ELÇİYE İTAAT BAŞKA, RİVAYETE İTAAT BAŞKA

Kuran’daki İslâm’a karşı delil getirme çabasında olan gelenekçi İslâmcılar “Allah’a ve resulüne itaat edin” şeklindeki ayetleri gösterip; Kuran’da “Allah’a ve Resulüne uymamız söyleniyor. Kuran’a uymak Allah’a, hadislere uymak Peygamber’e uymaktır” demektedirler. Oysaki Kur’an’a uymak Peygamberin de göreviydi. Resul’e olan itaatin içinde Kur’an’a uymak vardır zaten. Siz Resul’e uyarken Kur’an’a uymamış olabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Peygamberin de beşeri hataları olabilir ve Kur’an bu sorunu düzelterek halleder zaten:

“... İnsanlardan çekinerek Allah’ın açığa vuracağı şeyi içinde saklıyordun. Oysa Allah kendisinden çekinmene daha çok layıktı.” (Ahzab Suresi: 37).

“Allah seni affetsin, doğru söyleyenler sana açıkça belli oluncaya ve yalancıları da öğreninceye kadar niye onlara beklemeden izin verdin?” (Tevbe Suresi: 43).

“Surat astı ve yüz çevirdi. Kendisine o kör geldi diye. Nereden biliyorsun belki o temizlenip arınacak. Veya öğüt alacaktı da, bu öğüt kendisine fayda verecekti. Kendisini her türlü ihtiyacın üstünde görene gelince, Ki sen ona yöneliyorsun. Sana ne onun arınmasından. Ama koşarak sana gelen var ya, Odur içi titreyerek korkan. Sen ona aldırmıyorsun…” (Abese Suresi: 1–10).

Peygamber’in Kuran dışındaki her sözünün vahiy olması gibi saçma bir iddianın zemini böylece yok edilmiştir. Peygamber’in sünneti başlığıyla dini yozlaştırma çabasındakilerin izahlarına göre Peygamberimizin Peygamberlikten önceki durumu bile sünnete delil oluşturmaktadır. Sibai es Sünnet kitabında sayfa 47’de şu izah yapılır. “Peygamberimize dair her ne izah nakledilmiş ve rivayet edilmiş ise ister Peygamberlikten öncesi ile ister Peygamberlikten sonrası ile ilgili olsun sünnet kapsamı içindedir.” Kuran’da Peygamberimizin Peygamberlikten önceki durumu Duha Suresi’nde ve Şura Suresi’nde anlatılır. Peygamber’in imanı bilmediği dönem nasıl olur da örnek olamaz. İnsanların yazdıkları hadis kitaplarını Allah’ın kitabı Kuran gibi dinin kaynağı olarak gösterenler “Kitabı kendi elleriyle yazıp sonra az bir değer karşılığında satmak için “Bu Allah katındandır” diyenlere yazıklar olsun. Vay elleriyle yazdıklarından dolayı onlara, vay kazanmakta olduklarına” (Bakara Suresi: 79) ayetindekilere benzerler.

Resul’ün getirdiği mesaja uyulunca hem Allah’a, hem de o mesajı getiren elçiye uyulmuş olur zaten. Elçiye “elçi” denmesinin sebebi kendisinin olmayan mesajı taşımasından dolayıdır. Elçi, kendisi namına değil, göndericisi olan Allah namına konuşmaktadır. Bu yüzden “O’na (elçiye) itaat, gönderene (Allah’a) itaattir” mantığı, Kuran’ın bu ayetleriyle verilmektedir. Allah’ın elçi yollaması, bizle irtibat kurmak için takdiridir. Elçi mesajı insanlara ileteceği, ona davet edeceği için elçiye itaat onu gönderene yani Allah’a itaat olacaktır.

“Elçiye itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa Suresi: 80).

İnsanlar Allah’ın mesajı Kuran’ı elçinin ağzından duydular. Peygamberimizin getirdiği mesaja uymayan birçok insan “Bu insan sözüdür” veya “Biz bir insana mı uyacağız?” şeklinde karşı çıkmışlardır. Oysa Allah “Allah ve elçisine itaat edin” ayetleriyle, Hz. Muhammed’e, elçiliği yüzünden o mesajın gerçek sahibi Allah olması yüzünden uyulacağını göstermektedir. Geleneksel İslamcıların bu sapışını birçok eserlerinde görebiliriz: “Peygamberimiz dinimizde hüküm koyucudur. Haram ve helali tespit eder.” (Rivayet İlimlerinde Haberi Vahitlerin İtikat ve Tefri Yönlerindeki Değeri, sayfa: 108). Oysa Kuran’da Allah dışında hüküm koyucu aranmaması söylenir:

“Allah size kitabı detaylandırılmış bir halde indirmişken Allah’ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım.” (Enam Suresi: 114).

Diğer bir ilginç nokta da Kuran’da, Peygamberimizin ismi olan Muhammed’in geçtiği 4 ayetten 3’ünde de Muhammed’in elçi olduğu vurgulanmasıdır.

“Muhammed yalnızca bir elçidir.” (Ali İmran Suresi: 144).

“Muhammed Allah’ın elçisi ve Peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab Suresi: 40).

“Muhammed Allah’ın elçisidir.” (Fetih Suresi: 29).

Kuran’da Muhammed isminin geçip elçiliğin vurgulanmadığı tek ayette ise Muhammed’e indirilene inanılması yani Kuran’a inanılması gerektiği söylenir. Daha evvel gördüğümüz gibi Kuran’da hiçbir yerde ”Allah’a ve Muhammed’e itaat edin” diye değil, sürekli “Allah’a ve elçisine itaat edin” şeklindeki ifadelerin geçmesi Hz. Muhammed’e, ancak elçilik vazifesinden dolayı itaat edilmesi gerektiğinden dolayıdır.

“De ki: Sizi ve kime ulaşırsa kendisiyle uyarmam için bana bu Kuran vahyedildi.” (Enam Suresi: 19). Peygamber Kur’an ile uyarıyor, Kur’an Peygamber ile değil. Ya da hadisle yahut başka başka şeylerle değil… Allah’ın yaklaşmamızı istediği açıya neden tam tersi bir alternatif getiriyorsunuz?

“Ey elçi. Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmayacak olursan elçiliğini tebliğ etmemiş olursun.” (Maide Suresi: 67).

“De ki: Ben sizi yalnızca vahiy ile uyarıp, korkutuyorum.” (Enbiya Suresi: 45).  

Daha ne desin?

İsteklerine uygun ayet beklentisi içinde olanlar, “Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki: “Bundan başka Kuran getir veya bunu değiştir.” De ki: ‘Benim onu kendiliğimden değiştirmem asla mümkün değildir. Ben yalnızca bana vahyedilene uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım” (Yunus Suresi: 15). Sen de farkına varmadan hadis, kelam, fıkıh teklif etme. “Onlara bir ayet getirmediğin zaman “Şuradan buradan derleseydin ya” derler. De ki “Ben sadece Rabbimden bana vahiy edilene uyuyorum. Bu Rabbinizden olan kavrama yeteneğidir, iman edecek bir toplum için doğruya iletilme ve rahmettir.” (Araf Suresi: 203).

“Bunlar Allah’ın hudutlarıdır. Kim Allah’a ve elçisine itaat ederse onu altından ırmaklar akan ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Nisa Suresi: 13) denilirken hudutlandırıldığı anlaşılıyor ve bu hududu kimsenin aşmasına müsaade yok. Peygamber bile olsa…

ASRIN İDRAKİNE GÖRE HADİS USULÜ  30/ 09.04.2010/YÜKSEL YILMAZ


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021