KUR’AN-I ŞERİF

Kur’an çelişkisizdir. Fakat bunu anlamak için tamamına vakıf olmak ve varyasyonlu meal taraması yapmak gerekir. Daha iyisi Arapça gramer ve usul bilmektir…

Kur’an mucizedir. Fakat bunu anlamak için konular arası bağlamlardan kopmamak ve mesajları doğru almak gerekir. Tefsir usulü buna yardımcı olabilir.

Kur’an ufku açıcıdır. Fakat bunu anlamak için mesajın içine girmek ve başka ayetlerle olan göndermeleri hatırda tutmak gerekir. Tefekkür etmek hafızada tutmaya yardımcı olabilir.

Kur’an akla hitap eder. Fakat mistikler gibi sadece keşfe değil, her meselede akla davet eder. Bin küsur ayet hep aklı konu eder. Akla uymaması değil, nadiren aşması söz konusu olabilir.

Kur’an sosyal ve bireysel hayatı düzenler. Fakat bu düzeni sağlarken ölçülüdür. Müeyyidesi ve kuralları zulmetmez; aksine huzur getirir.

Kur’an disiplindir. Fakat bu bir ya da birkaç değil her alanda söz konusudur. Rayında olanı yürütür, olmayanı rayına koyar.

Kur’an vecizdir. Fakat bu ifade ahengi manzumeye ya da nesire benzemez. Beşer dilinden çıkmış gibi durmadığını anlamak için ait olduğu dil bilgisine hâkim olmak gerekir.

Kur’an korunmuştur. Fakat bunda hafızlar ve onu ifşa edenler aracı olmuştur. Tüm zamanlarda ve yerlerde mesajları aynı intikal etmiştir.

Kur’an gereksiz konulara girmez. Fakat magazin soruların cevabını onda bulmayanlar onu yetersiz zanneder. Onda olan her şey önemlidir ve önemli olan her şey de zaten ondadır.

Kur’an bilimle çelişmez. Fakat bilimden zaten öğreneceğimiz konulara uzun uzun girmez. Bilimsel bir konuya girerse de isabet eder.

Kur’an bilimi de aşar. Fakat bunu bilimin ulaşamayacağı konulara ulaştırmak için yapar. Bilimle dahi öğrenemeyeceğimiz önemli konulara da girer ki mahrum kalmayalım.

Kur’an her kötü şeyi reddeder, her iyi şeyi tavsiye ya da emreder. Fakat bunu insanlığın hayrı için yapar. İçinde kötü olduğu halde reddedilmemiş tek bir şey yoktur.

Kur’an özetlenemez. Fakat bu onun zenginliğinden kaynaklanır. Tamamen evrensel ya da tarihsel, sosyal ya da bireysel, bilimsel ya da bilimdışı, dünyevi ya da uhrevi değildir.

Kur’an öğüt, emir ve nehiy içerir. Fakat bunu akıllı ve hür insana yapar. İyi insan olmayı mecbur etmesi tahakküm değildir.

Kur’an itikatta tek, amelde ilk ölçüdür. Fakat yine de müekked sünnetin desteğiyle bu gerçekleşir. Böylece yaşantıda bir kriter ve tartışmada hakemdir.

Kur’an benzersiz bir kitaptır. Fakat onun bu özelliği onu emsalsiz ve taklit edilemez yapar. Böylece orijinal olarak kalır.

Kur’an bir ümmiye inmiştir. Fakat bunun nedeni beşer tarafından yazılmadığının bilinmesi içindir. İçeriğiyle saf ve güvenilir bir çobanı eğiterek yetiştirmiş, onu bir devlet başkanı ve ardından gelen tüm zamanlarda milyarlarca insana kıyamete kadar örnek ve lider yapmıştır.

                                                                                                                                                    27/09/2007/YÜKSEL YILMAZ

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021