. (Millikan, Robert A., Nashville Banner, August 7, 1925).” 3. SBS Vital Topics, David B. Loughran, Nisan 1996, Stewarton Bible School, Stewarton, Scotland, (URL:http://www.rmplc.co.uk/eduweb/sites/sbs777/vital/evolutio.html) (http://www.pathlights.com/ce_encyclopedia/01-evol1.htm, Scientists Speak About Evolution -1) 4. Ronald Numbers'ın “The Creationists” yani “Yaratılışçılar” adlı kitabında Albert Fleischmann ile ilgili şöyle bir bölüm var: “The one lone biologist [on the list] was Albert Fleischmann (1862 - 1942), a reputable but relatively obscure German zoologist who taught for decades at the University of Erlangen in Bavaria. In 1901 he published a scientific critique of organic evolution, Die Descendenztheorie, in which he rejected not only Darwinism but all theories of common organic descent.” (Numbers, Ronald L., The Creationists: The Evolution of Scientific Creationism, New York: Knoph, 1992, p. 51 - 52.) 5. (Harun Yahya, Evrimcilerin İtirafları, s. 17) 6. (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Cilt.I, New York:D. Appleton and Company, 1888, s. 19) 7. "My father’s mind was not scientific, and he did not try to generalize his knowledge under general laws; yet he formed a theory for almost everything which occurred. I do not think I gained much from him intellectually; but his example ought to have been of much moral service to all his children. One of his golden rules (a hard one to follow) was, 'Never become the friend of any one whom you cannot respect.'" (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, New York, D. Appleton & Co., 1905, s. 19). 8. (What follows was added by Charles Darwin to his autobiographical 'Recollections,' and was written about 1877 or 1878.) "I may here add a few pages about my father, who was in many ways a remarkable man." (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, New York, D. Appleton & Co., 1905, s. 11) 9. (1877 veya 1878 yılında) 10. 1786'da Leiden Üniversitesi’nden Tıp Doktoru unvanı almıştır. 11. (Bu bölüm Evrimcilerin İtirafları kitabının yeni basımlarından çıkarılmıştır. Ancak eski basımlarında bulunabilir.) 12. (Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayınevi, Ocak 1989, s.56-57) 13. (Darwinci ya da yeni-Darwinci olsun) 14. (Cemal Yıldırım, Evrim Kuramı ve Bağnazlık, Bilgi Yayınevi, Ocak 1989, s. 51). 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
GELECEĞİN YENİ SEKTÖRÜ "KODLAMA" Bilim / Teknik 10.02.2021
Teknik Düşünceler 25- Mutasyon Bilim / Teknik 02.01.2021
Teknik Düşünceler 1 - Çip Bilim / Teknik 16.05.2020
Sosyal Bilimci'den Evrim Dersi Bilim / Teknik 04.02.2020
Corona 4.0 Bilim / Teknik 28.01.2020